nieruchomość budynkowa

Nieruchomość budynkowa to trwale związany z gruntem budynek, który na podstawie przepisów szczególnych nie stanowi części składowej nieruchomości gruntowej, lecz jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności.


 • Inteligentne domy sterowane iPadem: Orange chce powalczyć o ten rynek

  Inteligentne domy sterowane iPadem: Orange chce powalczyć o ten rynek

  Dom sterowany iPadem czy smartfonem? To już nie daleka przyszłość, ale całkiem konkretne produkty, sprzedawane w systemach tzw. inteligentnych domów. Okazuje się, że ceny są wysokie, ale przy inwestycji w system już podczas budowy domu, wcale nie poza zasięgiem.

  czytaj więcej

 • W jaki sposób skutecznie nabyć nieruchomość przez zasiedzenie

  W jaki sposób skutecznie nabyć nieruchomość przez zasiedzenie

   Aby doszło do zasiedzenia gruntu, lokalu, działki lub domu, musi upłynąć 20 lub 30 lat. Ale to nie wszystko.

  czytaj więcej

 • Senat chce zmian w oświadczeniach majątkowych. Wszystkie darowizny przekazane parlamentarzystom będą jawne?

  Senat chce zmian w oświadczeniach majątkowych. Wszystkie darowizny przekazane parlamentarzystom będą jawne?

  Senatorowie chcą zmienić przepisy dotyczące oświadczeń majątkowych i rejestru korzyści. Zaproponowali projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2011 r. nr 7, poz. 29, nr 117, poz. 676 oraz z 2012 r. poz. 1544) oraz ustawy antykorupcyjnej, czyli o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584 ze zm.).

  czytaj więcej

 • Chcesz kupić nieruchomość? Korzystniej będzie poczekać do końca roku

  Chcesz kupić nieruchomość? Korzystniej będzie poczekać do końca roku

  Nowa ustawa o prawach konsumenta wprowadza poszerzoną ochronę dla kupujących mieszkania, domy a także grunty. Wydłuży się bowiem termin dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Może zatem zaczekać z inwestycją w nieruchomości do 2015 roku?

  czytaj więcej

 • Dożywotnia renta także za użytkowanie wieczyste

  Dożywotnia renta także za użytkowanie wieczyste

  Projekt ustawy regulujący kwestie renty dożywotniej, który trafił na konferencję uzgodnieniową, znacząco różni się od pierwotnej wersji. Rozszerzony został m.in. zakres przedmiotowy ustawy.

  czytaj więcej

 • Zniesienie współwłasności domu nie jest łatwe

  Zniesienie współwłasności domu nie jest łatwe

  Wspólnie z bratem dzielimy działkę z domem, którą otrzymaliśmy od rodziców kilkanaście lat temu. Każde z nas jest równoprawnym współwłaścicielem ziemi. Teraz chcemy znieść współwłasność, a każde przejmie połowę działki. Pojawił się jednak problem podziału domu stojącego na środku działki. Czy w ogóle da się podzielić budynek w ten sposób, by część leżąca na mojej połowie działki należała do mnie, podczas gdy druga część ulokowana na ziemi brata stanowiła jego własność – pyta pani Marianna.

  czytaj więcej

 • Podatki lokalne w 2015 roku. Ile zapłacimy za nieruchomości czy posiadanie psa

  Podatki lokalne w 2015 roku. Ile zapłacimy za nieruchomości czy posiadanie psa

  Określenie wysokości stawki poszczególnych podatków i opłat lokalnych należy do kompetencji rady gminy. Nie ma więc obowiązku by w całym kraju stawki wynosiły tyle samo. By uniknąć oskarżeń o niesprawiedliwe wyłudzenia pieniędzy, ustawodawca określił maksymalne stawki, których samorządowcy nie mogą przekroczyć.

  czytaj więcej

 • Forum IAB: Internet Rzeczy w służbie marketingu

  Forum IAB: Internet Rzeczy w służbie marketingu

  Internet of Things jest dla ludzi, pytanie czy także dla marketerów. Jak komunikować się z ludźmi za pomocą sieci skomunikowanych ze sobą urządzeń – między innymi na to pytanie próbowano odpowiedzieć podczas tegorocznego Forum IAB.

  czytaj więcej

 • Jak rozwiązać spółkę cywilną

  Jak rozwiązać spółkę cywilną

  PROBLEM: Wprawdzie spółka cywilna jest najprostszą formą współpracy gospodarczej przedsiębiorców, jednak sposoby jej opuszczenia oraz rozwiązania zostały przez ustawodawcę sformalizowane poprzez wprowadzenie regulacji przypominających postępowanie likwidacyjne w spółkach handlowych. Specyfika tego podmiotu sprawia, że po rozwiązaniu spółki cywilnej zastosowanie znajdują przepisy o współwłasności. To zaś może wymagać jej sądowego zniesienia i podziału majątku między byłych wspólników. W przypadku zaś wyjścia ze spółki tylko jednego z nich niezbędne jest dokonanie z nim rozliczenia. Poniżej omawiamy najważniejsze problemy, jakie mogą się pojawić po podjęciu decyzji o opuszczeniu spółki cywilnej.

  czytaj więcej

 • Ochrona polskiej ziemi: Rozwój terenów podmiejskich pod znakiem zapytania

  Ochrona polskiej ziemi: Rozwój terenów podmiejskich pod znakiem zapytania

  Jeśli Ministerstwo Rolnictwa nie skoryguje projektu ustawy dotyczącej obrotu nieruchomościami rolnymi, rozwój terenów podmiejskich stanie pod znakiem zapytania – uważają deweloperzy

  czytaj więcej

 • Jak kapitalizować koszty w ramach projektu deweloperskiego

  Jak kapitalizować koszty w ramach projektu deweloperskiego

  Jesteśmy firmą deweloperską działającą w formie sp. z o.o. w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. Planujemy zrealizować równolegle dwie inwestycje polegające na wybudowaniu budynków mieszkalnych wraz z garażem podziemnym. Finansowanie zapewni głównie kredyt bankowy w walucie obcej. Dodatkowo dysponujemy pożyczką od wspólnika, którą możemy częściowo przeznaczyć na finansowanie inwestycji. Nabyliśmy już grunt pod realizację inwestycji i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Obecnie prowadzimy aktywne działania skierowane na pozyskanie nabywców, wydatkując środki na reklamę oraz marketing. Jakie koszty ponoszone na etapie powstawania obu inwestycji powinniśmy kapitalizować, a jakie ujmować w kosztach bieżącej działalności?

  czytaj więcej

 • Fiskus kwestionuje VAT od transakcji nieruchomościowych

  Fiskus kwestionuje VAT od transakcji nieruchomościowych

  Skarbówka bierze się za budynki komercyjne. Przez lata twierdziła, że sprzedaż centrum handlowego czy biurowca, będących głównym aktywem spółki, jest dostawą towarów. Teraz uważa, że chodzi o zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

  czytaj więcej

 • Uchwały reklamowe w gminach oznaczają ograniczenia dla firm

  Uchwały reklamowe w gminach oznaczają ograniczenia dla firm

  Obowiązująca od 11 września 2015 r. ustawa krajobrazowa (czyli ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu; Dz.U. poz. 774) pozwala m.in. radom gmin określić w formie uchwał lokalne zasady umieszczania reklam. W uchwałach samorządy mogą decydować nie tylko, gdzie i jakie reklamy można umieszczać, lecz także, jaka będzie wysokość opłat za nie. Do tego gminy mogą karać grzywną za niestosowanie lokalnych przepisów.

  czytaj więcej

 • Andrzejak: Na rynku nieruchomości komercyjnych zapanowała niepewność

  Andrzejak: Na rynku nieruchomości komercyjnych zapanowała niepewność

  Decyzja fiskusa o przekwalifikowaniu przedmiotu transakcji może oznaczać spór między samymi kontrahentami. Chodzi przede wszystkim o wysokość ceny oraz zasadność wliczenia do niej VAT przez zbywcę - mówi w wywiadzie dla DGP Piotr Andrzejak, radca prawny, doradca podatkowy, partner kierujący zespołem VAT w Kancelarii SK&S.

  czytaj więcej

 • Wielka Brytania: Policja poinformowała o 58 osobach uznanych za zmarłe po pożarze w Londynie

  Wielka Brytania: Policja poinformowała o 58 osobach uznanych za zmarłe po pożarze w Londynie

  Londyńska policja metropolitalna poinformowała w sobotę, że zakłada, że 58 osób zaginionych po środowym pożarze wieżowca Grenfell Tower, nie żyje. Służby były w stanie potwierdzić śmierć 30 osób, a ciała 16 z nich zostały przetransportowane do kostnic.

  czytaj więcej

 • Żuchowski: Pierwszeństwo w Mieszkaniu plus dla osób poszkodowanych przez żywioły

  Żuchowski: Pierwszeństwo w Mieszkaniu plus dla osób poszkodowanych przez żywioły

  W programie Mieszkanie plus (M+) przewidzieliśmy pierwszeństwo dla osób poszkodowanych wskutek żywiołów oraz osób, które zostały wywłaszczone na cele publiczne - powiedział PAP wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.

  czytaj więcej

 • Remanent stanu posiadania: Dane o państwowych gruntach w jednym pliku

  Remanent stanu posiadania: Dane o państwowych gruntach w jednym pliku

  Wejście w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości to szansa na powstanie bazy informacji o wszystkich nieruchomościach Skarbu Państwa, także na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. Teraz są rozproszone w różnych zasobach i u różnych dysponentów

  czytaj więcej

 • Jak od 1 października zadbać o ochronę firmowego koloru

  Jak od 1 października zadbać o ochronę firmowego koloru

  OPIS SYTUACJI: Produkty ABC sp. z o.o. wyróżniają się na rynku charakterystycznym kolorem opakowania. Wprawdzie spółka posiada zarejestrowany znak towarowy, ale chciałaby też zastrzec firmowy kolor. Co więcej, ze względu na zwiększenie nakładów na sprzedaż internetową oraz mobilne kanały dystrybucji zarząd pragnie zlecić opracowanie melodii mającej być swoistą wizytówką jej produktów. Prezes spółki słyszała o zmianach w prawie własności przemysłowej oraz rozszerzeniu definicji znaku towarowego. Planuje zatem uzyskanie dodatkowej ochrony także dla tego wyróżnika.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej