Okazuje się, że nieregulowanie danin wobec państwa może mieć swoje przykre konsekwencje, np. w postaci zajęcia części emerytury. Tak jest też w przypadku zadłużenia wynikającego z nieopłacenia abonamentu RTV. Już niedługo mienie termin jego uregulowania.

Według danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), tylko co trzecia osoba zobowiązana do opłacania abonamentu RTV faktycznie go uregulowuje. Nieuiszczenie tej opłaty może skutkować poważnymi konsekwencjami, ponieważ Urząd Skarbowy może egzekwować brakującą kwotę poprzez ściągnięcie jej z konta. W przypadku emerytów, którzy są dłużnikami, urząd skarbowy może pomniejszyć ich emeryturę.

Za co pobierany jest abonament RTV?

Abonament RTV jest opłacany za radio, telewizor lub oba urządzenia. Jeśli odbiornik został zarejestrowany na Poczcie Polskiej abonament, należy opłacać do 25. dnia każdego miesiąca. Tak teżtermin jest ostatecznym terminem ustalonym dla całego kraju.

Ile wynoszą stawki abonamentu RTV?

Stawki abonamentu RTV w 2024 roku wynoszą:

27,30 zł miesięcznie za telewizor lub telewizor i radio,8,70 zł miesięcznie za radio.

Jak pobierany jest abonament RTV?

Abonament RTV jest pobierany przez Pocztę Polską. Ta na bieżąco monitoruje regularność opłacania abonamentu za zarejestrowane odbiorniki. Nie zawsze konieczna jest wizyta kontrolerów, by sprawdzić czy opłata została uiszczona. Jeśli wcześniej został zarejestrowany odbiornik, i nie było śladu opłaty abonamentu, kontrola nie jest potrzebna.

Zadłużenie z abonamentu RTV. Jak wygląda egzekucja. Co z emeryturą?

W przypadku zadłużenia z tytułu nieopłacania abonamentu RTV przez seniora, może dojść do sytuacji, w której urząd skarbowy będzie pomniejszał jego emeryturę. Emerytura zostanie zajęta, po to by pokryć zaległe opłaty abonamentu RTV, dopóki całe zadłużenie nie zostanie uregulowane.

Jeśli abonament RTV za zarejestrowany odbiornik nie zostanie uregulowany, można otrzymać wezwanie do zapłaty w Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Po jego otrzymaniu jest 7 dni na uregulowanie zaległości. Jeśli zadłużenie pozostaje niespłacone, sprawa może być przekazana do właściwego urzędu skarbowego, który może egzekwować zaległość poprzez zajęcie części emerytury oraz innych źródeł dochodu.

Kto jest zwolniony z opłaty abonamentu RTV?

Nie wszyscy emeryci są zagrożeni pomniejszeniem emerytury z powodu nieopłacenia abonamentu RTV. Pewne grupy są zwolnione z tego obowiązku, obejmuje to osoby:

powyżej 75. roku życia,zaliczane do I grupy inwalidzkiej,będące inwalidami wojennymi lub wojskowymi,powyżej 60. roku życia, o emeryturze nieprzekraczającej 50% średniego wynagrodzenia.