ZUS informuje, że istnieje opcja skorzystania z sanatorium na jego koszt, co obejmuje również schorzenia psychosomatyczne, takie jak zaburzenia lękowe czy behawioralne. Turnus trwa 24 dni.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych tłumaczy, że celem rehabilitacji medycznej jest zachowanie lub przywrócenie zdolności do pracy dla osób, które z powodu choroby lub urazu są narażone na długotrwałą utratę zdolności do pracy, lub mogą zachować, lub odzyskać zdolność do pracy po przeprowadzonej rehabilitacji.

Rehabilitacja lecznicza ZUS. Dla kogo?

Rehabilitacja lecznicza ZUS jest dostępna dla pacjentów spełniających jeden z następujących warunków:

 • są ubezpieczeni w ZUS (pracują zawodowo) i są zagrożeni całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy;
 • pobierają zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne;
 • pobierają rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Kto może skorzystać z bezpłatnego pobytu w sanatorium?

Pacjenci mają prawo do bezpłatnego trzytygodniowego pobytu w sanatorium z opłatą pokrywaną przez ZUS w określonych przypadkach. Zakład szczegółowo określa te przypadki w swojej broszurze informacyjnej. Aby skorzystać z tej możliwości, każdy zainteresowany pacjent musi spełnić jeden z poniższych warunków:

 • Być osobą ubezpieczoną w ZUS (pracować zawodowo) i być zagrożonym całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy;
 • Pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne;
 • Pobierać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Rodzaje rehabilitacji w sanatorium

Dostępne są dwa rodzaje rehabilitacji:

 • Stacjonarna - obejmująca pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym, która może być skoncentrowana na:
 • leczeniu narządu ruchu,
 • rehabilitacji narządu ruchu po wypadku,
 • terapii układu krążenia,
 • terapii układu oddechowego,
 • terapii narządu głosu,
 • psychosomatycznej opiece zdrowotnej,
 • rehabilitacji po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego.

2. Ambulatoryjna - obejmująca codzienne dojazdy na sesje rehabilitacyjne, która może być skierowana na:

 • terapię narządu ruchu,
 • rehabilitację układu krążenia,
 • rehabilitację układu krążenia z opcją monitorowania zdalnego.

Wskazania do rehabilitacji

Wśród wskazań do rehabilitacji schorzeń psychosomatycznych można wyróżnić zaburzenia nastroju (afektywne), zaburzenia lękowe (nerwicowe), zaburzenia psychosomatyczne – objawy fizyczne wynikające z przewlekłego stresu i napięcia, zaburzenia behawioralne. Wymagana jest zdolność do samodzielnego wykonywania codziennych czynności.

Przeciwwskazania do sanatorium

Istnieją również przeciwwskazania do podjęcia rehabilitacji leczniczej przez ZUS w przypadku takich schorzeń. Należą do nich zaburzenia psychiczne związane ze zmianami w centralnym układzie nerwowym, uzależnienie od alkoholu i leków, poważne zaburzenia osobowości, np. osobowość paranoiczna, dysocjacyjna, zaburzenia psychotyczne, myśli samobójcze lub próby samobójcze w przeszłości, znaczny stopień niepełnosprawności intelektualnej.

Na liście przeciwwskazań do rehabilitacji leczniczej finansowanej przez ZUS znajdują się:

 • Choroby układu oddechowego charakteryzujące się objawami niewydolności krążenia i zaawansowanej niewydolności oddechowej.
 • Ciężkie nadciśnienie płucne.
 • Gruźlica płuc.
 • Zaawansowana pylica.
 • Astma oskrzelowa wymagająca hospitalizacji.
 • Rozstrzenie oskrzeli z obfitą wydzieliną i towarzyszącym zapaleniem.
 • Stany przebiegające z krwiopluciem oraz po niedawnym krwotokach.

Rehabilitacja lecznicza ZUS. Na czym polega?

Głównym celem programu rehabilitacyjnego jest wczesne rozpoczęcie działań rehabilitacyjnych. Poprzez kompleksowe leczenie dąży się do zapobiegania utraty zdolności do pracy i umożliwienie powrotu do normalnych obowiązków zawodowych.

Program leczniczy obejmuje wszechstronną opiekę medyczną i pielęgniarską, gdzie specjaliści dostosowują sposób leczenia do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Dodatkowo pacjenci mają możliwość skorzystania z terapii psychologicznej, obejmującej zarówno spotkania indywidualne z psychologiem, jak i sesje treningowe oraz terapię grupową. W programie leczniczym uwzględniono także ćwiczenia ogólnousprawniające, muzykoterapię, choreoterapię oraz elementy edukacji zdrowotnej.

Za co płaci ZUS?

Czym jest darmowy 24-dniowy pobyt na rehabilitacji leczniczej? ZUS pokrywa następujące koszty:

 • kompleksowa rehabilitacja lecznicza,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • koszty dojazdu (do i z ośrodka rehabilitacyjnego) korzystając z najtańszego środka transportu publicznego, przy uwzględnieniu zniżki na podstawie okazanych biletów,
 • opłata uzdrowiskowa.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z programu?

Aby skorzystać z bezpłatnego programu rehabilitacji, wystarczy złożyć odpowiednie dokumenty, takie jak wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (formularz PR-4). Ten formularz jest wypełniany i podpisywany przez lekarza prowadzącego. Wniosek zawiera dane personalne i kontaktowe pacjenta, informacje dotyczące diagnozy medycznej oraz prognozę dotyczącą powrotu do pracy po zakończeniu rehabilitacji ZUS. Dodatkowo potrzebna jest dokumentacja medyczna, obejmująca konsultacje lekarskie, informacje ze szpitala, wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych.

W tych przypadkach również należy ci się bezpłatny pobyt w sanatorium

Pacjenci mogą otrzymać wsparcie w leczeniu schorzeń związanych z układem oddechowym. W zakresie rehabilitacji leczniczej finansowanej przez ZUS uwzględnia się następujące jednostki chorobowe: Astma oskrzelowa (dychawica oskrzelowa), Pylice, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Mukowiscydoza, Śródmiąższowa choroba płuc, Nadciśnienie płucne, Rozstrzenie oskrzeli, Powikłania po przebytym COVID-19, Stan przed operacją lub po operacji płuca, lub przeszczepie płuca, Przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy.