Nieruchomości

17 października 2017 r.

Zdaniem NSA aspekty ekonomiczno-gospodarcze nie mieszczą się wśród przesłanek warunkujących stosowanie art. 49 ust. 1 u.o.z.o.z.

Zła sytuacja finansowa nie zwalnia z wykonania nakazu konserwatora zabytków17 października 2017 r.

Nasza spółka jest właścicielem zabytkowego budynku. Wojewódzki konserwator zabytków nakazał nam przeprowadzenie robót budowlanych, niezbędnych ze względu na zagrożenie jego zniszczenia. W związku z trudnościami finansowymi firma nie jest w stanie udźwignąć ciężaru inwestycji, na fundusze z zewnątrz też raczej nie możemy liczyć. Czy mimo to konserwator może nałożyć obowiązek przeprowadzenia prac?

17 października 2017 r.

Wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny.

Zmiana sposobu przeznaczenia nieruchomości to ryzyko wypowiedzenia umowy dzierżawy17 października 2017 r.

Prowadzę działalność handlową na nieruchomości należącej do miasta. Niedawno wypowiedziano mi dzierżawę. Według urzędu mam prawo do użytkowania gruntu tylko w drobnych celach rolno-ogrodniczych dla własnych potrzeb, tymczasem wybudowałem na niej sklep z serwisem rowerowym, a na to brak jest zgody miasta. Kilka lat temu sugerowano mi wzięcie udziału w przetargu na inną działkę, ale od tego czasu miasto nie podważało już moich decyzji. Płacę też podatki od prowadzonej działalności, sądziłem więc, że wszystko jest zaakceptowane, zwłaszcza że sąsiedzi postępują podobnie. Co powinienem teraz zrobić? Czy mogę złożyć pozew o bezskuteczność wypowiedzenia, powołując się na mój interes prawny?

17 października 2017 r.

Postępowania wyjaśniające, które poprzedzają decyzję o skierowaniu skargi do TSUE, trwają często kilka, a nawet kilkanaście miesięcy

Problem z polskimi przepisami o ziemi wciąż jest aktualny17 października 2017 r.

- Wymóg zamieszkiwania przez pięć lat na obszarze gminy, w której znajduje się nieruchomość. Drugi problem dotyczy osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wreszcie wątpliwy jest wymóg posiadania kwalifikacji rolniczych. TSUE nieraz uznawał w swoim orzecznictwie, że takie warunki są nieproporcjonalne - mówi dr Piotr Bogdanowicz Katedra Prawa Europejskiego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

10 października 2017 r.

Reprywatyzacja będzie jednym z głównych tematów kampanii wyborczej, która zdecyduje o tym, kto zdobędzie władzę w stolicy po Hannie Gronkiewicz-Waltz

Miasto kontra minister, czyli sprzątanie po aferze reprywatyzacyjnej10 października 2017 r.

Nowa ustawa reprywatyzacyjna przynosi już realne efekty. – Nie można powiedzieć, że jakakolwiek nieruchomość na skutek działań komisji weryfikacyjnej już wróciła do miasta – oceniają władze Warszawy. Komisja zamierza się „odwdzięczyć” – niewykluczone, że sprawdzi, czy proces wybudzania śpiochów przebiega prawidłowo.

10 października 2017 r.

Wuzetki będą miały określony, dwuletni termin przydatności.

Poza plombą nic na podstawie WZ już nie wybudujesz10 października 2017 r.

Po zmianach wydanie decyzji WZ będzie możliwe jedynie wówczas, gdy działka budowlana posiada wspólną, nie krótszą niż 4 m, granicę z co najmniej jedną działką z budynkiem innym niż pomocniczy, która jest dostępna z tej samej drogi publicznej bezpośrednio albo przez drogę wewnętrzną - mówi Anna Woźniakowska-Dębiec adwokat z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

Polecane

Galerie

Polecane

Reklama