Nieruchomości

23 maja 2017 r.

Posłowie brali też pod uwagę złożenie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą obecnych przepisów

Ministerstwo chce, by chodniki sprzątali mieszkańcy23 maja 2017 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) nie zamierza zdjąć z właścicieli nieruchomości obowiązku sprzątania błota czy śniegu z chodników, które leżą obok ich posesji. Ale posłowie PiS nie składają broni. Biorą pod uwagę wystąpienie z własną inicjatywą ustawodawczą.

17 maja 2017 r.

SN dopuścił możliwość ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego

Służebność przesyłu nie tylko na własności17 maja 2017 r.

Użytkownik wieczysty może ustanowić służebność przesyłu – uznał Sąd Najwyższy. Jednak jeśli urządzenia przesyłowe powstały przed 1 lutego 1989 r. na gruncie, który wówczas należał do Skarbu Państwa, a dopiero potem został oddany w użytkowanie wieczyste, wtedy żądanie ustanowienia służebności przez użytkownika wieczystego jest nieskuteczne.

16 maja 2017 r.

Kto może zaskarżyć miejscowy plan zagospodarowania

Kto może zaskarżyć miejscowy plan zagospodarowania16 maja 2017 r.

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obejmuje wprawdzie nieruchomości, na której prowadzę działalność gospodarczą, ale nieruchomość sąsiednią. Nie zmienia bezpośrednio przeznaczenia mojej działki, ale według mnie wpływa na warunki gospodarowania na niej. Czy mam w związku z tym uprawnienia do zaskarżenia tego planu przed sądem administracyjnym?

Polecane

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama