przychody operacyjne

Przychody operacyjne - przychody z podstawowej działalności operacyjnej podmiotu gospodarczego, będące elementem wyniku finansowego.

Źródło: wikipedia.org


 • Kara pieniężna nałożona na pracownika to pozostały przychód operacyjny

  ... nałożoną karę należy ująć jako pozostałe przychody operacyjne. Wynika to z art. 3 ust. ... , że zgodnie z tym przepisem pozostałe przychody operacyjne to przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną, m.in. z ... pracownikami, strona Ma konta 760 – Pozostałe przychody operacyjne. Z kolei spłatę przez pracownika ...

  czytaj więcej

 • Jak towarzystwa budownictwa społecznego księgują koszty i przychody operacyjne

  czytaj więcej

 • Sprzedany olej odpadowy zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych

  ... takie przekazanie skutkuje powstaniem przychodu po stronie posiadacza (sprzedawcy ... sprzedaż stanowić będzie pozostały przychód operacyjny zgodnie z art. 3 ... późn. zm.). Za pozostałe przychody operacyjne rozumie się przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, np. przekazanie ... ”, strona Ma konta – „Pozostałe przychody operacyjne”. Jednostka nie rozpozna kosztu ...

  czytaj więcej

 • Darowiznę w postaci karmy dla schroniska zaliczamy do pozostałych przychodów operacyjnych

  ... 32 ustawy o rachunkowości zaliczana jest do pozostałych przychodów operacyjnych. Dlatego w ewidencji księgowej karma otrzymana w formie ... normalnej działalności w korespondencji z kontem 760 – Pozostałe przychody operacyjne. linki wyróżnione Zapisy księgowe z tym związane ... konta 310 – Materiały, strona Ma konta 760 – Pozostałe przychody operacyjne; 2. PK – wydanie materiałów ...

  czytaj więcej

 • Sprzedaż złomu to przychód operacyjny

  Podmiot uzyskał przychód ze sprzedaży odzysków ze złomowania. – Jak ... FPA Group, dostawa taka może stanowić przychód ze sprzedaży – przy sprzedaży odzysków ze złomowania materiałów, lub pozostały przychód operacyjny – przy sprzedaży odzysków z likwidacji środka ... odbiorcami, strona Ma konta 760 – Pozostałe przychody operacyjne. Wydanie złomu z magazynu strona Wn ...

  czytaj więcej

 • Darowiznę bonów towarowych ewidencjonuje się na koncie 760

  Darowiznę bonów towarowych ewidencjonuje się na koncie 760

  ... na koncie 760 - Pozostałe przychody operacyjne. Konto to służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z ... Ma konta 760 - Pozostałe przychody operacyjne. Następnie pobranie w ... konta 760 - Pozostałe przychody operacyjne. Zaś pobranie z ... konta 760 - Pozostałe przychody operacyjne; 2. Pobranie z ... konta 760 - Pozostałe przychody operacyjne; 2. Pobranie z ...

  czytaj więcej

 • Jak prezentować <strong>przychody</strong> w sprawozdaniu finansowym

  Jak prezentować przychody w sprawozdaniu finansowym

  ... o rachunkowości definiuje przychody i zyski jednocześnie ... tej samej definicji przychodów jak ustawa o ... korzyści ekonomiczne jako przychody. Do przychodów należą jedynie otrzymane ... stanu produktów; pozostałe przychody operacyjne (w tym zysk ... trwałych, dotacje itp.); przychody finansowe. Wariant kalkulacyjny: przychody netto ze sprzedaży ... i materiałów; pozostałe przychody operacyjne (w tym zysk ...

  czytaj więcej

 • Odszkodowanie można księgować na trzy sposoby

  ... się do pozostałych przychodów operacyjnych w momencie otrzymania ... zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych w korespondencji z ... na zachowanie współmierności przychodów i kosztów ... )”, Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne”. 2. Po zamknięciu ... Konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne”. 3. W roku ... )”, Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne” Księgi 2011 r. ...

  czytaj więcej

 • <strong>Przychody</strong> z tytułu dochodów budżetowych ujmuje się na koncie 720

  Przychody z tytułu dochodów budżetowych ujmuje się na koncie 720

  ... tytułu dochodów budżetowych, przychodów finansowych lub przychodów operacyjnych. Ewidencja należnych jednostce przychodów z tytułu dochodów ... operacyjna Pozostała działalność operacyjna ... koncie 760 – Pozostałe przychody operacyjne. Na przełomie roku ... i rozliczenia międzyokresowe przychodów; 3. Zarachowanie przychodów przyszłych okresów do przychodów ze sprzedaży danego ... , np. konta 750 – Przychody finansowe, 760 – Pozostałe przychody operacyjne. KSIĘGOWANIE Wynajem sali ...

  czytaj więcej

 • Spadają <strong>przychody</strong> głównych operatorów komórkowych

  Spadają przychody głównych operatorów komórkowych

  ... P4 sieci Play. Przychody pozostałych operatorów skurczyły ... traciło PTC. Zjazd przychodów Patrząc na przychody I kwartału 2009 ... niższych stawek Spadek przychodów poza czynnikiem sezonowym ... niż rok wcześniej przychody z roamingu. Ich ... kolei odnotował niższe przychody od klienta (ARPU). ... kryzysem wpływ na przychody może mieć wojna ... zmian Krajobraz rynku przychodów może ...

  czytaj więcej

 • Leasing zwrotny księguje się jako sprzedaż środka trwałego

  Leasing zwrotny księguje się jako sprzedaż środka trwałego

  ... do kosztów uzyskania przychodów. Pierwszą czynnością przy ... się z uzyskaniem przychodu z tego tytułu. ... trwały, kosztem uzyskania przychodu będzie jego ... Ma konta „Pozostałe przychody operacyjne”, wjeżeli transakcja podlega ... Ma konta „Pozostałe przychody operacyjne”. Odpisuje się ją ... Ma konta „Pozostałe przychody operacyjne”. 2. LT - likwidacja ... Ma konta „Pozostałe przychody operacyjne”. 4. FV – miesięczna ...

  czytaj więcej

 • Dotacje związane z działalnością statutową klubu sportowego to <strong>przychody</strong> ze sprzedaży

  Dotacje związane z działalnością statutową klubu sportowego to przychody ze sprzedaży

  ... podstawowe źródło uzyskiwania przychodów. Zatem takie dotacje ... być ujmowane jako przychody z działalności operacyjnejprzychody statutowe. Wynika tak ... obozu zimowego jako przychody przyszłych okresów na ... - Rozliczenia międzyokresowe przychodów zapisem: strona ... konta Rozliczenia międzyokresowe przychodów, strona Ma konta Przychody z działalności statutowej. ... konta Rozliczenia międzyokresowe przychodów, strona Ma konta Przychody z działalności statutowej; ...

  czytaj więcej

 • Prognoza: <strong>przychody</strong> TP spadły o 2 proc.

  Prognoza: przychody TP spadły o 2 proc.

  ... podniosła prognozę tegorocznych przychodów. Teraz analitycy oczekują ... wyników: spadną zarówno przychody, jak i zyski, ... prognoz wynika, że przychody grupy TP wyniosą ... ,3 proc.), zysk operacyjny - 900 mln zł ... wielu lat: spadek przychodów z usług telefonii ... równoważy ani wzrost przychodów z transmisji danych, ... w telefonii komórkowej. - Przychody z telefonii stacjonarnej ... sieciach komórkowych - przychody PTK Centertel ...

  czytaj więcej

 • Przekazany środek trwały musi być rozliczony w czasie

  ... jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Następnie zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych równomiernie do dokonywanych ... 840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów. Z kolei miesięczny ... . Ujęcie do pozostałych przychodów operacyjnych odpowiedniej wartości (równolegle ... 840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów, strona Ma konta 766 Pozostałe przychody operacyjne. WAŻNE Przyjęte nieodpłatnie, ... zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów ...

  czytaj więcej

 • W przyszłym roku przychody szpitali mogą wzrosnąć nawet o 1 mld zł

  ... ta będzie zwiększać stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych. Wynika ... terytorialnego i Unii Europejskiej odpowiednimi przychodami. W efekcie, prowadziło to do ... spowoduje w 2013 roku wzrost przychodów SP ZOZ o ... 2012 rokuRozliczenia międzyokresowe przychodów – 1 mln złZmniejszenie ... złAmortyzacja (koszt) – 500 tys. złPozostałe przychody operacyjne (przychód) – 500 tys. zł

  czytaj więcej

 • GPW nad kreską, ale...mniejsze <strong>przychody</strong>, mniejszy zysk

  GPW nad kreską, ale...mniejsze przychody, mniejszy zysk

  "Bazując na wielkości przychodów za ostatnie 12 ... spowoduje spadek naszych przychodów na poziomie skonsolidowanym ... animatorów rynku. Spadek przychodów GPW Po trzech ... GPW zanotowała spadek przychodów rok do roku ... mln zł. Zysk operacyjny w tym okresie ... mln zł. Marża operacyjna grupy GPW w ... wszystkim na spadek przychodów z obrotu akcjami. ... w strukturze przychodów zmniejszył się ...

  czytaj więcej

 • Realizacja planów Netii opóźni się bo <strong>przychody</strong> będą rosły wolniej

  Realizacja planów Netii opóźni się bo przychody będą rosły wolniej

  Wyższa tegoroczna prognoza przychodów Netii (1,1 mld ... 975 mln zł przychodów; zamiast 125 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację ... ,5 mld zł przychodów, 225 mln zł ... znaczącego spowolnienia wzrostu przychodów. Spółka zakłada, że ... zapowiadała średnioroczny wzrost przychodów o 15-20 ... na 2012 rok przychody są o kilkadziesiąt ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczać <strong>przychody</strong> i koszty realizowane przez konsorcja

  Jak rozliczać przychody i koszty realizowane przez konsorcja

  ... sprawozdaniu finansowym proporcjonalny udział przychodów i ponoszonych kosztów ... decyzje finansowe i operacyjne dotyczące tej działalności ... ). Inaczej należy rozliczyć przychody i koszty podwykonawcy ... sprawozdaniu finansowym łączne przychody z tytułu realizowanego kontraktu, natomiast przychody podwykonawcy wykazywane są ... przedsięwzięciem wymagającym rozliczenia przychodów i kosztów proporcjonalnie, ... obowiązkiem proporcjonalnego rozliczania przychodów i kosztów, są, ...

  czytaj więcej

 • GPW zarabia na dobrej koniunkturze. W 2010 r. zwiększyła <strong>przychody</strong> o ponad 13 proc.

  GPW zarabia na dobrej koniunkturze. W 2010 r. zwiększyła przychody o ponad 13 proc.

  ... 2010 r. Giełda zanotowała poprawę niemal wszystkich wskaźników. Przychody spółki wyniosły 225,6 mln zł, co oznacza ... 2009 o 13,1 proc. Wynik na działalności operacyjnej poprawił się o 15,4 proc. i wzrósł ... też dywidendę za lata poprzednie, co znacznie zmniejszyło przychody finansowe – tłumaczy prezes Sobolewski. Zarząd spółki będzie ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć nietypowe przychody w zeznaniu PIT za 2009 rok

  ... Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy szkoleń ... pomoc od gminy stanowi przychód ucznia Urząd gminy opłacił ... . Czy taka pomoc będzie przychodem uczniów? Czy ująć w ... . Czy takie odszkodowanie jest przychodem? Czy darmowa wycieczka jest przychodem Rada osiedla zorganizowała dla ... Prawnej: Jak rozliczyć nietypowe przychody .

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Maj 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
01020304050607

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej