Nieruchomości

22 października 2018 r.

Ministerialny projekt mający umożliwić wygaszenie roszczeń byłych właścicieli przewiduje 20-letni okres na dochodzenie zwrotu utraconej własności bądź jej części, licząc od dnia, w którym decyzja wywłaszczeniowa stała się ostateczna

Droga do wygaszenia roszczeń byłych właścicieli22 października 2018 r.

Projekt trafił do konsultacji już rok temu i niewykluczone, że etap ten trwałby jeszcze dłużej, gdyby nie to, że równolegle Senat pracuje nad dwiema nowelizacjami, które służą wykonaniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczących zwrotu nieruchomości zbędnych dla celu publicznego. Te dla odmiany mają ułatwić odzyskiwanie gruntów w niektórych sytuacjach.

19 października 2018 r.

Firma prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 oraz sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

W jaki sposób zaksięgować koszty przedsięwzięcia deweloperskiego19 października 2018 r.

Spółka deweloperska chce zrealizować budowę domu mieszkalnego wielorodzinnego, zlecając generalnemu wykonawcy budowę nowego budynku oraz przynależnych obiektów infrastruktury. W tym celu zakupiła grunt, który łącznie z kosztami uzbrojenia terenu związanymi z doprowadzeniem do niego sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej wyniósł 200 000 zł. Jak ująć koszty i przychody działalności deweloperskiej w księgach rachunkowych?

19 października 2018 r.

Do milczącego przedłużenia umowy najmu konieczne jest więc spełnienie kilku warunków

Kiedy można milcząco przedłużyć umowę najmu?19 października 2018 r.

Jestem przedsiębiorcą. Wynająłem bezterminowo swój lokal użytkowy spółce komandytowej na działalność gastronomiczną. Spółka miała opłacać bez wezwania 6 tys. zł z tytułu czynszu, z góry, do 10. dnia każdego miesiąca. W maju 2018 r. spółka wypowiedziała umowę najmu z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynął z końcem sierpnia 2018 r. Faktycznie wydanie lokalu nastąpiło 1 października. Za wrzesień 2018 r. spółka nie uiściła czynszu, ale w lokalu prowadziła działalność. Czy mogę domagać się od niej zapłaty 6 tys. zł tytułem czynszu za ten lokal za wrzesień?

19 października 2018 r.

Na pierwszy plan wysuwa się wniosek, że rząd patrzy na REIT-y trochę jak na kurę znoszącą złote jaja.

Polskie REIT-y nie na europejską miarę. Rząd ma swój cel i wprowadza je zachowawczo19 października 2018 r.

Ci, którzy śledzili uważnie losy projektu polskich REIT-ów, już od pewnego czasu wiedzieli, że szanse na to, aby mogły inwestować w szeroki wachlarz nieruchomości komercyjnych, są niewielkie. Ostatnie złudzenia rozwiał najnowszy projekt, przedstawiony pod koniec września, który zapewne w podobnym kształcie zostanie przyjęty przez Sejm. Oprócz mieszkaniówki – polskie FINN-y (bo takim skrótem określany jest polski odpowiednik REIT-ów) będą mogły inwestować co najwyżej w akademiki i domy opieki nad ludźmi starszymi.

15 października 2018 r.

Eksperci i samorządowcy jako jedną z największych barier wymieniają względy proceduralne.

Czyste powietrze: Gaz wspomoże w walce ze smogiem15 października 2018 r.

Branża ciepłownicza będzie mogła liczyć na wsparcie legislacyjne i finansowe, by jak najwięcej budynków wielorodzinnych mogło być ogrzewanych gazem, a nie węglem – zapowiedział pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze, Piotr Woźny.

Polecane

Galerie

Polecane