przychody operacyjne

Przychody operacyjne - przychody z podstawowej działalności operacyjnej podmiotu gospodarczego, będące elementem wyniku finansowego.


 • Kara pieniężna nałożona na pracownika to pozostały przychód operacyjny

  ... nałożoną karę należy ująć jako pozostałe przychody operacyjne. Wynika to z art. 3 ust. ... , że zgodnie z tym przepisem pozostałe przychody operacyjne to przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną, m.in. z ... pracownikami, strona Ma konta 760 – Pozostałe przychody operacyjne. Z kolei spłatę przez pracownika ...

  czytaj więcej

 • Jak towarzystwa budownictwa społecznego księgują koszty i przychody operacyjne

  czytaj więcej

 • Sprzedany olej odpadowy zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych

  ... takie przekazanie skutkuje powstaniem przychodu po stronie posiadacza (sprzedawcy ... sprzedaż stanowić będzie pozostały przychód operacyjny zgodnie z art. 3 ... późn. zm.). Za pozostałe przychody operacyjne rozumie się przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, np. przekazanie ... ”, strona Ma konta – „Pozostałe przychody operacyjne”. Jednostka nie rozpozna kosztu ...

  czytaj więcej

 • Darowiznę w postaci karmy dla schroniska zaliczamy do pozostałych przychodów operacyjnych

  ... 32 ustawy o rachunkowości zaliczana jest do pozostałych przychodów operacyjnych. Dlatego w ewidencji księgowej karma otrzymana w formie ... normalnej działalności w korespondencji z kontem 760 – Pozostałe przychody operacyjne. linki wyróżnione Zapisy księgowe z tym związane ... konta 310 – Materiały, strona Ma konta 760 – Pozostałe przychody operacyjne; 2. PK – wydanie materiałów ...

  czytaj więcej

 • Sprzedaż złomu to przychód operacyjny

  Podmiot uzyskał przychód ze sprzedaży odzysków ze złomowania. – Jak ... FPA Group, dostawa taka może stanowić przychód ze sprzedaży – przy sprzedaży odzysków ze złomowania materiałów, lub pozostały przychód operacyjny – przy sprzedaży odzysków z likwidacji środka ... odbiorcami, strona Ma konta 760 – Pozostałe przychody operacyjne. Wydanie złomu z magazynu strona Wn ...

  czytaj więcej

 • Leasing zwrotny poprawia płynność

  ... 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”, Ma konto 22 ... 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”, i odpisuje proporcjonalnie ... 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”. Wartość przedmiotu leasingu ... dla niego działalność operacyjną lub pozostałe przychody operacyjne. Przychody z tytułu opłaty ... z tytułu leasingu operacyjnego jako pozostałe przychody operacyjne, wówczas również odpisy ... „Pozostałe przychody operacyjne” kwota 120 ...

  czytaj więcej

 • Darowiznę bonów towarowych ewidencjonuje się na koncie 760

  Darowiznę bonów towarowych ewidencjonuje się na koncie 760

  ... na koncie 760 - Pozostałe przychody operacyjne. Konto to służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z ... Ma konta 760 - Pozostałe przychody operacyjne. Następnie pobranie w ... konta 760 - Pozostałe przychody operacyjne. Zaś pobranie z ... konta 760 - Pozostałe przychody operacyjne; 2. Pobranie z ... konta 760 - Pozostałe przychody operacyjne; 2. Pobranie z ...

  czytaj więcej

 • Jak prezentować <strong>przychody</strong> w sprawozdaniu finansowym

  Jak prezentować przychody w sprawozdaniu finansowym

  ... o rachunkowości definiuje przychody i zyski jednocześnie ... tej samej definicji przychodów jak ustawa o ... korzyści ekonomiczne jako przychody. Do przychodów należą jedynie otrzymane ... stanu produktów; pozostałe przychody operacyjne (w tym zysk ... trwałych, dotacje itp.); przychody finansowe. Wariant kalkulacyjny: przychody netto ze sprzedaży ... i materiałów; pozostałe przychody operacyjne (w tym zysk ...

  czytaj więcej

 • Odszkodowanie można księgować na trzy sposoby

  ... się do pozostałych przychodów operacyjnych w momencie otrzymania ... zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych w korespondencji z ... na zachowanie współmierności przychodów i kosztów ... )”, Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne”. 2. Po zamknięciu ... Konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne”. 3. W roku ... )”, Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne” Księgi 2011 r. ...

  czytaj więcej

 • ... konta 760 – Pozostałe przychody operacyjne. Ważną sprawą przy ... oczywiście kosztem uzyskania przychodów, jednak warto go ... odnieść do pozostałych przychodów operacyjnych. Możemy to pokazać ... Rozliczenia międzyokresowe przychodów – 230 zł. ... konta 760 – Pozostałe przychody operacyjne – 1230 zł. Uznał ... konta 760 – Pozostałe przychody operacyjne – 230 zł. I ... konta 760 – Pozostałe przychody operacyjne – 1230 zł. Jak ...

  czytaj więcej

 • <strong>Przychody</strong> z tytułu dochodów budżetowych ujmuje się na koncie 720

  Przychody z tytułu dochodów budżetowych ujmuje się na koncie 720

  ... tytułu dochodów budżetowych, przychodów finansowych lub przychodów operacyjnych. Ewidencja należnych jednostce przychodów z tytułu dochodów ... operacyjna Pozostała działalność operacyjna ... koncie 760 – Pozostałe przychody operacyjne. Na przełomie roku ... i rozliczenia międzyokresowe przychodów; 3. Zarachowanie przychodów przyszłych okresów do przychodów ze sprzedaży danego ... , np. konta 750 – Przychody finansowe, 760 – Pozostałe przychody operacyjne. KSIĘGOWANIE Wynajem sali ...

  czytaj więcej

 • Jak zaksięgować <strong>przychody</strong> ze sprzedaży złomu

  Jak zaksięgować przychody ze sprzedaży złomu

  ... złomu stanowi źródło przychodów jednostki. W związku ... się do pozostałych przychodów operacyjnych. Pod datą przyjęcia ... Ma konta Pozostałe przychody operacyjne. W momencie wydania ... pozostałych kosztów operacyjnych zapisem: strona ... Ma konta Pozostałe przychody operacyjne. Warto przypomnieć, że ... Ma konta Pozostałe przychody operacyjne; 2. Faktura za ... Ma konta Pozostałe przychody operacyjne; 3. Wz – wydanie ...

  czytaj więcej

 • Spadają <strong>przychody</strong> głównych operatorów komórkowych

  Spadają przychody głównych operatorów komórkowych

  ... P4 sieci Play. Przychody pozostałych operatorów skurczyły ... traciło PTC. Zjazd przychodów Patrząc na przychody I kwartału 2009 ... niższych stawek Spadek przychodów poza czynnikiem sezonowym ... niż rok wcześniej przychody z roamingu. Ich ... kolei odnotował niższe przychody od klienta (ARPU). ... kryzysem wpływ na przychody może mieć wojna ... zmian Krajobraz rynku przychodów może ...

  czytaj więcej

 • Otrzymaną refundację z Funduszu Pracy ujmuje się po stronie Wn Rachunek bankowy

  ... amortyzacyjnych, nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej. ... stanowią kosztów uzyskania przychodów w części odpowiadającej ... formie refundacji. Natomiast przychód podatkowy wystąpi ... 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”. Refundację wydatków na ... bezpośrednio w pozostałe przychody operacyjne zapisem: – Wn konto ... 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”. Na koncie 24 ... Ma konta Pozostałe przychody operacyjne; 7. WB – zwrot ...

  czytaj więcej

 • Leasing zwrotny księguje się jako sprzedaż środka trwałego

  Leasing zwrotny księguje się jako sprzedaż środka trwałego

  ... do kosztów uzyskania przychodów. Pierwszą czynnością przy ... się z uzyskaniem przychodu z tego tytułu. ... trwały, kosztem uzyskania przychodu będzie jego ... Ma konta „Pozostałe przychody operacyjne”, wjeżeli transakcja podlega ... Ma konta „Pozostałe przychody operacyjne”. Odpisuje się ją ... Ma konta „Pozostałe przychody operacyjne”. 2. LT - likwidacja ... Ma konta „Pozostałe przychody operacyjne”. 4. FV – miesięczna ...

  czytaj więcej

 • Dotacje związane z działalnością statutową klubu sportowego to <strong>przychody</strong> ze sprzedaży

  Dotacje związane z działalnością statutową klubu sportowego to przychody ze sprzedaży

  ... podstawowe źródło uzyskiwania przychodów. Zatem takie dotacje ... być ujmowane jako przychody z działalności operacyjnejprzychody statutowe. Wynika tak ... obozu zimowego jako przychody przyszłych okresów na ... - Rozliczenia międzyokresowe przychodów zapisem: strona ... konta Rozliczenia międzyokresowe przychodów, strona Ma konta Przychody z działalności statutowej. ... konta Rozliczenia międzyokresowe przychodów, strona Ma konta Przychody z działalności statutowej; ...

  czytaj więcej

 • Rozliczenie ZFŚS przy likwidacji jednostki wynika z praktyki, a nie z przepisów

  Rozliczenie ZFŚS przy likwidacji jednostki wynika z praktyki, a nie z przepisów

  ... odniesione w pozostałe przychody operacyjne lub na wynik ... ZFŚS poprzez Pozostałe przychody operacyjne. Wynika najczęściej to ... Ma konta Pozostałe przychody operacyjne; 2. WB zwrot ... się kosztami uzyskania przychodów, jeśli środki pieniężne ... koszty uzyskania przychodów odpisów i ... Ma konta Pozostałe przychody operacyjneprzychody podatkowe; c) 220 ... Ma konta Pozostałe przychody operacyjneprzychody niepodatkowe; 2. WB ...

  czytaj więcej

 • Prognoza: <strong>przychody</strong> TP spadły o 2 proc.

  Prognoza: przychody TP spadły o 2 proc.

  ... podniosła prognozę tegorocznych przychodów. Teraz analitycy oczekują ... wyników: spadną zarówno przychody, jak i zyski, ... prognoz wynika, że przychody grupy TP wyniosą ... ,3 proc.), zysk operacyjny - 900 mln zł ... wielu lat: spadek przychodów z usług telefonii ... równoważy ani wzrost przychodów z transmisji danych, ... w telefonii komórkowej. - Przychody z telefonii stacjonarnej ... sieciach komórkowych - przychody PTK Centertel ...

  czytaj więcej

 • Przekazany środek trwały musi być rozliczony w czasie

  ... jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Następnie zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych równomiernie do dokonywanych ... 840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów. Z kolei miesięczny ... . Ujęcie do pozostałych przychodów operacyjnych odpowiedniej wartości (równolegle ... 840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów, strona Ma konta 766 Pozostałe przychody operacyjne. WAŻNE Przyjęte nieodpłatnie, ... zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów ...

  czytaj więcej

 • W przyszłym roku przychody szpitali mogą wzrosnąć nawet o 1 mld zł

  ... ta będzie zwiększać stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych. Wynika ... terytorialnego i Unii Europejskiej odpowiednimi przychodami. W efekcie, prowadziło to do ... spowoduje w 2013 roku wzrost przychodów SP ZOZ o ... 2012 rokuRozliczenia międzyokresowe przychodów – 1 mln złZmniejszenie ... złAmortyzacja (koszt) – 500 tys. złPozostałe przychody operacyjne (przychód) – 500 tys. zł

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej