Ekologia

29 czerwca 2020 r.

Trybunał nie miał wątpliwości: ocena środowiskowa powinna dotyczyć też rozporządzeń i okólników. A to dlatego, że głównym celem dyrektywy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska

TSUE: Najpierw środowisko, potem wiatraki29 czerwca 2020 r.

Rozporządzenie i okólnik, które określają ogólne warunki wydania pozwolenia na budowę w celu wzniesienia i eksploatacji turbin wiatrowych, same muszą podlegać wcześniejszej ocenie wpływu na środowisko. Stwierdził tak Trybunał Sprawiedliwości UE w belgijskiej sprawie, która jednak może mieć znaczenie dla rozwoju energetyki wiatrowej w całej wspólnocie.

Galerie