renta strukturalna

Renta strukturalna - przyznawana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rolnikom przekazującym swoje pole do większych gospodarstw w zamian za rentę.


 • Miliardy z likwidacji przywilejów emerytalnych? Rząd Tuska woli szybkie efekty zmian w OFE

  Miliardy z likwidacji przywilejów emerytalnych? Rząd Tuska woli szybkie efekty zmian w OFE

  Rząd Donalda Tuska woli szybkie efekty, jakie dadzą zmiany w OFE, od wprowadzenia głębszych zmian strukturalnych w ubezpieczeniach społecznych rolników oraz służb mundurowych.

  czytaj więcej

 • Czy rolnik może mieć dwie emerytury

  Czy rolnik może mieć dwie emerytury

  Opłacanie składek do systemu pracowniczego nie jest uwzględniane przy ustalaniu kwoty emerytury rolniczej. Tylko część ubezpieczonych mających długi staż w KRUS może się ubiegać o dwa odrębne świadczenia.

  czytaj więcej

 • Kiedy stracisz prawo do świadczenia przedemerytalnego

  Kiedy stracisz prawo do świadczenia przedemerytalnego

  Prawo do świadczenia przedemerytalnego wygasa między innymi z dniem nabycia przez osobę do niego uprawnioną nieruchomości rolnej przekraczającej określoną wielkość. Jednak najczęściej ZUS zmniejsza lub zawiesza wypłacane pieniądze z powodu zbyt wysokich dodatkowych przychodów osiągniętych przez pobierającego świadczenie.

  czytaj więcej

 • Jak Polska wykorzystała pieniądze z budżetu? Nie zawsze z sensem

  Jak Polska wykorzystała pieniądze z budżetu? Nie zawsze z sensem

  Prawie 708 mld zł – tyle wydało w ubiegłym roku nasze państwo. Nie zawsze z sensem. Rosną koszty działania instytucji politycznych, ale nie tylko. Budżet wydrenowany został głównie przez świadczenia społeczne.

  czytaj więcej

 • Rolnik w wieku emerytalnym straci prawo do pobierania renty strukturalnej

  Rolnik w wieku emerytalnym straci prawo do pobierania renty strukturalnej

  Osoby pobierające rentę strukturalną po ukończeniu 65 lat będą musiały złożyć wniosek o przyznanie emerytury. Jeśli tego nie zrobią, wypłata unijnego świadczenia zostanie zmniejszona o połowę.

  czytaj więcej

 • Byłym rencistom strukturalnym przysługuje specjalne świadczenie

  Byłym rencistom strukturalnym przysługuje specjalne świadczenie

  Rolnicy, którzy utracili prawo do renty strukturalnej, mogą na swój wniosek ubiegać się o emeryturę okresową. Będzie ona wypłacana do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

  czytaj więcej

 • Renta socjalna 2015: Komu przysługuje i ile wyniesie?

  Renta socjalna 2015: Komu przysługuje i ile wyniesie?

  Renta socjalna jest świadczeniem, jakie ZUS (lub inny organ emerytalno-rentowy, na przykład KRUS) wypłaca osobom pełnoletnim, niezdolnym do wykonywania jakiejkolwiek pracy i zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  czytaj więcej

 • Komu i kiedy przysługuje renta strukturalna

  Komu i kiedy przysługuje renta strukturalna

  Chodzi o nowelizację rozporządzenia ws. szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich i o zmienione rozporządzenie ministra rolnictwa ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  czytaj więcej

 • Derdziuk: Hasło "ZUS musi upaść" jest nadużywane. Zawsze będzie jakiś ZUS

  Derdziuk: Hasło "ZUS musi upaść" jest nadużywane. Zawsze będzie jakiś ZUS

  Niepokojąco nadużywane jest hasło: ZUS musi upaść. Gdyby przyjąć taką miarę, to już w 1999 r. ZUS nie miał wystarczających środków. I wtedy powinien zniknąć. Państwo, realizując politykę społeczną, musi mieć instytucję rządową, która będzie wypłacała świadczenia i zbierała składki - mówi w wywiadzie dla DGP Zbigniew Derdziuk od października 2009 r. do końca marca 2015 r. prezes ZUS.

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • 400 zł zapomogi dla biednego emeryta. Jeszcze przed wyborami?

  400 zł zapomogi dla biednego emeryta. Jeszcze przed wyborami?

  Jednorazowe dodatki emerytalne, o których myśli rząd, to w praktyce korekta waloryzacji mieszanej, którą mieliśmy w tym roku. Kwota dodatku będzie zależała od wysokości emerytury bądź renty. Do wypłaty może dojść jeszcze przed wyborami.

  czytaj więcej

 • Umowę dożywocia nie tak łatwo rozwiązać

  Umowę dożywocia nie tak łatwo rozwiązać

  Brak wywiązywania się z obowiązków wynikających z takiego dokumentu nie oznacza, że druga strona może go w prosty sposób unieważnić. Należy wykazać rażące zaniedbania osób, którym przekazaliśmy majątek w zamian za opiekę.

  czytaj więcej

 • Obowiązki podatników i płatników w lutym 2016 roku

  Obowiązki podatników i płatników w lutym 2016 roku

  Do 15 lutego deklaracje na formularzu DT-1 muszą złożyć właściciele środków transportowych, a więc samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep i autobusów.

  czytaj więcej

 • 500 zł na dziecko: Czy praca będzie się jeszcze opłacać?

  500 zł na dziecko: Czy praca będzie się jeszcze opłacać?

  Wprowadzając Program Rodzina 500+PiS nie uwzględniło w Ocenie Skutków Regulacji przewidywanego odpływu kobiet z rynku pracy. Politycy przyznają, że mogą one wystąpić, ale bagatelizują ten problem. Może się jednak okazać, że będzie on dotyczył sporej liczby osób.

  czytaj więcej

 • Obniżenie wieku emerytalnego to problem dla samorządów. Nawet 600 tys. osób może zgłosić się po zasiłki

  Obniżenie wieku emerytalnego to problem dla samorządów. Nawet 600 tys. osób może zgłosić się po zasiłki

  Nawet 600 tys. osób może w najbliższych latach zgłosić się o wsparcie do ośrodków pomocy społecznej. Te domagają się środków od rządu.

  czytaj więcej

 • Płaca minimalna na zleceniu i bez dodatku za pracę w nocy

  Płaca minimalna na zleceniu i bez dodatku za pracę w nocy

  Przy okazji wprowadzenia 12-złotowej minimalnej stawki godzinowej można zmienić zasady wliczania niektórych składników do najniższej pensji.

  czytaj więcej

 • Ziemia rolna pułapką dla dewelopera

  Ziemia rolna pułapką dla dewelopera

  Problem: Deweloperzy i inni przedsiębiorcy, którzy posiadają ziemię rolną np. w celach inwestycyjnych, z niepokojem przyglądają się pracom nad projektem ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, który wprowadza wiele ograniczeń związanych z obrotem gruntami rolnymi. Ich obawy okazują się całkowicie zasadne. Projektowane zmiany utrudnią bowiem przedsiębiorcom sprzedaż posiadanych gruntów inwestycyjnych. I znacznie zawężą krąg potencjalnych nabywców. Sprawdzamy zatem, co w świetle planowanej ustawy będzie mógł po 30 kwietnia 2016 r. zrobić właściciel nieruchomości rolnej chcący dokonać jej sprzedaży. Niestety, już za dwa miesiące, w sytuacji gdy deweloper zechce sprzedać posiadane działki na rzecz innego podmiotu niż rolnik indywidualny, jednostka samorządu terytorialnego bądź Skarb Państwa, jedynym korzystnym dla niego wyjściem może się okazać wyłączenie działek z produkcji rolnej. A to wiąże się z wysokimi kosztami. Po 30 kwietnia deweloperzy mogą zatem na sprzedaży ziemi rolnej stracić.

  czytaj więcej

 • Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 1)

  Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 1)

  Już 1 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) wprowadzająca do systemu prawnego zupełnie nowe świadczenie wychowawcze. Jest to realizacja programu „Rodzina 500+” i przełomowe rozwiązanie polityki rodzinnej. Program ten oznacza bardzo znaczącą pomoc finansową dla rodzin wychowujących dzieci. Stanowi wyraźny sygnał ze strony państwa, że rodzina nie jest i nie będzie pozbawiona wsparcia państwa w ponoszeniu kosztów wychowania dzieci.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne