nieruchomość budynkowa

Nieruchomość budynkowa to trwale związany z gruntem budynek, który na podstawie przepisów szczególnych nie stanowi części składowej nieruchomości gruntowej, lecz jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności.


  • brak wyników wyszukiwania

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej