zasada pomocniczości

Zasada pomocniczości (inaczej zasada subsydiarności) - jedna z najważniejszych zasad pracy socjalnej, która sprowadza się do poglądu, że obowiązkiem społeczności jest wspomaganie jej części składowych w naturalnym rozwoju.


Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej