przepisy ochrony środowiska

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu przepisy ochrony środowiska. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące przepisy ochrony środowiska.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • ... grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony ...

  ... polityki zbrojeniowej lub szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej ministrowi obrony narodowej właściwej do spraw zdrowia dane do informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej.

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorca jest uprzedzany o planowanych kontrolach inspekcji ochrony środowiska

  Kontrola inspekcji ochrony środowiska może być dokonana ... z szeroko pojętą ochroną środowiska. Wiele firm podlega regulacjom prawa ochrony środowiska, ustawie o odpadach ... przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Warto więc wiedzieć, ... pracownika wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Kontrola nie może ... dostać mandat Z przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska ● brak prowadzonych pomiarów ...

  czytaj więcej

 • VAT: <strong>Ochrona</strong> brzegów Bałtyku to nie <strong>ochrona</strong> <strong>środowiska</strong>

  VAT: Ochrona brzegów Bałtyku to nie ochrona środowiska

  ... w ramach programu ochrony brzegów Bałtyku. Firma ... mają związek z ochroną środowiska morskiego i z ... elementem środowiska przyrodniczego, to prace zabezpieczające są ochroną środowiska. Argumentowała, że stabilizując ... preferencji na podstawie przepisu o ochronie morza. linki ... spółki nie jest ochrona środowiska, tylko aspekty ekonomiczne, ... są związane z ochroną środowiska. ORZECZNICTWO Wyrok NSA ...

  czytaj więcej

 • Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska

  ... zasadniczej (art. 74) ochrona środowiska jest obowiązkiem nie ... zadania z zakresu ochrony środowiska, jest gmina. To ... sprawy: ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz ... gminy w zakresie ochrony środowiska. Z tego też ... , jak np. prawo ochrony środowiska. To jest tylko ... : Czynności kontrolnych Funduszów ochrony środowiska Ochrony drzewostanu Kar i ... ochrony środowiska .

  czytaj więcej

 • Jak budować, by nie zrujnować <strong>środowiska</strong>. <strong>Ochrona</strong> <strong>środowiska</strong> w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji

  Jak budować, by nie zrujnować środowiska. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji

  . zdjęcie główne

  czytaj więcej

 • Policja przyrody czyli Państwowa Agencja Ochrony Środowiska

  Państwowa Agencja Ochrony Środowiska (PAOŚ) ma realizować ... w zakresie przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska. Ma ona dysponować ... przedsiębiorców na środowisko. Dzięki temu ... to, że Inspekcja Ochrony Środowiska jest słaba i ... się, że inspektor ochrony środowiska nie może sprawdzić ... powstanie Państwowa Straż Ochrony Środowiska. Zostanie ona utworzona ... Kraszewski. Państwowa Agencja Ochrony Środowiska zajmie się nie ...

  czytaj więcej

 • Rząd przyjął projekt noweli ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

  ... i funkcjonowaniu Inspekcji Ochrony Środowiska. "IOŚ jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, badania i oceny ... kompetencje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, jako kierującego działalnością ... ochrony środowiska" ... dane dotyczące: przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, przeciwdziałania poważnym awariom, ... o stanie i ochronie środowiska pozyskiwane przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Dane zawarte w ...

  czytaj więcej

 • Przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo <strong>ochrony</strong> <strong>środowiska</strong> oraz niektórych innych ustaw

  Przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

  ... projektu nowelizacji Prawa ochrony środowiska (POŚ) wdrożono przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego ... ustaw: o Inspekcji Ochrony Środowiska;o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska. Wprowadzono ... Pożarna oraz Inspekcja Ochrony Środowiska - będą mogły wspólnie ...

  czytaj więcej

 • Wojewoda będzie powoływał inspektora ochrony środowiska

  ... . Również Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska, zamiast podlegać ministrowi środowiska, ma być przez ... obowiązki głównego inspektora ochrony środowiska, pozwala też na ... i sieci informatycznej ochrony środowiska EkoInfoNet. Inspekcja jest ... . do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i ... wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Obowiązek stworzenia ... danych dotyczących przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, przeciwdziałania poważnym awariom, ...

  czytaj więcej

 • <strong>Ochrona</strong> <strong>środowiska</strong>: Auta niespełniające wymagań będą demontowane

  Ochrona środowiska: Auta niespełniające wymagań będą demontowane

  ... technicznych w zakresie ochrony środowiska, to zostanie uznany ... spraw środowiska określi, w ... m.in. wymagania ochrony środowiska, bezpieczeństwo użytkowania pojazdów, ... , to wówczas inspekcja ochrony środowiska uzna auto za ... ma na celu ochronę środowiska. Po ulicach poruszają ... będzie znacznie mniej. Ochrona środowiska Wprowadzenie obowiązku oddania ... ma na celu ochronę środowiska. Sprawi, że stare ...

  czytaj więcej

 • Nie każda decyzja podlega uzgodnieniu z dyrektorem ochrony środowiska

  ... z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Opiniowanie decyzji negatywnej ... krajobrazowego. Regionalny dyrektor ochrony środowiska uzgodnił ww. inwestycję ... r. generalny dyrektor ochrony środowiska na podstawie art. ... właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – w odniesieniu do ... jego otuliny, objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. W ocenie ... właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, jedynie ...

  czytaj więcej

 • Rząd chce znowelizować ustawę o ochronie środowiska

  ... r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ... , nadzorowana przez ministra środowiska. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ... zarządy województw. Projektowane przepisy zakładają, że instytucje ... i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ... dofinansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ... i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. ...

  czytaj więcej

 • Pieniądze z funduszu ochrony środowiska też dla osób fizyznych

  ... tego projektu, poseł sprawozdawca komisji ochrony środowiska Ewa Wolak (PO) tłumaczyła, że ... likwidacji powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska, a ich środkami dysponują obecnie ... polega na dodaniu przepisu, który mówi, że finansowanie ochrony środowiska może polegać na udzieleniu dotacji ... azbestowego dachu. Nowe przepisy mają wejść w ...

  czytaj więcej

 • Jakie korzyści gminie przynoszą inwestycje w <strong>ochronę</strong> <strong>środowiska</strong>

  Jakie korzyści gminie przynoszą inwestycje w ochronę środowiska

  ... Dragon naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej ... Miasta Wodzisław Śląski Ochrona środowiska należy do podstawowych ... środków własnych, funduszy ochrony środowiska, dotacji UE i ... w środowisku. Z punktu ... bezsprzecznie. Inwestycje w ochronie środowiska, chociaż wykazują stosunkowo ... stanowiące zachętę do ochrony środowiska przez właścicieli budynków ... z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zmodernizowano ponad 100 ...

  czytaj więcej

 • Komisja <strong>Ochrony</strong> <strong>Środowiska</strong> przerwała spotkanie ws. GMO

  Komisja Ochrony Środowiska przerwała spotkanie ws. GMO

  Projekt pilotuje Ministerstwo Środowiska, ale jeszcze na ... Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w resorcie ... Surawska. Jak wyjaśniła, przepisy dotyczące ustawy o ... z tym przeniesienia przepisów art. 23 unijnej ... nasiennictwie. "Warto doprecyzować przepisy" i uwzględnić unijne ... stanu w Ministerstwie Środowiska Piotr Otawski, odnosząc ... . Zapewniał jednocześnie, że przepisy dotyczące utworzenia rejestru ... kompetencji ministra środowiska". "Dzisiaj dochodzi ...

  czytaj więcej

 • W inwestycjach drogowych koszty ochrony środowiska naturalnego sięgają 35 proc.

  ... transportowej z wymogami ochrony przyrody. Zrównoważony rozwój ... programie Drogi Przyjazne Środowisku realizowanym przez GDDKiA. ... bez uszczerbku dla środowiska przyrodniczego i potrzeb ... wypełniają przepis art. 5 ... Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą ... szlaków migracyjnych zwierząt, ochronę wód i gleb, ochronę przed hałasem i ... koszty związane z ochroną środowiska przekroczą 600 mln ...

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorstwom brakuje wiedzy o ochronie środowiska

  ... ustaw związanych z ochroną środowiska. Muszą obliczać opłaty ... i w inspektoratach ochrony środowiska. Do tego dochodzą ... wyrządzonej szkody w środowisku, np. w przypadku ... i zatrudniają ekspertów ochrony środowiska lub korzystają z ... radzi sobie z przepisami ekologicznymi. Tymczasem zgodnie ... zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ... . Obowiązek naprawienia wyrządzonej środowisku szkody ...

  czytaj więcej

 • Zmiany w prawie <strong>ochrony</strong> <strong>środowiska</strong>: ograniczona zostanie ilość pyłów przemysłowych w powietrzu

  Zmiany w prawie ochrony środowiska: ograniczona zostanie ilość pyłów przemysłowych w powietrzu

  ... w rozporządzeniu ministra środowiska, przygotowanym w porozumieniu ... -20. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska będzie obliczał wskaźnik ... i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Na podstawie danych ... w powietrzu. Minister środowiska będzie przygotowywał krajowy program ochrony powietrza. Komisja Europejska ... do swojego prawa przepisów dotyczących norm zanieczyszczenia ... . na ostateczne wdrożenie przepisów krajowych i ...

  czytaj więcej

 • Powiat może wyznaczać zadania inspektorowi <strong>ochrony</strong> <strong>środowiska</strong>

  Powiat może wyznaczać zadania inspektorowi ochrony środowiska

  ... jego obszarze należytą ochronę środowiska w 2014 r. ... jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. Powiat nowosolski wniósł ... dokonał błędnej interpretacji przepisów. – Nie chodzi o ... , czy szkodzi ono środowisku. W pobliżu znajdują ... , że monitorowanie stanu środowiska, a także zapobieganie ... dokonał nieprawidłowej wykładni przepisów. Uchwała rady musi ... . monitoringu i badań środowiska. Określenie „działania ...

  czytaj więcej

 • Bank Ochrony Środowiska chce być liderem w kredytowaniu biogazowni

  Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) od lat jest liderem w ... w projektach biogazowych. Mamy kadrę inżynierów ochrony środowiska, mamy dobrze rozpoznane technologie biogazowe i ... Anna Żyła. Czekanie na boom Bank Ochrony Środowiska ma ambicje zostać liderem rynku bankowego ... się zmienia, bo rząd przyjmuje kolejne przepisy, które zwiększają opłacalność biogazowni. Wszystko wskazuje ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej