Rodzina 800 plus, Dobry Start oraz szereg dodatków, w tym z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Katalog świadczeń wspierających rodziców wciąż się poszerza. A dla części z nich oznacza nawet 1500 zł. Co trzeba zrobić, by otrzymać pieniądze? Z jakich świadczeń mogą skorzystać rodzice?

Świadczenie wychowawcze, pieniądze na wyprawkę szkolną oraz dodatki do zasiłku rodzinnego zsumowane mogą być dla rodziców nieocenionym wsparciem. Co warto o nich wiedzieć, żeby móc otrzymać pieniądze?

Dobry Start

300 zł na wyprawkę szkolną, to jednorazowe wsparcie dla rodziców związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Dobry Start jest świadczeniem, które rodzic otrzymuje bez względu na poziom dochodów. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko, które uczy się w szkole i nie skończyło 20 roku życia lub 24 roku życia, jeśli jest dzieckiem z niepełnosprawnością.

Wniosek na świadczenie Dobry Start należy złożyć drogą elektroniczną. Najbliższy nabór startuje 1 lipca 2024 roku i potrwa do 30 listopada 2024 roku. Do wysłania aplikacji zostało więc jeszcze trochę czasu, ale już dziś warto sobie zanotować te daty. Zwłaszcza, że chcą otrzymać świadczenie do 30 września, wniosek należy wysłać możliwie szybko, najlepiej w lipcu.

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie 800 plus, które przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów rodziców, jest w Polsce podstawowym świadczeniem pomagającym w wychowaniu dzieci i wynosi, zgodnie z nazwą, 800 zł na dziecko.

Wnioski na nowy okres rozliczeniowy można składać od 1 lutego do 30 czerwca. Co ważne, aplikować można wyłączenie przez internet - przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS oraz za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS.

Jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony w podanym terminie, ZUS przyzna prawodo świadczenia od początku okresu świadczeniowego, czyli od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

  • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jest jednym z kilku dodatków do zasiłku rodzinnego. Oznacza to, że zasiłku tego nie może otrzymać osoba, która nie otrzymuje zasiłku rodzinnego.

Co warto wiedzieć o tym dodatku? Jest to jednorazowe świadczenie wynoszące 100 zł na każde dziecko i zależne od spełnienia kryterium dochodowego. Kwota dochodu na członka rodziny, która nie może zostać przekroczona to: 674 zł lub 764 zł w sytuacji, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością. Wnioski na ten dodatek należy składać do 31 października 2024 roku.

  • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka jest wsparciem dla osób samotnie wychowujących dziecko i wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością kwota świadczenia jest powiększane o 80 zł na dziecko, ale maksymalnie o 160 zł na wszystkie dzieci. Tak jak dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, nie jest on samodzielnym świadczeniem i posiada próg dochodowy. Kwota dochodu na członka rodziny, która nie może zostać przekroczona to: 674 zł lub 764 zł w sytuacji, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością. Jeżeli uczeń stracił rodziców, może otrzymać ten dodatek do ukończenia 24 roku życia.

  • Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania jest kolejnym świadczeniem z progiem dochodowym wynoszącym 674 zł lub 764 zł w sytuacji, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością. Świadczenie to wynosi 69 zł miesięcznie lub 113 zł miesięcznie w przypadku dziecka z niepełnosprawnością. Wsparcie to można otrzymywać przez 10 miesięcy, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.