Nieruchomości

5 grudnia 2016 r.

Właściciel nie może sam usunąć najemcy, ponieważ w razie takiej samowoli lokator ma prawo wystąpić do sądu z powództwem o przywrócenie utraconego posiadania

Eksmisja na bruk: Kto może zostać wrzucony z mieszkania?5 grudnia 2016 r.

Od 1 listopada do 31 marca nie usuwa się z mieszkania osób mających wprawdzie orzeczony wyrok, ale bez wskazania innego lokalu, do którego nastąpi przekwaterowanie. Od tej zasady są jednak wyjątki. Ochrona nie obejmuje osób, w stosunku do których została orzeczona eksmisja z prawem do lokalu oraz stosujących przemoc w rodzinie, zakłócających spokój lub zajmujących lokal bez tytułu prawnego

Polecane

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama