Urzędy otrzymały ogromną liczbę wniosków o wypłatę nowego świadczenia. Wysokość świadczenia wspierającego, bo o nim mowa, wynosi maksymalnie 3920 zł, a minimalnie 712 zł miesięcznie. Komu przysługuje świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające. Co to takiego?

Świadczenie wspierające to wsparcie, o które mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami powyżej 18. roku życia. Świadczenie skierowane jest bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, by mogły one decydować o tym, jak wykorzystywać otrzymane środki. Świadczenie przysługuje bez względu na dochody oraz niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Komu przysługuje świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które posiadają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia (określoną na poziomie od 70 do 100 punktów).

O świadczenie wspierające mogą starać się osoby mające status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie:

 • orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu wydanego przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności;
 • orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS;
 • orzeczenia o inwalidztwie wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie ds. inwalidztwa i zatrudnienia.

Świadczenie wspierające: Wniosek. Jak je otrzymać?

Ustawa o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami weszła w życie 1 stycznia 2024 roku. By je otrzymać, należy zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzecznictwa, który określi poziom potrzeby wsparcia danej osoby (podawany w skali punktowej), a następnie - po wydaniu decyzji przez WZON – należy złożyć wniosek do ZUS-u o wypłatę świadczenia.

Wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy PUE ZUS lub portalu informacyjno-usługowego Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl.

Świadczenie wspierające jest wprowadzane w trzech etapach:

 • Osoby z 87-100 pkt. mogą ubiegać się o wypłaty już od początku 2024 roku,
 • osoby z 78-86 pkt. - od 2025 roku,
 • osoby z 70-77 pkt. - mogą składać wnioski od 2026 roku.

Osoby, które mają co najmniej 70 pkt. będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 roku, pod warunkiem że po 31 grudnia 2023 roku ich opiekunom będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Świadczenie wspierające. Zasady

Świadczenie wspierające wynosi od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej. W zależności od poziomu potrzeby wsparcia wynosi ono:

 • 95-100 pkt. - 220 proc. renty socjalnej;
 • 90-94 pkt. - 180 proc. renty;
 • 85-89 pkt. - 120 proc. renty;
 • 80-84 pkt. - 80 proc. renty;
 • 75-79 pkt. - 60 proc. renty;
 • 70-74 pkt. - 40 proc. renty socjalnej.

Ile wynosi świadczenie wspierające?

Od 1 marca 2024 roku renta socjalna wynosi 1780,96 zł. To oznacza, że świadczenie wspierające może wynieść maksymalnie 3920 zł, a minimalne 712 zł.

Wraz z coroczną waloryzacją renty socjalnej, corocznej waloryzacji będzie podlegała także wysokość świadczenia wspierającego. Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe.