ochrona środowiska

Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody).


Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej