Część emerytów i rencistów wciąż czeka na wypłaty trzynastych emerytur. ZUS wypłaca "trzynastki" w kwietniu i maju - w ściśle określonych terminach. Ile emeryci dostaną "na rękę"? I kto może liczyć na wcześniejszą transzę?

Trzynasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów. Stanowi ono dodatkowy zastrzyk gotówki, na który czekają miliony Polaków. Ile wynosi 13. emerytura netto w 2024 r.? I kiedy nastąpią kolejne transze wypłat?

Trzynasta emerytura 2024. Ile wynosi? [KWOTA]

13. emerytura wypłaca jest w wysokości najniższej emerytury ustalonej od 1 marca 2024 rok (art. 5 ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów). Od 13. emerytury brutto odlicza się zaliczkę na podatek dochodowy wówczas, gdy suma emerytury i trzynastej emerytury przekracza kwotę 2500 zł. Zaliczka na podatek wynosi 12 proc. Od 13. emerytury odlicza się również składkę zdrowotną w wysokości 9 proc.

Ile wynosi 13. emerytura w 2024 r.?

 • 1780,96 zł brutto
 • 1620,67 zł netto ("na rękę")

Emeryci nie muszą składać żadnych wniosków do ZUS i KRUS o wypłatę "trzynastek". Są one wypłacane automatycznie.

Kiedy wypłata 13. emerytury? [TERMINY]

Trzynaste emerytury w 2024 roku są wypłacane w kwietniu wraz ze świadczeniem podstawowym, w terminie jego wypłaty. Są to odpowiednio:

 • 1 kwietnia
 • 6 kwietnia
 • 10 kwietnia
 • 15 kwietnia
 • 20 kwietnia
 • 25 kwietnia.

Oznacza to, że przed nami ostatnia już transza wypłat kwietniowych "trzynastek". Część osób musi jednak poczekać do maja. Są to osoby uprawnione do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych. Otrzymają one dodatkowe roczne świadczenie wraz z świadczeniami podstawowymi w maju 2024 r.

Trzynasta emerytura 2024. Wcześniejsza wypłata. Dla kogo?

Okazuje się, że część osób może otrzymać trzynastą emeryturę wcześniej. Kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją?

Jeśli termin wypłaty świadczenia wypada na dzień wolny od pracy, to wypłacane jest ono na tyle wcześniej, aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem wypłaty, środki trafiły do emeryta czy rencisty i to bez względu na to, czy pobiera on świadczenie na konto, czy przekazem pocztowym – wyjaśnia rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Trzynastkę wcześniej otrzymają osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne, których termin wypłaty trzynastki przypada na 1 maja. Jako, że jest to dzień wolny od pracy, to trzynastkę otrzymają one najpóźniej 30 kwietnia 2024 roku.

13 emerytura w 2024 r. Komu przysługuje?

Trzynasta emerytura w 2024 roku przysługuje osobom, które 31 marca br. mają ustalone prawo do wypłaty:

 • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
 • renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Kto nie dostanie "trzynastki"? Trzynasta emerytura nie przysługuje, jeśli prawo do świadczeń jest zawieszone na dzień 31 marca 2024 r.