ryczałt za przejazdy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu ryczałt za przejazdy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące ryczałt za przejazdy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Poseł z preferencjami. Kiedy parlamentarzyści nie płacą PIT

  Poseł z preferencjami. Kiedy parlamentarzyści nie płacą PIT

  Parlamentarzyści nie płacą PIT od pieniędzy wypłacanych im, aby sfinansować wydatki związane z wykonywaniem mandatu (tzw. diety). Wolne od podatku jest także szereg innych przysługujących im świadczeń.

  czytaj więcej

 • Zawód żołnierz: Na co możemy liczyć wstępując do wojska

  Zawód żołnierz: Na co możemy liczyć wstępując do wojska

  Pracuję w prywatnej firmie na umowie-zleceniu. Zarobki nie są duże i w każdej chwili pracodawca może mi podziękować za współpracę. Kolega, który jest żołnierzem zawodowym, namawia mnie, abym wstąpił do armii. Na co mogę liczyć, gdybym zdecydował się na takie rozwiązanie – pyta pan Michał

  czytaj więcej

 • Duda o Grabarczyku: Afera z bronią to tylko wierzchołek góry lodowej

  Duda o Grabarczyku: Afera z bronią to tylko wierzchołek góry lodowej

  Zdaniem Andrzeja Dudy, który gościł w radiowej Trójce, rezygnacja Grabarczyka jest zastanawiająca, zwłaszcza, że Ewa Kopacz niedawno mówiła, iż dymisji nie będzie.

  czytaj więcej

 • W jednostce budżetowej podróż służbową księgujemy na koncie "pozostałe koszty rodzajowe"

  W jednostce budżetowej podróż służbową księgujemy na koncie "pozostałe koszty rodzajowe"

  W jednostce budżetowej trzeba było zrealizować określone zadania, które są przedmiotem jej działalności. W tym celu kierownik podjął decyzję o wysłaniu dwóch pracowników w delegację służbową (krajową). Jeden z pracowników wystąpił z wnioskiem o udzielenie zaliczki w kwocie 500 zł. Zaliczka została wypłacona z kasy jednostki budżetowej. Po powrocie pracownicy przedłożyli rozliczenie delegacji. Koszt delegacji jednego pracownika, obejmujący wypłatę diet, zwrot kosztów przejazdu, ryczałty na przejazdy miejscowe, wyniósł 425 zł. Pracownik, który pobrał zaliczkę, wpłacił do kasy niewykorzystane środki z udzielonej zaliczki w kwocie 75 zł. Drugiemu pracownikowi dokonano zwrotu kosztów podróży z rachunku bankowego jednostki na rachunek bankowy pracownika. Czy kierownik jednostki mógł udzielić zaliczki na podróż służbową oraz w jaki sposób zaewidencjonować w księgach rachunkowych operacje opisane powyżej.

  czytaj więcej

 • Na jakie przywileje mogą liczyć kombatanci i osoby represjonowane

  Na jakie przywileje mogą liczyć kombatanci i osoby represjonowane

  Weteranom oraz osobom prześladowanym przysługują dodatkowe uprawnienia. Mają między innymi prawo do zniżkowych przejazdów komunikacją miejską, pociągami i autobusami.

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • Niemiecka płaca minimalna: Firmy znalazły sposób na 8,5 euro, ale nieskuteczny

  Niemiecka płaca minimalna: Firmy znalazły sposób na 8,5 euro, ale nieskuteczny

  Do niemieckiej płacy minimalnej pracodawcy wliczają dietę i wykorzystując najnowszy wyrok TSUE, twierdzą, że to rekompensata za niedogodności związane z oddelegowaniem. Służby zza Odry już to kwestionują

  czytaj więcej

 • Przewoźnicy żądają jasnej wykładni niemieckich przepisów o płacy minimalnej

  Przewoźnicy żądają jasnej wykładni niemieckich przepisów o płacy minimalnej

  Zdaniem organizacji pracodawców Transport i Logistyka Polska (TiLP) polskie firmy transportowe są w najtrudniejszej sytuacji od 25 lat. Jedną z przyczyn są wprowadzone pół roku temu przepisy niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG), która obowiązuje również kierowców ciężarówek. Przewidują one konieczność wypłacania stawki minimalnej w wysokości 8,5 euro za godzinę. Ale przepisy nie są wcale precyzyjne. W szczególności nie wiadomo, czy owe 8,5 euro dotyczy płacy zasadniczej, czy też całości świadczeń wypłacanych kierowcom (pensja + diety i ryczałty).

  czytaj więcej

 • Odliczenie VAT: Przedsiębiorca musi udowodnić, że zużył paliwo do celów działalności

  Odliczenie VAT: Przedsiębiorca musi udowodnić, że zużył paliwo do celów działalności

  Pan Józef prowadzi działalność gospodarczą, w której wykorzystuje samochód, którym jeździ do pracy i z pracy do domu. Korzysta z niego również, jeśli robi zakupy w weekendy i wyjeżdża z rodziną na wakacje. – Od 1 lipca mogę odliczać połowę VAT wykazanego na fakturze. Czy od każdej faktury, która dotyczy paliwa, mogę odliczać VAT? Jak mam udowodnić, że zużyłem paliwo do celów działalności, jeśli przyjdzie do mnie kontrola z urzędu skarbowego – pyta pan Józef.

  czytaj więcej

 • Dlaczego warto zostać krwiodawcą

  Dlaczego warto zostać krwiodawcą

  Ulgi podatkowe, dni wolne od pracy, dostęp poza kolejnością do lekarza czy apteki – takie udogodnienia prawo przewiduje dla honorowych dawców krwi

  czytaj więcej

 • Fiskus woli uparcie trzymać się diety

  Fiskus woli uparcie trzymać się diety

  Bezpłatne wyżywienie w podróży służbowej to żaden przychód dla pracownika – twierdzą sądy i eksperci. Urzędy nadal jednak żądają daniny od nadwyżki ponad limity zwolnienia z PIT.

  czytaj więcej

 • Sporny PIT od świadczeń w podróży służbowej

  Sporny PIT od świadczeń w podróży służbowej

  Pan Marek prowadzi firmę budowlaną realizującą kontrakty w całej Polsce. Pracownicy mu podlegli często dostają służbowe polecenie wyjazdu na drugi koniec kraju, aby tam pracować nad danym projektem. Do tej pory firma wypłacała im z tego tytułu diety, ale teraz padł pomysł zmian – pracodawca zamierza zwracać zatrudnionym faktycznie poniesione podczas podróży koszty. – Czy zmiana ma w praktyce jakiekolwiek znaczenie, a pracownicy nadal będą musieli płacić podatek od części pieniędzy – pyta czytelnik

  czytaj więcej

 • Koszty dojazdu do pracy sędziów: Sprawą zajmie się powiększony skład SN

  Koszty dojazdu do pracy sędziów: Sprawą zajmie się powiększony skład SN

  Powiększony skład Sądu Najwyższego rozstrzygnie, czy sędziowie mogą skutecznie dochodzić wyrównania zwrotu całości kosztów odbytych przejazdów, które były wypłacane w wysokości niższej od stawek maksymalnych ryczałtów.

  czytaj więcej

 • Asystenci rodziny chcą dodatków za pracę w terenie

  Asystenci rodziny chcą dodatków za pracę w terenie

  Osoby wspierające rodziny zagrożone zabraniem dzieci uważają, że powinny im przysługiwać podobne uprawnienia jak pracownikom socjalnym. Przeszkadza im też nadmiar biurokracji.

  czytaj więcej

 • Transport: Spanie w kabinie nie uprawnia do ryczałtu

  Transport: Spanie w kabinie nie uprawnia do ryczałtu

  Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r. (sygn. akt II PZP 1/14) dotycząca wypłat kierowcom ryczałtów za noclegi w transporcie międzynarodowym wywołała wzrost roszczeń pracowników z tego tytułu.

  czytaj więcej

 • Zmiany w PIT: Więcej ulg dla bezrobotnych

  Zmiany w PIT: Więcej ulg dla bezrobotnych

  Kto w ramach działań aktywizujących dostanie dofinansowanie do szkolenia zawodowego, zakupu ubrań, usług fryzjerskich, kosmetycznych, środków czystości – nie zapłaci podatku.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej