Nieruchomości

9 lutego 2018 r.

Reprywatyzacja w Polsce została już w istotnym stopniu przeprowadzona

Dr Luterek: Reprywatyzacja a wartość gruzów9 lutego 2018 r.

 Część komentatorów wskazuje, że istotnym czynnikiem wpływającym na skalę konfliktu polsko-izraelskiego jest nieuregulowana kwestia reprywatyzacyjnych roszczeń do majątku pozostawionego przez polskich Żydów na terenie Polski. Niewątpliwie stosunek naszych władz do byłych właścicieli znacjonalizowanych nieruchomości pozostawia, mówiąc eufemistycznie, wiele do życzenia.

6 lutego 2018 r.

Uzasadnieniem zawieszenia postępowania na podstawie art. 62 ust. 1 u.p.z.p. jest wyłącznie realna możliwość uchwalenia planu miejscowego w tym okresie

Co może zrobić inwestor, gdy prace nad planem miejscowym zablokowały decyzję o warunkach zabudowy6 lutego 2018 r.

Inwestor złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Organ zawiesił postępowanie, wskazując, że w gminie trwają prace nad uchwaleniem planu miejscowego. Jednak trwają one już od trzech lat i szansa ich ukończenia w najbliższym czasie jest znikoma. Inwestorowi bardzo zależy na szybkim rozpoznaniu sprawy. Co może w takiej sytuacji zrobić?

Polecane

Galerie

Polecane

Reklama