przepisy ochrony środowiska

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu przepisy ochrony środowiska. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące przepisy ochrony środowiska.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Biurokratyczny moloch Szyszki. Regionalnym dyrekcjom ochrony środowiska grozi upolitycznienie i centralizacja

  Biurokratyczny moloch Szyszki. Regionalnym dyrekcjom ochrony środowiska grozi upolitycznienie i centralizacja

  Samorządy obawiają się upolitycznienia i centralizacji regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Przekonują, że to zamach na instytucje, od których zależy los wielu lokalnych inwestycji.

  czytaj więcej

 • Know-how firm lepiej chronione w sądzie

  Know-how firm lepiej chronione w sądzie

  Pracownicy, którzy złamali tajemnicę handlową w celu ujawnienia nieprawidłowości w przedsiębiorstwie, nie będą musieli obawiać się z tego powodu kary.

  czytaj więcej

 • Gregorczyk-Abram: Każdy adwokat jest rzecznikiem praw obywatelskich

  Gregorczyk-Abram: Każdy adwokat jest rzecznikiem praw obywatelskich

  - Obecnie wymagałabym od moich kolegów i koleżanek czegoś więcej niż tylko sprawnej walki słowem - tłumaczy adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram w rozmowie z Maciejem Suchorabskim.

  czytaj więcej

 • Zła zmiana na 100-lecie? Prof. Błeszyński krytycznie o propozycjach zmian w prawie autorskim

  Zła zmiana na 100-lecie? Prof. Błeszyński krytycznie o propozycjach zmian w prawie autorskim

  Jeśli w ustawie o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi zachowane zostaną ostatnio wprowadzone do projektu postanowienia, spowodują zniszczenie istniejących od kilkudziesięciu lat struktur rynkowych zarządzających w Polsce prawem autorskim

  czytaj więcej

 • VAT: Najważniejsze rozstrzygnięcia sądów w 2017 roku

  VAT: Najważniejsze rozstrzygnięcia sądów w 2017 roku

  W zeszłym roku liczba sporów sądowych nie spadła, a wręcz przeciwnie. Każdy sąd, także administracyjny, rozpoznając indywidualną sprawę, jest w swoich orzeczeniach niezawisły i podlega tylko konstytucji i ustawom. Dla podatników liczy się jednak pewność prawa i jednolitość orzecznictwa. Dlatego w naszym podsumowaniu położyliśmy główny nacisk na wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, Trybunału Konstytucyjnego oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, które to orzecznictwo ujednolicają. Zwróciliśmy też uwagę na wyroki kontrowersyjne oraz takie, które przełamały dotychczasową linię orzeczniczą. Staraliśmy się wskazać orzeczenia nowe, precedensowe, wyjaśniające wcześniejsze wątpliwości podatników, fiskusa i sądów, a także takie, które są szansą na ostateczne zakończenie sporów albo właśnie je otwierają. Dziś prezentujemy te, które dotyczyły podatku VAT.

  czytaj więcej

 • Ustawa dekomunizacyjna niezgodna i z konstytucją, i z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego

  Ustawa dekomunizacyjna niezgodna i z konstytucją, i z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego

   Miniony rok w prawie samorządowym zakończył się podpisaniem przez prezydenta RP ustawy z 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

  czytaj więcej

 • Chleb w darmowej torebce może słono kosztować

  Chleb w darmowej torebce może słono kosztować

  Sprzedawcy wyrobów własnych, np. piekarnie i cukiernie, nie mogą zrezygnować z pobierania opłaty recyklingowej od foliówek.

  czytaj więcej

 • Nie wszystko można wybudować na terenie przeznaczonym pod usługi rzemieślnicze

  Nie wszystko można wybudować na terenie przeznaczonym pod usługi rzemieślnicze

  Spółka z o.o., której jestem udziałowcem, zamierza wybudować zakład służący do produkcji transformatorów. Zgodnie z planem miejscowym na terenie przeznaczonym pod inwestycję mogą być realizowane usługi rzemiosła o uciążliwości zamykającej się w granicach własnych terenu. Wójt po rozpatrzeniu wniosku ustalił środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia. Określił ponadto szczegółowe warunki, którym powinno ono odpowiadać. Uwzględnił przy tym wskazania regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz dane wynikające z raportu oddziaływania na środowisko. Jednak właściciele sąsiedniej działki odwołali się i organ drugiej instancji uchylił decyzję środowiskową. Według niego przedsięwzięcie będzie niezgodne z zapisami planu: nie będzie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o rzemiośle. Plan miejscowy jednak wprost nie odnosi się do tej regulacji. Czy zasadnie uchylono decyzję środowiskową?

  czytaj więcej

 • Niskie ceny leków jednak ważniejsze niż pełna transparentność

  Niskie ceny leków jednak ważniejsze niż pełna transparentność

  Warunki przyznania rabatów i inne uzgodnienia zawarte w toku postępowań refundacyjnych między Ministerstwem Zdrowia a koncernami farmaceutycznymi nie zostaną odtajnione. Pod naciskiem resortu i branży lekowej (a także po publikacjach DGP, który nagłośnił kontrowersje) z projektu ustawy o jawności życia publicznego wykreślono przepis, który przewidywał możliwość udostępnienia – jako informacji publicznej – poufnych do tej pory instrumentów podziału ryzyka. Pozostałe rozstrzygnięcia podejmowane w ramach negocjacji refundacyjnych na wniosek będą jednak podlegały upublicznieniu.

  czytaj więcej

 • PO: Władze klubu chcą odebrać funkcje partyjne, klubowe i sejmowe posłom, którzy nie głosowali w sprawie aborcji

  PO: Władze klubu chcą odebrać funkcje partyjne, klubowe i sejmowe posłom, którzy nie głosowali w sprawie aborcji

  Posłowie PO, którzy nie wzięli udziału w ubiegłotygodniowych głosowaniach nad projektami zmian w prawie aborcyjnym, mają stracić funkcje, które pełnią obecnie w Sejmie i w partii - mówią nieoficjalnie PAP politycy z władz Platformy. Łącznie takich osób jest kilkanaście.

  czytaj więcej

 • Posłowie PO: Platforma opowiada się za kompromisem aborcyjnym, skąd więc kary?

  Posłowie PO: Platforma opowiada się za kompromisem aborcyjnym, skąd więc kary?

  Stanowisko PO ws. aborcji jest jasne - jesteśmy za utrzymaniem obecnego kompromisu w tej sprawie, za co więc mamy być karani? - pytają w rozmowie z PAP posłowie: Czesław Mroczek i Tomasz Głogowski, którzy nie wzięli udziału w sejmowych głosowaniach dot. zmian w prawie aborcyjnym.

  czytaj więcej

 • Kto i ile zapłaci teraz za usługi wodne?

  Kto i ile zapłaci teraz za usługi wodne?

  Od stycznia obowiązują nowe stawki opłat za usługi wodne i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Ich wysokość określają rozporządzenia opublikowane 30 grudnia 2017 r., na dwa dni przed wejściem nowego prawa wodnego. Analiza wskazuje, że rzeczywiście wiele grup przedsiębiorców zapłaci więcej. Przy czym można wskazać trzy główne powody, dlaczego tak się stanie: wprowadzenie dodatkowej wysokiej opłaty stałej, likwidacja ulg i wprowadzenie opłat na niektóre rodzaje usług, które do tej pory nie były nimi objęte. Zwolnienia stracili np. hodowcy ryb, elektrownie wodne, rolnicy nawadniający pola wodami powierzchniowymi. Pojawiły się nowe kategorie opłat, m.in. za deszczówkę i zmniejszenie retencji. Więcej zapłacą też prowadzący porty, przystanie i mariny.

  czytaj więcej

 • Konsultacje przepisów o ochronie danych zakończone. Eksperci ostrzegają przed upolitycznieniem prezesa UODO

  Konsultacje przepisów o ochronie danych zakończone. Eksperci ostrzegają przed upolitycznieniem prezesa UODO

  Ministerstwo Cyfryzacji uważa, że wskazywanie przez premiera kandydata na prezesa UODO nie oznacza upolitycznienia jego wyboru.

  czytaj więcej

 • Nowe zasady sporządzania taryf za wodę niejasne i z błędami

  Nowe zasady sporządzania taryf za wodę niejasne i z błędami

   Konsekwencją wejścia w życie uchwalonej 27 października 2017 r. nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej u.z.z.w.) było przedstawienie 11 stycznia 2018 r. przez Ministerstwo Środowiska projektu nowego rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (dalej projekt).

  czytaj więcej

 • Rządowo-samorządowa wojna o dekomunizację

  Rządowo-samorządowa wojna o dekomunizację

  Spór na linii wojewodowie-władze lokalne w sprawie nowych nazw ulic narasta. Kolejne samorządy kierują sprawy do sądów.

  czytaj więcej

 • Nowelizacja ustawy o KRS już obowiązuje

  Nowelizacja ustawy o KRS już obowiązuje

  W środę w życie weszła nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa odnosząca się przede wszystkim do nowych zasad wyboru sędziów - członków Rady. Sejm uchwalił tę ustawę, będącą inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy, 8 grudnia zeszłego roku.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej