To już ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dodatek osłonowy. Termin mija 30 kwietnia. Przypomnijmy, że w tym przypadku jest to termin wpłynięcia dokumentu do urzędu, a nie wysłania dokumentów (np. pocztą).

Czym jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wprowadzono jako formę walki ze skutkami inflacji, a zwłaszcza ze skutkami wzrostu cen energii, ogrzewania czy żywności. Po raz pierwszy dodatek wypłacono za 2022 r. W tym roku ta forma wsparcia dla gospodarstw domowych również obowiązuje, ale tylko za okres od ale tylko za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

Termin składania wniosków o dodatek osłonowy 2024

Wnioski o dodatek osłonowy za 2024 rok można składać do 30 kwietnia. Samorządy, które zajmują się ich rozpatrywaniem oraz wypłatą świadczeń, zwracają jednak uwagę, że jest to terminwpłynięcia wniosku, a nie np. jego wysłania pocztą (tak jak ma to miejsce np. w odniesieniu do PIT-ów). Wnioski o dodatek osłonowy można składać osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną.

Kiedy wypłacany jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wypłacany jest jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 r. Jest tomaksymalny termin realizacji wypłaty tego świadczenia. Co do zasady jednak im szybciej ktoś złożył wniosek, tym szybciej może się spodziewać wypłaty.

Kto może otrzymać dodatek osłonowy?

O dodatek osłonowy mogą się ubiegać osoby spełniające kryterium dochodowe pochodzące z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przysługuje on:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Przy wypłacaniu dodatku osłonowego obowiązuje zasada złotówka za złotówkę (tak jak np. przy zasiłku rodzinnym). Oznacza to, że dodatek jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego. Jego kwota jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł. Dla osób składających wnioski o dodatek osłonowy ważną informacją może być też fakt, że przy przyznawaniu dodatku za 2024 r. brany jest pod uwagę dochód z 2022 r.

Wysokość dodatku osłonowego w 2024 r. Stawka podstawowa

W zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym podstawowe stawki dodatku osłonowego za 2024 r. wyglądają następująco:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4-5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem

Wyższe stawki dodatku osłonowego należą się gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Podwyższone stawki dodatku osłonowego wyglądają w tym roku następująco:

  • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 -5 osób,
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.