Nieruchomości

26 października 2016 r.

60 dB - tyle wynosi dopuszczalny poziom hałasu w dzień w Polsce

Zamiast ekranów przy autostradach wykup nieruchomości26 października 2016 r.

Normy dopuszczalnego hałasu nie będą mogły być wyższe o więcej niż 5 dB od tych, które dopuszcza Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Tak wynika z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony przed hałasem. Trwa zbiórka podpisów pod nim. Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie na rzecz Wiedzy i Rozwoju (WiR) – Kopernik.

25 października 2016 r.

Mariusz Białecki

Białecki: Niespójna likwidacja użytkowania wieczystego25 października 2016 r.

Współużytkownicy wieczyści nieruchomości zabudowanych wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi otrzymają prawo współwłasności gruntu – przewiduje projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów autorstwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Ma to nastąpić 1 stycznia 2017 r.

24 października 2016 r.

Wszelkie zastrzeżenia co do usługi firmy timesharingowej w trakcie trwania umowy należy kierować pisemnie bezpośrednio do przedsiębiorcy, z którym wiąże nas umowa

Timesharing można rozwiązać przed terminem24 października 2016 r.

Timeshare, czyli tzw. współdzielenie czasu, to umowa długoterminowa, w ramach której zainteresowany za doroczną ratalną opłatą (inne formy zapłaty są niedozwolone) nabywa prawo do korzystania z określonego budynku lub lokalu w oznaczonym czasie, w każdym roku. Umowa może być zawarta na kilka, a nawet na kilkadziesiąt lat.

20 października 2016 r.

Czy wszystkie wpisy w księdze wieczystej są jawne?

Co to jest ostrzeżenie wpisane do księgi wieczystej20 października 2016 r.

Prawa osobiste i roszczenia, które wynikają z umów dotyczących konkretnej nieruchomości, powinny zostać ujawnione w dziale trzecim prowadzonej dla niej księgi wieczystej. Najczęściej ujawniane jest prawo najmu, dzierżawy, odkupu lub pierwokupu, dożywocia, a także roszczenia z umowy przedwstępnej o przeniesienie własności, współwłaścicieli, dotyczące sposobu korzystania z nieruchomości oraz hipoteki.

19 października 2016 r.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki

"Cel to przykrycie caracali, Misiewiczów i konfliktu wokół TK". Polemika ws. komisji weryfikacyjnej PiS19 października 2016 r.

Były prezydent Warszawy Marcin Święcicki zasugerował, że zapowiedź powstania komisji weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji ma odwrócić uwagę od wewnętrznych problemów Prawa i Sprawiedliwości. - Po co to zastępowanie własnych prokuratorów? CBA? Normalnych procedur? Cel to przykrycie caracali, Misiewiczów i konfliktu z Unią Europejską wokół TK - mówi M. Święcicki. Zaprzeczał temu wiceminister sprawiedliwości, Michał Wójcik. - Komisja weryfikacyjna w żadnym razie nie ma za zadanie zastąpić prokuratorów, prokuratury bądź sądów - podkreśla.

19 października 2016 r.

Projekt wzbudził również kontrowersje w samorządach

Zmiana użytkowania wieczystego we własność: Mało czasu na przyjęcie ustawy uwłaszczeniowej19 października 2016 r.

Czy przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego pod blokami we własność będzie możliwe wraz z nadejściem Nowego Roku? Rada Legislacyjna – ciało doradcze premiera i rządu – ma wątpliwości. W przedstawionej właśnie opinii do projektu ustawy uwłaszczeniowej zaznacza, że założony termin wejścia w życie zmian – 1 stycznia 2017 r. może okazać się zbyt ambitny. „Data ta może nasuwać wątpliwości z punktu widzenia potrzeby ukończenia procesu ustawodawczego przed jej nadejściem” – czytamy w dokumencie.

Polecane

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama