Nieruchomości

21 czerwca 2018 r.

SN, rozpoznając skargę spadkobierców, uchylił wyrok apelacyjny i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.

Odzyskanie nieruchomości przez spadkobierców: Posiadanie polega też na pośrednim władaniu rzeczą21 czerwca 2018 r.

Samo bezprawne wyrzucenie właściciela z jego nieruchomości w czasie wojny nie oznacza pozbawienia go posiadania. Taki majątek nie mógł więc zostać uznany za opuszczony i przejęty przez państwo, co oznacza, że spadkobiercy mają obecnie szanse na jego odzyskanie. Do takich wniosków doszedł Sąd Najwyższy.

21 czerwca 2018 r.

Najważniejsze punkty projektu nie uległy zmianie: deweloperzy, który chcą budować osiedla na terenach objętych planem miejscowym, ale nieprzewidującym mieszkaniówki, muszą zacząć od złożenia wniosku o lokalizację inwestycji do rady gminy za pośrednictwem odpowiednio wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta.

Rząd dał zielone światło specustawie mieszkaniowej21 czerwca 2018 r.

Na finiszu rządowych prac nad specustawą mieszkaniową resort rozwoju i inwestycji zrobił w projekcie kolejne korekty, które pozwolą deweloperom swobodniej realizować swoje przedsięwzięcia. Wczoraj zielone światło dla przepisów uławiających budowę nowych osiedli dała Rada Ministrów.

17 czerwca 2018 r.

Zgodnie z kodeksem cywilnym: Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

Mieszkanie lub dom w zamian za utrzymanie, opiekę lub rentę. Tak działa umowa dożywocia17 czerwca 2018 r.

Umowa dożywocia zawierana jest notarialnie i polega na zbyciu nieruchomości (np. mieszkania, domu, działki) na rzecz wskazanej osoby, która z kolei jest zobowiązana przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb (możliwe jest także utrzymanie dożywotnika np. w formie regularnie wypłacanej dożywotniej renty).

Polecane

Galerie

Polecane