Mimo że trzynasta i czternasta emerytura są przewidziane dla wszystkich emerytów, to jednak nie wszyscy kwalifikują się do ich otrzymania. Niektórzy z seniorów będą nawet zobowiązani do zwrotu tych świadczeń. Sprawdź, czy ciebie również to dotyczy.

Trzynasta emerytura w roku 2024 wynosi 1780,96 zł brutto, co oznacza, że kwota netto to 1623,27 zł. Wypłata tego dodatkowego świadczenia jest automatyczna, więc nie ma potrzeby składania wniosków w celu jej otrzymania.

Poza trzynastą emeryturą istnieje także czternasta emerytura, która jest dodatkowym świadczeniem pieniężnym dla emerytów i rencistów, wprowadzonym po raz pierwszy w 2021 roku. Początkowo zakładano, że będzie to jednorazowa gratyfikacja, jednak rząd później zdecydował, że świadczenie będzie przyznawane regularnie.

Kto może otrzymać 14. emeryturę?

Czternasta emerytura przysługuje:

  • Emerytom otrzymującym emerytury,
  • Rencistom i inwalidom wojennym,
  • Inwalidom wojskowym,
  • Odbierającym rodzicielskie świadczenia uzupełniające (Emerytura Mama 4+),
  • Cywilnym niewidomym,
  • Ofiarom działań wojskowych,
  • Świadczeniobiorcom nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • Osobom będącym na zasiłku przedemerytalnym,
  • Emerytom i rencistom służb mundurowych i wojskowych.

W tym roku czternasta emerytura wyniesie prawdopodobnie 1780,96 zł brutto. Wypłata tego świadczenia nastąpi najpewniej we wrześniu 2024 roku. Jednak pełną kwotę otrzymają jedynie ci, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto.

13 . i 14. emerytura: Kto będzie musiał zwrócić świadczenia?

ZUS donosi, że pewna liczba emerytów będzie musiała zwrócić swoją trzynastą i czternastą emeryturę. Dotyczy to osób, które nie osiągnęły jeszcze standardowego wieku emerytalnego i pracują dodatkowo, dorabiając do swojego świadczenia. Gdy osiągną określone limity dochodu, zostaną zobligowani do zwrotu funduszy otrzymanych w ramach dodatkowych świadczeń.

Jeżeli w wyniku rozliczenia świadczenia okaże się, że na 31 marca – odnośnie 13. emerytury lub na 31 października – odnośnie 14. emerytury, świadczenie podlegało zawieszeniu z uwagi na przekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 13. i 14. emerytura podlega zwrotowi - powiedział Grzegorz Dyjak z centrali ZUS w rozmowie z portalem niepelnosprawni.pl.

Komu nie przysługuje "trzynastka" i "czternastka"?

Osoby, których prawo do świadczeń zostało zawieszone na dzień 31 marca oraz sędziowie i prokuratorzy na emeryturze, nie mają prawa do trzynastej emerytury. Natomiast czternastej emerytury nie otrzymają ci, których prawo do świadczeń było zawieszone na dzień 31 października oraz ci, których dochody przekraczają ustalony limit - jeśli przekroczenie wynosi więcej niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura podlegają zwrotowi.

Dorabianie do emerytury. Limit

Od marca 2024 roku zaczęły obowiązywać nowe limity dotyczące dorabiania przez emerytów. Główny Urząd Statystyczny podał, że średnie miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 roku wyniosło 7 540,36 zł.

Jeśli osoba w wieku emerytalnym zarobi 70 proc. tej kwoty, jej emerytura zostanie zmniejszona. Natomiast przekroczenie 130 proc. miesięcznego wynagrodzenia spowoduje całkowite zawieszenie świadczenia. Te zasady dotyczą seniorów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.