Nieruchomości

25 września 2016 r.

Tylko około 8 proc. gospodarstw rolnych zostanie objętych nowymi opłatami za pobór wody, które przewiduje projekt nowego Prawa Wodnego.

Nowe prawo wodne. Sprawdź, jak zmienią się opłaty od 2017 roku25 września 2016 r.

Tylko około 8 proc. gospodarstw rolnych zostanie objętych nowymi opłatami za pobór wody, które przewiduje projekt nowego Prawa Wodnego. Opłaty za wodę w rolnictwie dotyczyć będą wyłącznie sztucznie pobieranych wód w ilościach, które przekraczają 5000 litrów dziennie (tj. w ilościach przekraczających zwykłe korzystanie z wód).

21 września 2016 r.

Postępowanie administracyjne o zwrot nieruchomości nie jest jedyną metodą odzyskania własności wywłaszczonej działki przez osobę prywatną

W jaki sposób zapobiec zasiedzeniu wywłaszczonej działki21 września 2016 r.

Nieruchomości, które uległy wywłaszczeniu, powinny zostać wykorzystane na wcześniej zamierzone cele publiczne. Jeżeli jednak do tego nie dojdzie, gminie powinno zależeć na uregulowaniu stanu prawnego gruntu, by nie dopuścić do utraty jego własności. Osoba prywatna może bowiem przejąć z mocy prawa działkę, o ile dysponuje nią wystarczająco długo. Jak się przed taką sytuacją bronić, jakie argumenty może zastosować gmina, a także jakie mechanizmy zadziałają w sytuacji, kiedy dojdzie do zbiegu postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości z postępowaniem o zasiedzenie?

18 września 2016 r.

Na dopłatowy wyścig muszą przygotować się również firmy deweloperskie oraz banki.

W styczniu zacznie się wyścig o dopłaty MdM18 września 2016 r.

Najnowsze dane Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) wskazują, że mamy do czynienia z zapaścią w MdM-ie. Sierpniowa wartość dopłat przyznanych nabywcom mieszkań (15,57 mln zł), była najniższa od początku działania programu. Trudno dziwić się takim wynikom, gdyż do końca grudnia BGK dotuje tylko nowe mieszkania z terminem ukończenia w 2018 r.

17 września 2016 r.

Zdecydowana większość jednostek samorządowych, miast i gmin niechętna jest komentowaniu kurzętnickiej uchwały

Działki sprzedane niezgodnie z konstytucją? Umowy i przetargi też będą nieważne!17 września 2016 r.

PROBLEM: Wójt gminy Kurzętnik nie ukrywa dumy ze swojego projektu „Dobrze wykorzystaj 500 plus – działki za pół ceny”, choć sumiennie przyznaje, że rządowy program „Rodzina 500 plus” był tylko pretekstem do sprzedaży nieruchomości. Parcele samorządu, kiedyś drogie i mało atrakcyjne, teraz z ceną nawet 16 zł za 1 mkw. schodzą jak ciepłe bułeczki. Zgodnie z uchwałą gminy na preferencyjnych warunkach kupić je mogą tylko beneficjenci rządowego programu. Ich radość jednak może nie potrwać długo, bo specjaliści już sygnalizują, że uchwała rady gminy w sprawie parceli może być niezgodna z przepisami o gospodarce nieruchomościami i konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. Gmina może mieć wkrótce problem, gdy okaże się, że przetargi i umowy kupna staną się nieważne. Nie można też wykluczyć ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

16 września 2016 r.

Może się nawet okazać, że nieruchomości uznawane dotychczas za bezpieczne – po wejściu w życie nowych rozporządzeń stały się zanieczyszczone

Właściciele ziemi śpią na ekologicznej bombie, która po zmianie prawa może wybuchnąć16 września 2016 r.

Pięć nowych rozporządzeń szczegółowo regulujących zasady postępowania z zanieczyszczoną ziemią, które zostały opublikowane 5 września 2016 r. i jednocześnie tego samego dnia weszły w życie, może właścicielom niektórych gruntów przydać nowych obowiązków, a przy tym zdrowo uderzyć ich po kieszeni. Wszystko dlatego, że nowe przepisy bardziej restrykcyjnie niż obowiązujące wcześniej rozporządzenia określają istotne kwestie dotyczące ich obowiązków w zakresie oczyszczania zanieczyszczonych gruntów.

13 września 2016 r.

Gmina, która wybudowała urządzenie, może domagać się zwrotu zainwestowanych środków z innego tytułu

Opłata adiacencka: Samorząd może chcieć pieniędzy za wzrost wartości nieruchomości13 września 2016 r.

W mojej miejscowości wybudowano sieć kanalizacyjną – pisze pan Sebastian. – Wiem, że gmina nie ma prawa pobierać opłat za przyłączenie do sieci. Ja jednak otrzymałem wezwanie do zapłaty kwoty w wysokości 3 tys. zł. Odmówiłem dokonania płatności. W odpowiedzi skierowano sprawę do sądu, wnosząc o obciążenie mnie kosztami procesowymi. W jaki sposób się bronić – pyta zmartwiony czytelnik.

13 września 2016 r.

Co w przypadku, gdy nasadzenie zastępcze będzie wadliwie wykonane albo w ogóle niezrealizowane?

Wycinka drzew bez opłat: Za nasadzenia zastępcze odpowiada nabywca nieruchomości czy deweloper?13 września 2016 r.

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2015 r. poz. 1651 ze zm.; dalej: u.o.p.) daje przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów możliwość zwolnienia się z obowiązku uiszczenia opłaty za ich usunięcie. Możliwe jest to pod warunkiem m.in. wypełnienia obowiązku nasadzeń zastępczych oraz utrzymania żywotności posadzonych drzew przez 3 lata. Deweloperzy mają jednak często z tym problem, gdyż z reguły po zakończeniu budowy przenoszą własność nieruchomości na nabywców. Kto więc ma odpowiadać za utrzymanie nasadzeń w prawidłowej kondycji po zbyciu nieruchomości – nabywca czy w dalszym ciągu deweloper?Wycinka drzew bez opłat: Za nasadzenia zastępcze odpowiada nabywca czy deweloper?

Polecane

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama