Niewiele osób wie, że część składek emerytalnych można dziedziczyć. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje, że średnia kwota zgromadzona na subkontach osób zmarłych wynosi około 29 tys. zł. Jak otrzymać pieniądze po zmarłym? Tłumaczymy procedurę.

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że na subkontach osób zmarłych znajduje się średnio po 29 tys. zł. Pieniędzy nie otrzymamy jednak automatycznie po śmierci osoby bliskiej. Trzeba złożyć wniosek.

Dziedziczenie pieniędzy z ZUS. Na jakich zasadach?

Składki zapisane na subkoncie lub w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) mogą być dziedziczone przez małżonka oraz osoby wskazane przez zmarłego. Zgodnie z przepisami, połowa zgromadzonych środków na subkoncie w ZUS i OFE w okresie wspólności majątkowej przekazywana jest na subkonto lub rachunek współmałżonka, a pozostała część dzielona jest pomiędzy osoby wskazane przez ubezpieczonego.

Jak wygląda procedura dziedziczenia?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje, że składki zgromadzone na subkoncie lub w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) mogą być dziedziczone zgodnie z określonymi zasadami. Przysługuje to małżonkowi oraz osobom wskazanym przez zmarłego.

Dziedziczenie w okresie wspólności majątkowej

W przypadku małżeństwa, połowa środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS i OFE w okresie trwania wspólności majątkowej jest przekazywana na subkonto i rachunek w OFE współmałżonka. Pozostała część jest dzielona pomiędzy osoby wskazane przez zmarłego za życia. Jednakże, gdy zmarły nie wyznaczył żadnych osób do dziedziczenia, środki z subkonta wchodzą w skład spadku.

Dziedziczenie w braku dyspozycji zmarłego

Rzeczniczka ZUS, Iwona Kowalska-Matis, podkreśla, że jeśli zmarły nie wyznaczył żadnych osób do dziedziczenia, całe zgromadzone środki, zarówno w OFE, jak i na subkoncie, są wypłacane osobom wskazanym za życia lub ustawowym spadkobiercom.

Możliwość zmiany dyspozycji

Osoby będące członkami OFE, a także osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku, które nie przystąpiły do OFE, mogą za życia wskazywać osoby do dziedziczenia oraz dokonywać zmian osób uposażonych i ich udziału procentowego w dziedziczeniu zgromadzonych środków. Ważne jest regularne aktualizowanie danych adresowych osób uprawnionych do dziedziczenia.

Procedura zgłaszania zmian

Nawet osoby będące członkami OFE, które zdecydowały o zaprzestaniu odprowadzania składek do OFE, powinny zgłosić taką zmianę dyspozycji w OFE. Zapewnienie aktualności danych ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu dziedziczenia środków emerytalnych.

Subkonto w ZUS. Zasady działania

Subkonto stanowi nieodłączną część konta emerytalnego osoby ubezpieczonej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jest to ważny element systemu emerytalnego, który umożliwia gromadzenie środków na przyszłą emeryturę.

Subkonto jest prowadzone dla dwóch grup osób:

  • osób, które są członkami Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE).
  • osób, które urodziły się po 1968 roku, ale nie przystąpiły do OFE.

Zobacz także:

Zasady przekazywania składek na subkonto

Osoby urodzone po 1968 roku, niebędące członkami OFE:

  • 7,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne trafia na subkonto w ZUS.

Osoby przynależące do OFE:

  • 2,92% składki emerytalnej przekazywana jest do OFE.
  • pozostałe 4,38% trafia na subkonto w ZUS.

Możliwość zmiany przeznaczenia składek

Osoby, które kiedyś należały do OFE, mogą zdecydować się na zmianę przeznaczenia składek. Mogą zdecydować, aby cała składka emerytalna (7,3%) była przekazywana wyłącznie na subkonto w ZUS. Decyzję tę można podjąć podczas okna transferowego.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS? Procedura

Rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Iwona Kowalska-Matis, objaśnia, że procedura odzyskiwania pieniędzy z ZUS zależy od kilku czynników, w tym od wieku zmarłej osoby oraz jej członkostwa w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE).

Wiek emerytalny i członkostwo w OFE

  • Jeśli zmarły osiągnął wiek emerytalny lub posiadał subkonto w ZUS i nie był członkiem OFE, podział środków rozpoczyna się na wniosek osoby uprawnionej w ZUS.
  • Natomiast w przypadku, gdy podział środków zaczyna się w OFE, fundusz emerytalny ma 14 dni na poinformowanie ZUS o osobach, na których rzecz podzielono środki zgromadzone na rachunku w OFE oraz o ich udziale w tych środkach. Następnie ZUS dokonuje podziału środków zapisanych na subkoncie zgodnie z tą decyzją, podejmując ją w ciągu trzech miesięcy.

Wnioskowanie o wypłatę

ZUS podkreśla, że aby uzyskać wypłatę z subkonta w ZUS, nie trzeba korzystać z pośredników ani firm. Wystarczy udać się do ZUS i złożyć odpowiedni wniosek. Formularze dotyczące subkonta są dostępne na oficjalnej stronie zus.pl.

Informowanie o wypłacie

W przypadku śmierci osoby, która nie była członkiem OFE, a ZUS prowadził jedynie subkonto, ZUS informuje osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na tym subkoncie. Nawet jeśli przepisy nie nakładają na ZUS obowiązku informowania, instytucja podejmuje kroki w celu zapewnienia prawidłowej wypłaty środków.