Emerytura minimalna w tym roku to 1781 zł brutto, co przekłada się na 1623,28 zł netto. Dla wielu osób ta kwota nie jest wystarczająca. Jakie dochody trzeba osiągnąć, aby otrzymać emeryturę w wysokości na przykład 4 tys. zł?

Od 1 marca minimalna emerytura wynosi 1780,96 zł, co jest kwotą przeznaczoną dla osób, które zarabiały minimalną krajową. W teorii osoby z minimalną płacą brutto w wysokości 4300 zł od 1 lipca 2024 roku mogą otrzymać emeryturę w wysokości 1780,96 zł. Jednak rzeczywista wysokość emerytury zależy od różnych czynników. Jakie dochody trzeba więc uzyskać, aby otrzymać emeryturę w wysokości 4 tys. zł?

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury zależy nie tylko od zarobków, ale także od czynników takich jak wiek, przewidywana średnia długość życia, kapitał początkowy poddany waloryzacji, środki zgromadzone na subkoncie oraz liczba lat przepracowanych. Każdy może oszacować przyszłą emeryturę za pomocą kalkulatora udostępnionego na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto jednak pamiętać, że uzyskany wynik stanowi jedynie prognozę, a nie gwarantowane świadczenie.

Ile trzeba zarabiać, aby otrzymać emeryturę w wysokości 4 tys. zł?

Aby otrzymać emeryturę w wysokości 4 tys. zł, co jest zbliżone do dzisiejszej minimalnej pensji, zarobki powinny być proporcjonalnie wyższe. Przy obecnym poziomie emerytur w Polsce, średnio około 3 tys. zł, osoba licząca na emeryturę w wysokości 4 tys. zł powinna mieć zarobki znacznie przekraczające minimalną pensję.

Aby w przyszłości otrzymywać emeryturę w wysokości 4 tys. zł, przeciętny 40-latek musiałby obecnie zarabiać powyżej 9 tys. zł miesięcznie, zakładając, że będzie przechodził na emeryturę zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. W przypadku mężczyzn jest to wiek 65 lat, w przypadku kobiet - 60 lat oraz będzie miał za sobą 30 lub 40 lat pracy. Dla kobiet kwota ta jest jeszcze wyższa i wynosi powyżej 11 tys. zł miesięcznie.

Warunki otrzymania minimalnej emerytury

Aby kwalifikować się do minimalnej emerytury w Polsce, należy spełnić określone warunki:

  • Wiek emerytalny - kobiety muszą osiągnąć 60 lat, a mężczyźni 65 lat.
  • Staż pracy - 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

A to oznacza, że przepracowanie jedynie 10 lat nie zapewnia przyznania minimalnej emerytury. Obecnie, dla osób spełniających te kryteria, minimalna kwota emerytury w Polsce wynosi 1783,82 zł brutto, co przekłada się na 1623,28 zł netto.

Jak sprawdzić wysokość swojej prognozowanej emerytury?

Aby oszacować wysokość przyszłej emerytury, warto skorzystać z kalkulatora udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na ich stronie internetowej. Poprzez wprowadzenie odpowiednich danych możemy uzyskać prognozę planowanej wysokości świadczenia emerytalnego.

Warto jednak zaznaczyć, że kalkulator prezentuje jedynie szacunkowe dane. Choć pozwala on na orientacyjne określenie wysokości emerytury, ostateczne wyliczenia mogą różnić się od tych uzyskanych za pomocą kalkulatora. ZUS może przedstawić dane emerytalne w sposób różny od prognoz, co jest w pełni zgodne z prawem i procedurami.

Aby wypełnić kalkulator, potrzebne są pewne dane, które można uzyskać na przykład z platformy PUE ZUS lub poprzez kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku uczestnictwa w otwartym funduszu emerytalnym, informacje na temat środków zgromadzonych na koncie przekazuje odpowiedni fundusz emerytalny.