przepisy ochrony środowiska

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu przepisy ochrony środowiska. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące przepisy ochrony środowiska.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.

Źródło: wikipedia.org


 • ... grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony ...

  ... polityki zbrojeniowej lub szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej ministrowi obrony narodowej właściwej do spraw zdrowia dane do informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej.

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorca jest uprzedzany o planowanych kontrolach inspekcji ochrony środowiska

  Kontrola inspekcji ochrony środowiska może być dokonana ... z szeroko pojętą ochroną środowiska. Wiele firm podlega regulacjom prawa ochrony środowiska, ustawie o odpadach ... przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Warto więc wiedzieć, ... pracownika wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Kontrola nie może ... dostać mandat Z przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska ● brak prowadzonych pomiarów ...

  czytaj więcej

 • Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska

  ... zasadniczej (art. 74) ochrona środowiska jest obowiązkiem nie ... zadania z zakresu ochrony środowiska, jest gmina. To ... sprawy: ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz ... gminy w zakresie ochrony środowiska. Z tego też ... , jak np. prawo ochrony środowiska. To jest tylko ... : Czynności kontrolnych Funduszów ochrony środowiska Ochrony drzewostanu Kar i ... ochrony środowiska .

  czytaj więcej

 • Policja przyrody czyli Państwowa Agencja Ochrony Środowiska

  Państwowa Agencja Ochrony Środowiska (PAOŚ) ma realizować ... w zakresie przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska. Ma ona dysponować ... przedsiębiorców na środowisko. Dzięki temu ... to, że Inspekcja Ochrony Środowiska jest słaba i ... się, że inspektor ochrony środowiska nie może sprawdzić ... powstanie Państwowa Straż Ochrony Środowiska. Zostanie ona utworzona ... Kraszewski. Państwowa Agencja Ochrony Środowiska zajmie się nie ...

  czytaj więcej

 • <strong>Ochrona</strong> <strong>środowiska</strong>: Auta niespełniające wymagań będą demontowane

  Ochrona środowiska: Auta niespełniające wymagań będą demontowane

  ... technicznych w zakresie ochrony środowiska, to zostanie uznany ... spraw środowiska określi, w ... m.in. wymagania ochrony środowiska, bezpieczeństwo użytkowania pojazdów, ... , to wówczas inspekcja ochrony środowiska uzna auto za ... ma na celu ochronę środowiska. Po ulicach poruszają ... będzie znacznie mniej. Ochrona środowiska Wprowadzenie obowiązku oddania ... ma na celu ochronę środowiska. Sprawi, że stare ...

  czytaj więcej

 • Nie każda decyzja podlega uzgodnieniu z dyrektorem ochrony środowiska

  ... z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Opiniowanie decyzji negatywnej ... krajobrazowego. Regionalny dyrektor ochrony środowiska uzgodnił ww. inwestycję ... r. generalny dyrektor ochrony środowiska na podstawie art. ... właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – w odniesieniu do ... jego otuliny, objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. W ocenie ... właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, jedynie ...

  czytaj więcej

 • Jakie korzyści gminie przynoszą inwestycje w <strong>ochronę</strong> <strong>środowiska</strong>

  Jakie korzyści gminie przynoszą inwestycje w ochronę środowiska

  ... Dragon naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej ... Miasta Wodzisław Śląski Ochrona środowiska należy do podstawowych ... środków własnych, funduszy ochrony środowiska, dotacji UE i ... w środowisku. Z punktu ... bezsprzecznie. Inwestycje w ochronie środowiska, chociaż wykazują stosunkowo ... stanowiące zachętę do ochrony środowiska przez właścicieli budynków ... z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zmodernizowano ponad 100 ...

  czytaj więcej

 • Komisja <strong>Ochrony</strong> <strong>Środowiska</strong> przerwała spotkanie ws. GMO

  Komisja Ochrony Środowiska przerwała spotkanie ws. GMO

  Projekt pilotuje Ministerstwo Środowiska, ale jeszcze na ... Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w resorcie ... Surawska. Jak wyjaśniła, przepisy dotyczące ustawy o ... z tym przeniesienia przepisów art. 23 unijnej ... nasiennictwie. "Warto doprecyzować przepisy" i uwzględnić unijne ... stanu w Ministerstwie Środowiska Piotr Otawski, odnosząc ... . Zapewniał jednocześnie, że przepisy dotyczące utworzenia rejestru ... kompetencji ministra środowiska". "Dzisiaj dochodzi ...

  czytaj więcej

 • W inwestycjach drogowych koszty ochrony środowiska naturalnego sięgają 35 proc.

  ... transportowej z wymogami ochrony przyrody. Zrównoważony rozwój ... programie Drogi Przyjazne Środowisku realizowanym przez GDDKiA. ... bez uszczerbku dla środowiska przyrodniczego i potrzeb ... wypełniają przepis art. 5 ... Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą ... szlaków migracyjnych zwierząt, ochronę wód i gleb, ochronę przed hałasem i ... koszty związane z ochroną środowiska przekroczą 600 mln ...

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorstwom brakuje wiedzy o ochronie środowiska

  ... ustaw związanych z ochroną środowiska. Muszą obliczać opłaty ... i w inspektoratach ochrony środowiska. Do tego dochodzą ... wyrządzonej szkody w środowisku, np. w przypadku ... i zatrudniają ekspertów ochrony środowiska lub korzystają z ... radzi sobie z przepisami ekologicznymi. Tymczasem zgodnie ... zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ... . Obowiązek naprawienia wyrządzonej środowisku szkody ...

  czytaj więcej

 • Bank Ochrony Środowiska chce być liderem w kredytowaniu biogazowni

  Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) od lat jest liderem w ... w projektach biogazowych. Mamy kadrę inżynierów ochrony środowiska, mamy dobrze rozpoznane technologie biogazowe i ... Anna Żyła. Czekanie na boom Bank Ochrony Środowiska ma ambicje zostać liderem rynku bankowego ... się zmienia, bo rząd przyjmuje kolejne przepisy, które zwiększają opłacalność biogazowni. Wszystko wskazuje ...

  czytaj więcej

 • Narodowny Fundusz <strong>Ochrony</strong> <strong>Środowiska</strong> dorzuci się do drewnianych dróg?

  Narodowny Fundusz Ochrony Środowiska dorzuci się do drewnianych dróg?

  ... prześcigają się z ministrem środowiska na pomysły dofinansowania dróg. ... zgłosić własną nowelizację przepisów, w której do ... , lecz także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na ... dróg wystąpiło Ministerstwo Środowiska, o czym pisaliśmy ... na zaangażowanie pieniędzy Funduszu Ochrony Środowiska na budowę dróg chcą ... przypadku propozycji ministra środowiska jeszcze dalej idące ...

  czytaj więcej

 • Rosnące koszty <strong>ochrony</strong> <strong>środowiska</strong> i ustawodawstwo zachęcają do rozwoju ekologicznej energetyki odnawialnej

  Rosnące koszty ochrony środowiska i ustawodawstwo zachęcają do rozwoju ekologicznej energetyki odnawialnej

  ... prawda aktualnie koszty wytworzenia energii odnawialnej są relatywnie wysokie w stosunku do kosztów wytworzenia energii konwencjonalnej. Mając jednak na względzie rosnące koszty związane z ochroną środowiska, zwłaszcza z emisją dwutlenku węgla, w perspektywie długoterminowej produkcja energii odnawialnej będzie stawała się coraz bardziej opłacalna. Polityka energetyczna państwa w zakresie odnawialnych źródeł ...

  czytaj więcej

 • Ustawa śmieciowa: W połowie lipca ruszą kontrole, Inspekcji <strong>Ochrony</strong> <strong>Środowiska</strong> sprawdzi wszystkich

  Ustawa śmieciowa: W połowie lipca ruszą kontrole, Inspekcji Ochrony Środowiska sprawdzi wszystkich

  ... Roman Jaworski, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska. Z danych Ministerstwa Administracji i ... – Kary na gminy nieprzestrzegające nowych przepisów są dość dotkliwe. Natomiast nie ... indywidualnego właściciela nieruchomości za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. Nie można jednak zapominać ... planach gospodarowania odpadami, które są przepisami prawa miejscowego i ... w sobie też przepisy karne – podkreśla Roman ...

  czytaj więcej

 • Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o <strong>ochronie</strong> <strong>środowiska</strong>

  Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie środowiska

  zdjęcie główne Nowelizacja Prawa ochrony środowiska dostosowuje nasze przepisy do unijnych dyrektyw. Chodzi o ograniczenie emisji zanieczyszczeń środowiska, nowelizacja zaostrza też dopuszczalne emisje dla energetycznego spalania ... ropy naftowej. Dostosowuje ona nasze prawo do unijnych przepisów, wprowadzając między innymi zasady postępowania w ...

  czytaj więcej

 • "Energetyka wiatrowa pozwoli wypełnić obowiązki w zakresie <strong>ochrony</strong> <strong>środowiska</strong>"

  "Energetyka wiatrowa pozwoli wypełnić obowiązki w zakresie ochrony środowiska"

  ● Czy obowiązujące przepisy sprzyjają inwestorom w energetykę ... . Na pierwszy rzut oka przepisy polskiego prawa oferują ... wynikają z obowiązujących przepisów dla energetyki wiatrowej? ... na nie zapewniają przepisy zobowiązujące przedsiębiorstwa sprzedające ... pokrywającej określoną w przepisach część ich sprzedaży ... dla energetyki wiatrowej? - Przepisy przewidują preferencje w ... zaliczkę zwrócić. Przyjęcie przepisów dotyczących zaliczki w ...

  czytaj więcej

 • <strong>Ochrona</strong> <strong>środowiska</strong>. Ostre kary mają powstrzymać chińskich trucicieli

  Ochrona środowiska. Ostre kary mają powstrzymać chińskich trucicieli

  ... tym roku zaostrzone zostaną przepisy, tak aby osoby ... . Sprawa fatalnego stanu środowiska naturalnego jest jednym ... ekologicznych – powiedział wiceminister środowiska Wu Xiaoqing. Chińskie ... sposób zostaną zaostrzone przepisy. Jednak zmiany muszą ... . Obecnie chińskie ministerstwo środowiska dysponuje niewielkimi środkami ... łapówek. Poziom skażonego środowiska jest uważany przez ... bardziej liberalne chińskie przepisy mówią, że dobowa ...

  czytaj więcej

 • <strong>Ochrona</strong> <strong>środowiska</strong>: Ustawodawca omija cuchnący problem

  Ochrona środowiska: Ustawodawca omija cuchnący problem

  ... odpowiedniego aktu daje prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 ... to, iż nie istnieją przepisy prawne Unii Europejskiej, które ... , zastępca dyrektora departamentu ochrony powietrza reprezentujący resort, ... składanych do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i jego wojewódzkich oddziałów. ... inaczej: poprzez nowelizację przepisów dotyczących sytuowania budynków. ... na zdrowie. Komisja Środowiska zapowiedziała wykonanie analizy, ...

  czytaj więcej

 • Będzie baza danych o środowisku

  ... działalności laboratoriów inspekcji ochrony środowiska – wynika z przyjętej ... ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz o działach ... województwie. Dzięki nowym przepisom w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska powstaną laboratoria wspierające ... działania w zakresie ochrony środowiska. Przyjęta nowelizacja zakłada ... informatycznego inspekcji ochrony środowiska, w którym ... dane dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Znajdą się w ...

  czytaj więcej

 • ... spraw weterynaryjnych i fitosanitarnych, przepisów technicznych, badań i certyfikacji, komunikacji elektronicznej, usług audiowizualnych, ochrony konsumentów, transportu, środowiska i statystyki

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Wrzesień 2014
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
06070809101112

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej