Podczas pandemii koronawirusa orzeczenia o niepełnosprawności przedłużano automatycznie. W bieżącym roku stracą one ważność. W ustawie została wyznaczona ostateczna data.

Termin ważności orzeczenia

Pod koniec 2023 roku rząd uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z przyjętymi przepisami orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, którego ważność upłynęłaby do dnia 30 czerwca 2024 r., zachowuje ważność do 30 września 2024 r. (jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności).

Wcześniej orzeczenia przedłużano ze względu na pandemię lub stan zagrożenia epidemicznego, zgodnie z tzw. ustawą covidową. Pod koniec 2023 r. rząd przyjął przepisy, dzięki którym ważność orzeczeń przedłużono do 30 września 2024 r. W przeciwnym razie straciłyby one ważność na koniec 2023 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy, jej cel to ciągłość wypłaty świadczeń, które przysługują osobom z niepełnosprawnościami, oraz utrzymanie uprawnień, które wynikają z niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Możliwe zatory w zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności

Rząd zdecydował się na przedłużenie terminu do 30 września 2024 r. ze względu na obawy o zatory w ramach prac zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności w związku ze zwiększoną liczbą wniosków. To pokłosie ustawy o świadczeniu wspierającym, która weszła w życie 1 stycznia 2024 r. Dzięki temu o świadczenie wspierające mogą ubiegać się seniorzy, a jednym z wymogów jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o które wielu seniorów (pomimo spełniania warunków) nigdy nie wnioskowało.

Karty parkingowe

Termin dotyczy również przedłużenia ważności kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
Karty parkingowe zachowują ważność do 30 września 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie stanie się ostateczne.