rzecznik praw konsumenta wrocław

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu rzecznik praw konsumenta wrocław. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące rzecznik praw konsumenta wrocław.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • ... UOKiK na operatora nie rozwiązuje problemu. <strong>Konsument</strong> musi sam walczyć o swoje <strong>prawa</strong>

  ... UOKiK na operatora nie rozwiązuje problemu. Konsument musi sam walczyć o swoje prawa

  ... naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK nałożył ... operatora i proponowali konsumentom przedłużenie umowy ... pomoc instytucji konsumenckich, rzeczników konsumentów. Negatywnie same kary ... przedsiębiorcę za łamanie praw konsumentów, wynosi 10 proc. ... się powiatowy/miejski rzecznik konsumentów lub oddział Federacji Konsumentów w miejscowości korzystanie ... w stosunku do konsumenta z mocy samego prawa, wyrok sądu zatem ...

  czytaj więcej

 • Nieuzasadnione wynagrodzenie pośrednika

  Nieuzasadnione wynagrodzenie pośrednika

  ... zapisy sprzeczne z prawami klienta znaleźliśmy w ... wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub ... wynagrodzenia, pośrednik ma prawo do naliczenia wynagrodzenia ... zapis nakładający na konsumenta, który nie wykonał ... , kształtuje bowiem jego prawa i obowiązki ... , zwrócić się do rzecznika konsumentów albo do UOKiK ... Ochrony Konkurencji i Konsumentów, delegatura we Wrocławiu Obowiązkiem pośrednika w ...

  czytaj więcej

 • Nienależna prowizja dla pośrednika

  Nienależna prowizja dla pośrednika

  ... zapisy, które naruszają prawa konsumenta i stanowią niedozwolone ... , zgodnie z którym konsument jest zobowiązany zapłacić ... zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania ... klauzulę umowną naruszającą prawa konsumenta stanowi także par. ... kar umownych narusza prawa konsumenta. Zgodnie bowiem z ... kodeksu cywilnego narusza prawa konsumenta i stanowi niedozwoloną ... zwrócić się do rzecznika konsumentów albo do UOKiK. ...

  czytaj więcej

 • Nienależna zapłata dla pośrednika

  Nienależna zapłata dla pośrednika

  ... są sprzeczne z prawami konsumentów i nie powinny ... brzmieniem konsument jest zobowiązany ... jednak sprzeczne z prawami konsumentów i niedozwolone. Zgodnie ... klauzulę umowną naruszającą prawa konsumenta jest par. 5 ... umowy Sprzeczny z prawami konsumenta jest także par. ... jest dopuszczalny przez prawo. Konsument przed podpisaniem takiej ... zwrócić się do rzecznika konsumentów albo do UOKiK. ...

  czytaj więcej

 • Umowa o dostęp do Internetu - Operator ograniczył swoją odpowiedzialność

  ... to sprzeczne z prawami konsumentów. Zgodnie bowiem z ... zjawisku tzw. handlu konsumentami. Konsument ma bowiem prawo wyboru kontrahenta w ... do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub Urzędu Ochrony ... zwrócić się do rzecznika praw konsumenta o zbadanie, czy ... zezwalających kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie ... umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy.

  czytaj więcej

 • Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości - Nieuzasadnione wynagrodzenie pośrednika

  ... zapisy sprzeczne z prawami klienta znaleźliśmy w ... wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub ... wynagrodzenia, pośrednik ma prawo do naliczenia wynagrodzenia ... zapis nakładający na konsumenta, który nie wykonał ... , kształtuje bowiem jego prawa i obowiązki ... , zwrócić się do rzecznika konsumentów albo do UOKiK ... Ochrony Konkurencji i Konsumentów, delegatura we Wrocławiu Obowiązkiem pośrednika w ...

  czytaj więcej

 • Umowa o kształcenie na studiach niestacjonarnych - Bezprawne podniesienie wysokości czesnego

  ... postanowienia umowne kształtujące prawa i obowiązki studentów ... zastrzeżenie przez szkołę prawa do zmiany wysokości ... uprawniający kontrahenta konsumenta do jednostronnej ... umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy. ... do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub Urzędu Ochrony ... cywilnego. Ponadto kształtuje prawa konsumenta w sposób sprzeczny ... zwrócić się do rzecznika praw konsumenta o zbadanie, czy ...

  czytaj więcej

 • <strong>Konsument</strong> na rynku energii: zagrożenie czyha z każdej strony

  Konsument na rynku energii: zagrożenie czyha z każdej strony

  ... spółek energetycznych, z rzecznikami konsumentów, przedstawicielami spółdzielni, wreszcie ... liczyć na Federację Konsumentów i Rzeczników Konsumentów. Robimy wszystko, żeby konsumentów wspierać, ale mamy ... . Myślę, że każdy Rzecznik Konsumentów zgodzi się ze ... Federacji Konsumentów obecne prawo energetyczne wystarczająco ... porządnej sektorowej regulacji praw konsumentów energii zapewnienie bezpieczeństwa ... rozbawienie.  Ideą ochrony praw konsumentów jest zapewnienie wsparcia ...

  czytaj więcej

 • Samorządy prawnicze nagminnie łamią <strong>prawo</strong>

  Samorządy prawnicze nagminnie łamią prawo

  ... prawniczych w łamaniu prawa. Ostatnio Sąd Najwyższy ... za niezgodne z prawem uchwały izb w Katowicach, Poznaniu, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Krakowie oraz ... ich zgodności z prawem. Jeżeli stwierdzi, że ... sprzeczna z obowiązującym prawem, ma obowiązek zaskarżenia ... Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem prezes urzędu ... ochronie konkurencji i konsumentów zakazane są porozumienia, ... nie ma prawa ingerować w ...

  czytaj więcej

 • Firma windykacyjna ukarana przez UOKiK kontynuuje bezprawne działania

  ... interesy konsumentów. Intrum Justitia ... naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Urząd nie kwestionuje prawa przedsiębiorcy do zawiadomienia konsumenta o toczących się ... zostać zwindykowany, narusza prawa konsumenta, co dopiero co ... zawsze respektują one prawa konsumentów. Urząd analizuje działania ... miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów czy organizacji pozarządowych - Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Bezpłatne porady ...

  czytaj więcej

 • Uwaga na akwizytora: Zobacz jego sztuczki

  Uwaga na akwizytora: Zobacz jego sztuczki

  ... poza lokalem przedsiębiorcy. Konsument zazwyczaj nie ma ... ma szczególne prawa. Przede wszystkim ... 2011 roku do rzeczników konsumentów wpłynęło ponad 33 ... regularnie sprawdza, czy prawa konsumentów kupujących od akwizytora ... takiej sytuacji mają prawo złożyć wizyty konsumentowi, koszt jednej wyniesie ... Więcej informacji dotyczących praw konsumentowi i obowiązków przedsiębiorców ... miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub zadzwonić pod ...

  czytaj więcej

 • Parabanki nie zarobią na fikcyjnych kredytach

  Parabanki nie zarobią na fikcyjnych kredytach

  ... . Artur Kondrat, rzeszowski rzecznik praw konsumenta pomógł odzyskać pieniądze ... jego kolejny klient. – Prawie codziennie przychodził do ... przed sądami we Wrocławiu, i w Bydgoszczy ... Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowe prawo ma zacząć obowiązywać ... , a legalne Do rzeczników praw konsumentów trafiają rocznietysiące skarg ... zaleceń UOKiK.Zdaniem rzeczników praw konsumenta, z którymi rozmawialiśmy ...

  czytaj więcej

 • Skargi do Trybunału w Strasburgu będą płatne

  Skargi do Trybunału w Strasburgu będą płatne

  ... nad reformą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka planuje wprowadzenie opłaty ... stwierdzającego naruszenie przez państwo praw człowieka. Przeciwko wprowadzaniu ... zaprotestowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Organizacja wystąpiła ... za wszczęcie postępowania. Prawo do nieograniczonej, bezpłatnej ... europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Zdaniem Helsińskiej ... Tysiąc Helsińska Fundacja Praw Człowieka uzyskała poparcie ... przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

  czytaj więcej

 • UOKiK skontrolował przedsiębiorstwa energetyczne. Większość z nich stosuje niedozwolone postanowienia w umowach

  ... delegatura UOKiK we Wrocławiu. Badaniu zostały poddane ... kontrakcie wymaganych przez prawo informacji – informuje Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK. Bez ... – w takich przypadkach konsument nie miał prawa ubiegać się o ... za niezgodne z prawem postanowienie pozwalające przedsiębiorcy żądać od konsumenta dodatkowego zabezpieczenia. W przypadku gdyby konsument takiego ...

  czytaj więcej

 • Zarządy ograniczają uprawnienia spółdzielców

  Zarządy ograniczają uprawnienia spółdzielców

  ... swoich statutów do obowiązujących od prawie roku znowelizowanych przepisów. W związku ... wiele ryzykują. - Ze statutu i prawa spółdzielczego wynikają zasady powiadamiania członków ... powtórzyć - podkreśla Dariusz Pronobis. Interwencja rzecznika W sprawie tegorocznych ... interweniował ostatnio u ministra infrastruktury rzecznik praw obywatelskich. Po skargach spółdzielców powziął ... września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. ...

  czytaj więcej

 • Administracja skarbowa w rękach osób pełniących obowiązki. To próba obchodzenia <strong>prawa</strong>

  Administracja skarbowa w rękach osób pełniących obowiązki. To próba obchodzenia prawa

  ... . Zdaniem ekspertów od prawa pracy taka sytuacja, ... naczelnika minister ma prawo wyznaczyć osobę pełniącą ... ich 16), ich rzecznicy albo odsyłali nas ... , Warszawie i we Wrocławiu. Trwają prace nad ... , adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu ... , które stanowi obejście prawa. Także Wiesław Podhorodecki ... służy to obejściu prawa, ale organ to ... w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu ...

  czytaj więcej

 • Rekordowa liczba absolwentów <strong>prawa</strong> zdawała egzamin na aplikacje

  Rekordowa liczba absolwentów prawa zdawała egzamin na aplikacje

  Największym zainteresowaniem cieszył się egzamin na aplikację radcowską, do którego przystąpiło 8021 absolwentów prawa. Nieco mniej, bo 3646 kandydatów ubiegało się o uprawnienia adwokackie. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyła się aplikacja notarialna, na którą zdawało blisko 1200 osób. Tak duże zainteresowanie ...

  czytaj więcej

 • Pułapka polisolokat. To tylko reklamowe foldery, a tracimy na nich oszczędności życia

  Pułapka polisolokat. To tylko reklamowe foldery, a tracimy na nich oszczędności życia

  ... Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, uznający ... kosztuje. – Nie ma prawa zabraniającego ludziom podpisywać ... których zrzekają się praw do własnych pieniędzy, ... , bo zgodnie z prawem ma na to ... . Nie ma żadnych praw. No poza tym, że ma prawo przystąpić ... naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, gromadzimy skargi konsumentów, analizujemy wzorce umowne, ...

  czytaj więcej

 • Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

  ... nieuczciwym praktykom rynkowym konsument powołując się na ... potwierdzi, że dany konsument był dotknięty tą ... wysokości szkody, jaką konsument mógł ponieść. ... rozwiązać zawartą umowę. Rzecznik Praw Ubezpieczonych Aleksandra Wiktorow ... zwrócić się do Rzecznika Praw Ubezpieczonych, który jest ... możemy pomóc jako Rzecznik Praw Ubezpieczonych, wystosowując stanowisko ... miejscy lub powiatowi rzecznicy konsumentów. Jak mówiła Wiktorow, ...

  czytaj więcej

 • W małych miastach skarżą się na banki

  W małych miastach skarżą się na banki

  ... , które trafiają do rzeczników konsumentów, w 2011 r. ... Ochrony Konkurencji i Konsumentów spłynąć do końca marca). Część rzeczników, z którymi ... – mówi Agnieszka Chilicka, rzecznik konsumentów w Gdańsku. Są ... Radomir Stasicki, miejski rzecznik konsumentów w Rzeszowie. Uważa ... jednak pomaga interwencja rzecznika konsumentów, na którą bank ... miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Ważne jest, by ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej