renta strukturalna

Renta strukturalna - przyznawana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rolnikom przekazującym swoje pole do większych gospodarstw w zamian za rentę.


 • Miliardy z likwidacji przywilejów emerytalnych? Rząd Tuska woli szybkie efekty zmian w OFE

  Miliardy z likwidacji przywilejów emerytalnych? Rząd Tuska woli szybkie efekty zmian w OFE

  Rząd Donalda Tuska woli szybkie efekty, jakie dadzą zmiany w OFE, od wprowadzenia głębszych zmian strukturalnych w ubezpieczeniach społecznych rolników oraz służb mundurowych.

  czytaj więcej

 • Co czwarty podatnik skorzystałby z rozliczenia PIT przez fiskusa?

  Co czwarty podatnik skorzystałby z rozliczenia PIT przez fiskusa?

  Przyjmując, że rozliczenie przez administrację skarbową może objąć osoby, które uzyskują przychody z pracy, emerytury czy renty i nie korzystają przy tym z dostępnych preferencyjnych sposobów opodatkowania i odliczeń, z rozliczenia przez administrację skarbową może skorzystać przynajmniej co czwarty podatnik.

  czytaj więcej

 • Kiedy rolnik dostanie emeryturę

  Kiedy rolnik dostanie emeryturę

  Emerytura rolnicza przysługuje zarówno rolnikom, jak i domownikom zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS. Od 1 stycznia 2013 r. o emeryturę rolniczą w wieku 60 lat mogą się ubiegać wyłącznie kobiety urodzone do 31 grudnia 1952 r. Natomiast mężczyźni mogą otrzymać świadczenie, mając 65 lat, pod warunkiem że urodzili się do 31 grudnia 1947 r. Pozostałym osobom wiek emerytalny będzie stopniowo podwyższany o miesiąc w każdym kwartale.

  czytaj więcej

 • Kto nie dostanie renty socjalnej

  Kto nie dostanie renty socjalnej

  Renty socjalnej, przyznawanej przez ZUS, nie otrzyma między innymi osoba, która pobiera emeryturę lub inny rodzaj renty. Przepisy przewidują jednak wyjątki.

  czytaj więcej

 • Młody i bogaty. Jak polski rolnik

  Młody i bogaty. Jak polski rolnik

  Niemal połowa przedstawicieli tej branży ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą lub bardzo dobrą. Są dziś zamożniejsi niż pracownicy najemni, a chłopskie portfele nigdy wcześniej nie były tak grube.

  czytaj więcej

 • Czy rolnik może mieć dwie emerytury

  Czy rolnik może mieć dwie emerytury

  Opłacanie składek do systemu pracowniczego nie jest uwzględniane przy ustalaniu kwoty emerytury rolniczej. Tylko część ubezpieczonych mających długi staż w KRUS może się ubiegać o dwa odrębne świadczenia.

  czytaj więcej

 • Kiedy stracisz prawo do świadczenia przedemerytalnego

  Kiedy stracisz prawo do świadczenia przedemerytalnego

  Prawo do świadczenia przedemerytalnego wygasa między innymi z dniem nabycia przez osobę do niego uprawnioną nieruchomości rolnej przekraczającej określoną wielkość. Jednak najczęściej ZUS zmniejsza lub zawiesza wypłacane pieniądze z powodu zbyt wysokich dodatkowych przychodów osiągniętych przez pobierającego świadczenie.

  czytaj więcej

 • Jak Polska wykorzystała pieniądze z budżetu? Nie zawsze z sensem

  Jak Polska wykorzystała pieniądze z budżetu? Nie zawsze z sensem

  Prawie 708 mld zł – tyle wydało w ubiegłym roku nasze państwo. Nie zawsze z sensem. Rosną koszty działania instytucji politycznych, ale nie tylko. Budżet wydrenowany został głównie przez świadczenia społeczne.

  czytaj więcej

 • Rolnik w wieku emerytalnym straci prawo do pobierania renty strukturalnej

  Rolnik w wieku emerytalnym straci prawo do pobierania renty strukturalnej

  Osoby pobierające rentę strukturalną po ukończeniu 65 lat będą musiały złożyć wniosek o przyznanie emerytury. Jeśli tego nie zrobią, wypłata unijnego świadczenia zostanie zmniejszona o połowę.

  czytaj więcej

 • Byłym rencistom strukturalnym przysługuje specjalne świadczenie

  Byłym rencistom strukturalnym przysługuje specjalne świadczenie

  Rolnicy, którzy utracili prawo do renty strukturalnej, mogą na swój wniosek ubiegać się o emeryturę okresową. Będzie ona wypłacana do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

  czytaj więcej

 • Renta socjalna 2015: Komu przysługuje i ile wyniesie?

  Renta socjalna 2015: Komu przysługuje i ile wyniesie?

  Renta socjalna jest świadczeniem, jakie ZUS (lub inny organ emerytalno-rentowy, na przykład KRUS) wypłaca osobom pełnoletnim, niezdolnym do wykonywania jakiejkolwiek pracy i zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  czytaj więcej

 • Komu i kiedy przysługuje renta strukturalna

  Komu i kiedy przysługuje renta strukturalna

  Chodzi o nowelizację rozporządzenia ws. szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich i o zmienione rozporządzenie ministra rolnictwa ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  czytaj więcej

 • Derdziuk: Hasło "ZUS musi upaść" jest nadużywane. Zawsze będzie jakiś ZUS

  Derdziuk: Hasło "ZUS musi upaść" jest nadużywane. Zawsze będzie jakiś ZUS

  Niepokojąco nadużywane jest hasło: ZUS musi upaść. Gdyby przyjąć taką miarę, to już w 1999 r. ZUS nie miał wystarczających środków. I wtedy powinien zniknąć. Państwo, realizując politykę społeczną, musi mieć instytucję rządową, która będzie wypłacała świadczenia i zbierała składki - mówi w wywiadzie dla DGP Zbigniew Derdziuk od października 2009 r. do końca marca 2015 r. prezes ZUS.

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • 400 zł zapomogi dla biednego emeryta. Jeszcze przed wyborami?

  400 zł zapomogi dla biednego emeryta. Jeszcze przed wyborami?

  Jednorazowe dodatki emerytalne, o których myśli rząd, to w praktyce korekta waloryzacji mieszanej, którą mieliśmy w tym roku. Kwota dodatku będzie zależała od wysokości emerytury bądź renty. Do wypłaty może dojść jeszcze przed wyborami.

  czytaj więcej

 • Umowę dożywocia nie tak łatwo rozwiązać

  Umowę dożywocia nie tak łatwo rozwiązać

  Brak wywiązywania się z obowiązków wynikających z takiego dokumentu nie oznacza, że druga strona może go w prosty sposób unieważnić. Należy wykazać rażące zaniedbania osób, którym przekazaliśmy majątek w zamian za opiekę.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne