trwała niezdolność do pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu trwała niezdolność do pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące trwała niezdolność do pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Pracodawca nie może zwolnić pracownika, nawet jeżeli ten ma stwierdzoną trwałą niezdolność do pracy

  ... było orzeczenie o niezdolności do pracy z 1995 r., ... z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W efekcie ma ... została zakwalifikowana jako trwała niezdolność do pracy. Na pytanie sędziego ... r. o całkowitej niezdolności do pracy. – Nie ma wątpliwości, ... nawet orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy dopuszcza możliwość zmiany ... orzeczenie o niezdolności do pracy. SN oddalił ...

  czytaj więcej

 • Kto może się starać o rentę z tytułu niezdolności do pracy

  ... niezdolności do pracy ... którym wyżej wymieniona niezdolność powstała;- niezdolność do pracy powstała w okresach ... przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Okresy nieskładkowe uwzględnia ... . W tym wypadku do dnia powstania niezdolności do pracy osoby te muszą ... nieprzekraczającymi 6 miesięcy). Niezdolność do pracy Niezdolność do pracy w formie orzeczenia ...

  czytaj więcej

 • Służba cywilna: Niezdolność do pracy przyczyną wypowiedzenia

  ... trwałej niezdolności do pracy ... te dwa stopnie niezdolności do pracy mogą mieć charakter trwały lub okresowy. Trwałą niezdolność do pracy orzeka się, jeżeli ... orzecznika ZUS, ustalające trwałą niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy lub trwałą częściową niezdolność polegającą na niemożności ... przypadku orzeczenia czasowej niezdolności do pracy stosunek pracy urzędnika trwa nadal, a urzędnik ...

  czytaj więcej

 • Przy zwolnieniu liczy się niezdolność do podjęcia pracy

  ... tego powodu niezdolny do pracy. Na koniec tego ... z nim gdy niezdolność do pracy z powodu choroby trwa dłużej niż 30 ... niezdolny do wykonywania pracy, co zostało ... 182 dni tej niezdolności do pracy pracodawca mógł rozwiązać ... stawienie się pracownika do pracy, ale jego faktyczne ... nie dopuści go do pracy ze względu na ...

  czytaj więcej

 • Świadczenia przysługujące za wypadek w drodze do pracy lub z pracy

  ... drodze do pracy lub z pracy trwającej łącznie do 33 dni ... wypadek w drodze do pracy. Jej niezdolność do pracy trwała do 24 kwietnia 2008 ... od 34 dnia niezdolności do pracy zasiłek chorobowy. Gdy niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem ... jest on niezdolny do pracy. Gdyby niezdolność do pracy nie była skutkiem ...

  czytaj więcej

 • niezdolność do pracy

  ... rokowania odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Stwierdzenie niezdolności do pracy to podstawowy warunek ... do renty z tytułu niezdolności do pracy. ... .in. datę powstania niezdolności do pracy, przewidywany okres niezdolności do pracy, związek przyczynowy niezdolności do pracy lub śmierci z ... przypadku dalszego stwierdzenianiezdolności do pracy orzeka się niezdolność do pracy na okres doosiągnięcia ...

  czytaj więcej

 • Trwale niezdolny do pracy nie oznacza niepełnosprawny

  ... honorowane, bo wystawiane jest w zupełnie innym celu, do wypłacania świadczeń pieniężnych. ZUS orzeka rentę. My przyznajemy ... .  Podkreśla, że jedynym dokumentem uprawniającym niepełnosprawnych w stolicy do bonifikat jest orzeczenie wydane przez powiatowy ... o tym, czy człowiek jest zdolny, czy niezdolny do pracy, a miejski zespół orzeka o stanie zdrowia swojego ...

  czytaj więcej

 • Zdolni <strong>do</strong> <strong>pracy</strong> wciąż dostają renty

  Zdolni do pracy wciąż dostają renty

  ... renty z tytułu niezdolności do pracy. W marcu tego ... zasad orzekania o niezdolności do pracy w 1997 roku. ... systemu orzekania o niezdolności do pracy spowodowała, że ... . rencistów mających prawo do renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy, którym do powszechnego wieku emerytalnego ... , czyli mająca orzeczoną trwałą niezdolność do pracy, jest zatrudniona i ...

  czytaj więcej

 • Tylko całkowita <strong>niezdolność</strong> <strong>do</strong> <strong>pracy</strong> uprawnia <strong>do</strong> renty socjalnej

  Tylko całkowita niezdolność do pracy uprawnia do renty socjalnej

  ... niezdolność do pracy ... organizmu, a nie do powstania całkowitej niezdolności do pracy. Wskazywał na to ... ), podnosząc, że „całkowita niezdolność do pracy jako przesłanka prawa do renty socjalnej może ... stała – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała, albo też renta ... z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, przysługuje prawo do obydwu tych świadczeń. ...

  czytaj więcej

 • <strong>Niezdolność</strong> <strong>do</strong> <strong>pracy</strong> chroni przed zwolnieniem grupowym

  Niezdolność do pracy chroni przed zwolnieniem grupowym

  ... z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących ... przed rozwiązaniem stosunku pracy, którą posiadają niektóre ... wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego ... wypowiedzeniem umowy o pracę w czasie choroby ... . Zgodnie z nimi do czasu upływu okresu ... wypowiedzieć pracownikowi stosunku pracy w ramach ... , który pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby trwającej krócej niż 3 ...

  czytaj więcej

 • Niezdolność do pracy może być całkowita albo częściowa

  czytaj więcej

 • Jak skorzystać z zasiłku dla osób tymczasowo niezdolnych do pracy w Hiszpanii

  ... on podczas wykonywanej pracy) na okres niezdolności pracownika do pracy i świadczenia mu ... ubezpieczona w czasie trwania niezdolności do wykonywanej pracy. Jeśli ta niezdolność wynika z urazu ... nastania niezdolności do pracy przez liczbę dni, do których odnosi ... kalendarzowy przed zaistnieniem niezdolności do pracy. W odniesieniu do wypadków przy pracy i chorób zawodowych ...

  czytaj więcej

 • Czy choroba bezprawnie zwolnionego pracownika stoi na przeszkodzie przywróceniu go <strong>do</strong> <strong>pracy</strong>

  Czy choroba bezprawnie zwolnionego pracownika stoi na przeszkodzie przywróceniu go do pracy

  ... sądu o przywróceniu do pracy otwiera możliwość podjęcia ... pracodawcy. Warunkiem przywrócenia do pracy jest określone ... choroby jest niezdolny do jej wykonywania. Niezdolność do pracy wskutek choroby może ... zatrudnienie pracownika. Stosunek pracy po wyroku przywracającym do pracy ulega restytucji wówczas, ... choroby pracownika przywróconego do pracy uniemożliwiający stawienie się do pracy w terminie 7 ...

  czytaj więcej

 • Renta socjalna jest dla osób niezdolnych do pracy

  ... organizmu, natomiast niezdolność do pracy będąca jego ... organizmu, a nie do powstania całkowitej niezdolności do pracy. W zależności od ... stała – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała, albo też renta ... wykonywać np. cięższej pracy. O niezdolności do pracy orzekają lekarze orzecznicy ... NAJWYŻSZEGO 1 • Całkowita niezdolność do pracy jako przesłanka prawa do renty socjalnej może ...

  czytaj więcej

 • Kto może ubiegać się w Holandii o świadczenia dla osób niezdolnych do pracy

  ... ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy oraz na wypadek niezdolności do pracy i powrotu do pracy. Ubezpieczyć się w ... rentę z tytułu niezdolności do pracy (WIA-uitkering) po ... tygodniach (dwóch latach) niezdolności do pracy. Warunkiem jest niepełnosprawność ... na podstawie stopnia niezdolności do pracy i może wynosić do 75 proc. ustawowego ...

  czytaj więcej

 • Nie można natychmiastowo zwolnić pracownika, który po chorobie stawił się do pracy

  ... układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy czy w ... winy pracownika, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: ● dłużej niż trzy ... miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem ... . Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby ... chorobie stawił się do pracy .W pełnej wersji ... - Stawieniu się pracownika do pracy- Skierowaniu na kontrolne ...

  czytaj więcej

 • Przywrócenie <strong>do</strong> <strong>pracy</strong> nie zawsze uzasadnione

  Przywrócenie do pracy nie zawsze uzasadnione

  ... wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka ... – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach ... bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeśli ustali, że ... zamiast przywrócić pracownika do pracy, zasądził na jego ... zamiast przywrócenia pracownika do pracy wnioskował pracodawca, ... zdolności organizacyjne oraz trwała niezdolność do pracy połączona z pobieraniem ...

  czytaj więcej

 • Zwolnienia lekarskie sposobem na odpoczynek. Zatrudnieni zamiast <strong>do</strong> <strong>pracy</strong> idą na chorobowe

  Zwolnienia lekarskie sposobem na odpoczynek. Zatrudnieni zamiast do pracy idą na chorobowe

  ... pracownikami. Osoby powracające do kraju po kilku miesiącach pracy na przykład w ... , którzy w czasie pracy za granicą nie ... z 80 proc. do 60 proc. podstawy ... eksportowych traktują czasową niezdolność z powodu choroby ... odpoczynek po ciężkiej pracy, jaką wykonywali, ... . z Małopolski. – Delegowani do pracy do krajów Unii Europejskiej ...

  czytaj więcej

 • Urlop można zacząć bez udokumentowania zdolności <strong>do</strong> <strong>pracy</strong>

  Urlop można zacząć bez udokumentowania zdolności do pracy

  ... , który zgłasza gotowość do pracy, powinien zostać skierowany ... bezpośrednio po zakończeniu niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 ... przed dopuszczeniem pracownika do pracy, natomiast nieprzeprowadzenie ich ... wykazanie zdolności pracownika do pracy dopiero przed ... wyłącznie przypadków zakończonej niezdolności do pracy. Niedopuszczalne jest wykorzystanie urlopu w trakcie trwającej niezdolności do pracy, np. w okresie ...

  czytaj więcej

 • Choroba po utracie pracy nie wyklucza prawa do zasiłku

  ... się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, ... ulegli wypadkowi przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy. Zasiłek po ustaniu pracy Ustawa z 25 ... 30 dni, a niezdolność do pracy powstała w ciągu ... chorobach zakaźnych. Powstanie niezdolności do pracy oraz jej datę ... orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. nr ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne