nieruchomości

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu nieruchomości. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące nieruchomości.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • PIT: W mieszkaniu trzeba zamieszkać, żeby skorzystać z ulgi

  PIT: W mieszkaniu trzeba zamieszkać, żeby skorzystać z ulgi

  Jeżeli podatnik nie wskaże, kiedy zamierza zamieszkać w nowym lokalu, to nie może skorzystać z ulgi w podatku dochodowym – uznał WSA w Warszawie.

  czytaj więcej

 • ETPC: Państwo ponosi koszty swoich błędów

  ETPC: Państwo ponosi koszty swoich błędów

   Często podnosi się argument, iż Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmuje się sprawami jednostkowymi, nieoddającymi realnych problemów obywateli. W istocie jednak takie zbyt zwyczajne sprawy, jak ta, po prostu rzadko przebijają się do mediów.

  czytaj więcej

 • Oszukiwanie siebie też jest karane

  Oszukiwanie siebie też jest karane

  Pięć filmów o oszustwach potrafi ustawić człowiekowi myślenie o kłamstwie. Czy potrafią ustawić coś szczególnego w głowie prawnika? Zgodnie z kodeksem karnym oszustwo to doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania (art. 286. par. 1 k.k.).

  czytaj więcej

 • Dotacje dla innowacyjnych firm

  Dotacje dla innowacyjnych firm

  Własne centrum badawczo-rozwojowe to duże ułatwienie dla firm, które stawiają na nowatorskie rozwiązania. Taka inwestycja wiąże się jednak z niemałymi wydatkami. Na szczęście polscy przedsiębiorcy po raz kolejny mają szansę zdobyć na ten cel unijne dofinansowanie.

  czytaj więcej

 • Dotacje dla innowacyjnych firm

  Dotacje dla innowacyjnych firm

  Własne centrum badawczo-rozwojowe to duże ułatwienie dla firm, które stawiają na nowatorskie rozwiązania. Taka inwestycja wiąże się jednak z niemałymi wydatkami. Na szczęście polscy przedsiębiorcy po raz kolejny mają szansę zdobyć na ten cel unijne dofinansowanie.

  czytaj więcej

 • Mieszkanie plus na gruntach Poczty Polskiej i Polskich Kolei Państwowych

  Mieszkanie plus na gruntach Poczty Polskiej i Polskich Kolei Państwowych

  Krajowy Zasób Nieruchomości zyskał dostęp do gruntów Poczty Polskiej i Polskich Kolei Państwowych. We wtorek podpisano umowy, które pozwolą KZN kupić te nieruchomości - po wycenie rzeczoznawcy, bez przetargów - na potrzeby programu Mieszkanie plus.

  czytaj więcej

 • Kampania Mysłowic przeciw dopalaczom etycznie wątpliwa, ale prawnie dopuszczalna

  Kampania Mysłowic przeciw dopalaczom etycznie wątpliwa, ale prawnie dopuszczalna

  PROBLEM: Miasta od lat walczą z niedozwolonymi substancjami psychoaktywnymi na swoim terenie. Na nietypowy pomysł wpadły Mysłowice, które wraz z miejscowymi zakładami pogrzebowymi przeprowadziły kampanię społeczną w szkołach. Grabarze, którzy zdecydowali się wziąć udział w programie, oferują 50 proc. zniżki na pogrzeb temu, kto bierze dopalacze. W środowisku lokalnym kampania znalazła akceptację wśród większości pedagogów i młodzieży. Wywołała też oczekiwane przez samorząd dyskusje na temat skutków zażywania dopalaczy. Pojawiło się jednak pytanie, czy takie działania są w ogóle zgodne z prawem. I czy są etyczne.

  czytaj więcej

 • Trybunał zbada przepisy o przedawnieniu roszczeń zabezpieczonych hipoteką

  Trybunał zbada przepisy o przedawnieniu roszczeń zabezpieczonych hipoteką

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną dotyczącą art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (dalej u.k.w.ih., t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1007). Przepis ten stanowi, że przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej.

  czytaj więcej

 • Prokuratura kupuje budynki. Dostanie prawie 50 mln zł dodatkowych środków

  Prokuratura kupuje budynki. Dostanie prawie 50 mln zł dodatkowych środków

  46,7 mln zł – tyle dodatkowych środków ma otrzymać w tym roku prokuratura. Zdecydowana większość tych pieniędzy zostanie przeznaczona na zakup nowych budynków (blisko 32 mln zł), a reszta pomoże pokryć rosnące koszty prowadzenia postępowań przygotowawczych.

  czytaj więcej

 • Wójt może zakazać przedsiębiorcy wywożenia odpadów komunalnych. Jednak nie zawsze

  Wójt może zakazać przedsiębiorcy wywożenia odpadów komunalnych. Jednak nie zawsze

  Czy wójt w ogóle może zakazać prowadzenia działalności przedsiębiorcy, który ma tego rodzaju firmę? Przepisy o czystości i porządku w gminach wprost takiej dolegliwości nie przewidują. Poznański sąd administracyjny uznał jednak, że może być ona orzeczona wtedy, gdy wójt stwierdzi wystąpienie przesłanki z art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast samo wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru podmiotów prowadzących działalność regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie powoduje takich skutków jak orzeczenie zakazu prowadzenia działalności – firma może bowiem ponownie ubiegać się o wpis.

  czytaj więcej

 • Odpady pod lepszą, elektroniczną kontrolą

  Odpady pod lepszą, elektroniczną kontrolą

  Inspekcja Ochrony Środowiska łatwiej wyśledzi firmy, które porzucają w lasach śmieci odebrane z prywatnych nieruchomości. Takie będą efekty zmian zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o odpadach, który wczoraj przyjęła Rada Ministrów. Teraz będzie nad nim pracował Sejm.

  czytaj więcej

 • Rekordy na rynku mieszkań. Wycofaliśmy pieniądze z lokat

  Rekordy na rynku mieszkań. Wycofaliśmy pieniądze z lokat

  173,5 tys. – tyle transakcji zawarto na rynku mieszkaniowym w 2016 r. To o 8 proc. więcej niż rok wcześniej i ponad dwukrotnie więcej niż przed sześcioma laty. Tak twierdzi GUS po zebraniu informacji z rejestrów prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast oraz w oparciu o dane z aktów notarialnych.

  czytaj więcej

 • Praprzyczyna wszystkich patologii reprywatyzacyjnych

  Praprzyczyna wszystkich patologii reprywatyzacyjnych

   Prezydent Warszawy, profesor prawa, od wielu tygodni nie stawia się przed komisją weryfikacyjną ds. reprywatyzacji warszawskiej, za co karana jest kolejnymi grzywnami. Tłumaczy to tym, że w jej przekonaniu działanie komisji niezgodne jest z konstytucją - wyjaśnia Juliusz Bennich-Zalewski, prawnik, specjalista ds. dekretowych w Kancelarii Reprywatyzacyjnej, współzałożyciel Zrzeszenia Dekretowiec.

  czytaj więcej

 • Nielegalny mieszkaniec działek nie musi płacić za śmieci

  Nielegalny mieszkaniec działek nie musi płacić za śmieci

   Osoba, która bezprawnie zamieszka na terenie rodzinnego ogródka działkowego, nie musi wnosić opłat za wywóz nieczystości na konto gminy – orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny. Sędziowie podkreślali, że to pierwsza sprawa tego typu, jaka trafiła na wokandę sądu kasacyjnego.

  czytaj więcej

 • Deweloperzy: Nie ma logicznego uzasadnienia dla narzucania minimalnej powierzchni mieszkania

  Deweloperzy: Nie ma logicznego uzasadnienia dla narzucania minimalnej powierzchni mieszkania

  Nie istnieje żadne logiczne uzasadnienie dla narzucania minimalnej powierzchni mieszkania (tj. 25 m kw.) w sytuacji, kiedy deweloperzy bez problemu znajdują nabywców lokali poniżej tej powierzchni - stwierdził w komentarzu dla PAP Polski Związek Firm Deweloperskich.

  czytaj więcej

 • Będą ułatwienia w nabywaniu ziemi rolnej? Resort rolnictwa przygotował nowelizację

  Będą ułatwienia w nabywaniu ziemi rolnej? Resort rolnictwa przygotował nowelizację

  Ziemię rolną, za zgodą dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, będą mogły kupić uczelnie publiczne, państwowe i samorządowe osoby prawne na cele publiczne oraz spółki prawa handlowego - przewiduje projekt zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej