jaki urząd skarbowy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu jaki urząd skarbowy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące jaki urząd skarbowy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak urząd skarbowy koryguje PIT za 2009 rok

  ... otrzymał sporządzoną przez urząd skarbowy korektę PIT za ... . Jeżeli zeznanie skoryguje urząd skarbowy, to czy podatnik ... tym obowiązku. Czy urząd skarbowy może ją wezwać ... 2009 rok. Czy urząd skarbowy sprawdza deklaracje podatników? ... błąd może poprawić urząd skarbowy? Czy urzędnik sprawdzi ... . Urząd skarbowy ... Dziennika Gazety Prawnej: Jak urząd skarbowy koryguje PIT .W ...

  czytaj więcej

 • W jakim zakresie urząd skarbowy może kontrolować siedzibę spółki

  ... . Problem kontroli przez urzędy skarbowe siedziby spółek pojawił ... wirtualnych biur, gdyż, jak się wskazuje, biura ... zarówno z kontrahentem, jak i urzędnikiem skarbówki. ... oraz kontrolowania przez urzędy skarbowe siedzib podmiotów stała ... kontrolowaniu siedzib przez urzędy skarbowe. Stwierdził on, że ... zdatność lokalu podanego jako siedziba podatnika ... , wskazać należy, że urzędy skarbowe nie mogą kontrolować, ...

  czytaj więcej

 • Schizofrenia urzędników w sprawie VAT: Hydrozagadka, czyli <strong>jak</strong> <strong>urząd</strong> <strong>skarbowy</strong> łata budżet

  Schizofrenia urzędników w sprawie VAT: Hydrozagadka, czyli jak urząd skarbowy łata budżet

  ... , które na zlecenie urzędów morskich realizowały inwestycje ... zajmujący się kontrolami skarbowymi twierdzą, że inwestycje ... własnej kieszeni, bo urzędy morskie w ogóle ... roszczeń przedsiębiorców względem urzędów morskich już się ... , a nie 5, jak w przypadku zobowiązań ... – Wobec niektórych spółek urzędy prowadzą także ... i minister środowiska. Urzędy kontroli skarbowej każą zapłacić od ...

  czytaj więcej

 • Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę PIT, a kiedy tego odmówi

  ... odebrać ją w kasie urzędu, poprosić o przekazanie za ... wpłatę na konto bankowe. Urząd na zwrot ma trzy ... Gazety Prawnej: Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę PIT, a ... wersji artykułu: - W jaki sposób fiskus zwraca ... - Ile czasu ma urząd na zwrot podatku- ... fiskus zatrzymuje pieniądze- Jak prawidłowo liczyć termin ...

  czytaj więcej

 • IX Ranking Urzędów Skarbowych: Jakie zasady przyjęliśmy przy ocenianiu organów podatkowych

  ... skuteczności (nieomylności) pracy urzędów skarbowych wzięliśmy pod uwagę ... ● prawidłowość rozstrzygnięć naczelnika urzędu skarbowego – rubryka b, ● efektywność ... punktów. Tyle otrzymywał urząd skarbowy, który zakończył wszystkie ... prawidłowości rozstrzygnięć naczelnika urzędu skarbowego braliśmy pod uwagę ... ocenę efektywności (pracowitości) urzędów skarbowych wpływały trzy kryteria. ... odwołania od decyzji urzędów skarbowych. Liczyliśmy go od ... wpłynęło do urzędu skarbowego do dnia ...

  czytaj więcej

 • Jak urząd skarbowy sprawdzi rozliczenia podatnika

  ... deklaracji podatkowej i wysłanie jej do urzędu skarbowego to nie koniec obowiązków rozliczeniowych z ... okazać, że będzie trzeba iść do urzędu i wyjaśnić, skąd wzięły się dane ... w zeznaniu. Warto wiedzieć, że urząd ma na sprawdzenie ... płatności podatku. Na początek wezwanie Gdy urząd skarbowy zdecyduje się sprawdzić rozliczenia podatnika i ...

  czytaj więcej

 • W jakiej sytuacji urząd skarbowy nie wstrzyma wykonania decyzji

  ... czas otrzymanie decyzji wymiarowej z urzędu skarbowego oznaczało natychmiastową konieczność zapłaty dodatkowego ... ). W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, jakich decyzji to dotyczy. Inaczej ... to taka, od jakiej nie przysługuje przewidziany ... (postępowanie podatkowe tak jak inne postępowania administracyjne ... -wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jakiej sytuacji urząd skarbowy nie wstrzyma wykonania decyzji . W ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> <strong>urząd</strong> <strong>skarbowy</strong> musi doręczyć decyzję podatkową

  Jak urząd skarbowy musi doręczyć decyzję podatkową

  Wtedy bowiem organ podatkowy doręcza pisma przedstawicielowi lub pełnomocnikowi strony. O każdorazowej zmianie adresu strony, jej przedstawiciela lub pełnomocnika należy niezwłocznie zawiadomić organ podatkowy. W przeciwnym razie, tj. w razie braku wywiązania się z tego obowiązku, uznaje się dla celów dowodowych, że pismo zostało doręczone pod dotychczasowym adresem. Jeśli chodzi ...

  czytaj więcej

 • IX Ranking <strong>Urzędów</strong> <strong>Skarbowych</strong>: Dwa najlepsze <strong>urzędy</strong> podlegają pod Lublin

  IX Ranking Urzędów Skarbowych: Dwa najlepsze urzędy podlegają pod Lublin

  Spośród 400 urzędów skarbowych po raz dziewiąty ... najlepiej. IX Ranking Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej ... porównywaliśmy. Za duże urzędy skarbowe (US) resort finansów ... generalnym wśród wyspecjalizowanych urzędów skarbowych wygrał II Wielkopolski ... przez dyrektora izby skarbowej. Wśród dużych urzędów skarbowych najlepszy okazał się ... kategorie. Najbardziej skuteczne urzędy skarbowe to: II Mazowiecki ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jakie</strong> sztuczki stosują <strong>urzędy</strong> <strong>skarbowe</strong>, by zapobiec przedawnieniu

  Jakie sztuczki stosują urzędy skarbowe, by zapobiec przedawnieniu

  ... i sądowych PwC. Jak mówi, taka praktyka ... . Pomyślano je jako formę zabezpieczenia ... I instancji, czyli urząd skarbowy, budzi wątpliwości. – Co ... np. dyrektor izby skarbowej uchyli decyzję naczelnika urzędu skarbowego, skoro ten wykonał ... ordynacji). Do niedawna urzędy skarbowe lub urzędy kontroli skarbowej wszczynały postępowanie w ... natychmiastowej wykonalności. Naczelnik urzędu skarbowego zaliczył zwrot podatku ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> powstawał VI Ranking <strong>Urzędów</strong> <strong>Skarbowych</strong>

  Jak powstawał VI Ranking Urzędów Skarbowych

  Jak powstawał ranking skuteczności urzędów skarbowych W tym roku ... jak przy ocenieurzędów skarbowych. ... podatkowej wyróżnia sięizby skarbowe i urzędy skarbowe. Izby są organami ... I instancji do urzędów skarbowych. Do głównych zadań ... czy egzekucję należnościpodatkowych. Jak powstawał ranking efektywności urzędów skarbowych i biur KIP ... kategoria najbardziej efektywnego urzędu skarbowego.Kategoria ta została ...

  czytaj więcej

 • Jakie uprawnienia przed urzędem skarbowym ma podatnik

  ... dostał wezwanie do urzędu skarbowego w Łodzi. Jednak ... się w łódzkim urzędzie? Czy podatnik ma ... wglądu do akt Urząd skarbowy zakończył zbieranie materiałów ... wyjechać za granicę, urząd skarbowy prowadzi postępowanie podatkowe. ... powinien informować podatnika Urząd skarbowy prowadzi wobec podatnika ... przeprowadzanych przez urząd. Czy urzędnicy ... Dziennika Gazety Prawnej: Jakie uprawnienia przed urzędem skarbowym ma podatnik .

  czytaj więcej

 • Ranking <strong>urzędów</strong> <strong>skarbowych</strong> DGP: <strong>Jak</strong> powstawał ranking efektywności

  Ranking urzędów skarbowych DGP: Jak powstawał ranking efektywności

  Przyznając urzędom punkty w tej ... wpłynięcia deklaracji do urzędu do jej wprowadzenia ... punktowane będą te urzędy, w których czas ... będą te urzędy, w których ... . W organizacjach takich jak urzędy skarbowe przebieg procesu wyznaczają ... roku do oceny urzędów skarbowych zastosowaliśmy mierniki Ministerstwa ... – profesjonalnej analizy efektywności urzędów skarbowych przy uwzględnieniu ich ... ” w ocenie swoich urzędów skarbowych.

  czytaj więcej

 • VIII ranking urzędów skarbowych: Jak powstawał ranking efektywności

  ... dotyczy efektywności pracy urzędów (początkowo klasyfikowana jako „pracowitość”). Decydujące znaczenie ... szybkie, sprawne działanie urzędu przy załatwianiu podstawowych ... egzekucji administracyjnej. Przyznając urzędom punkty w tej ... wpłynięcia deklaracji do urzędu do jej wprowadzenia ... punktowane będą te urzędy, w których czas ... punktowane będą te urzędy, w których czas ... więcej punktów otrzymywał urząd) i ...

  czytaj więcej

 • Ranking <strong>urzędów</strong> <strong>skarbowych</strong> DGP: <strong>Jak</strong> powstawał ranking skuteczności

  Ranking urzędów skarbowych DGP: Jak powstawał ranking skuteczności

  Przyznając urzędom skarbowym punkty w kategorii ... nieomylny urząd” braliśmy pod ... ● prawidłowość orzeczeń naczelnika urzędu skarbowego, czyli liczbę decyzji ... wyróżnia się izby skarbowe i urzędy skarbowe. Izby są organami nadrzędnymi nad urzędami. Jako organy wyższego rzędu ... .in. nadzór nad urzędami skarbowymi, rozstrzygają w II ... I instancji do urzędów skarbowych. Do głównych zadań ...

  czytaj więcej

 • VIII ranking urzędów skarbowych: Jak powstawał ranking skuteczności

  Przyznając urzędom skarbowym punkty w kategorii Najbardziej nieomylny urząd, braliśmy pod uwagę: ... – w tej kategorii urząd dostawał tym więcej ... punktów dostawały te urzędy, w których większość ... ● prawidłowość orzeczeń naczelnika urzędu skarbowego, czyli liczbę decyzji ... mniej punktów dla urzędu; ● efektywność finansowa prowadzonych ... – to kryterium potraktowaliśmy jako pomocnicze, by nie faworyzować dużych urzędów, na terenie ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> wystąpić do <strong>urzędu</strong> <strong>skarbowego</strong> o zaświadczenie o braku zaległości

  Jak wystąpić do urzędu skarbowego o zaświadczenie o braku zaległości

  ... złożyć wniosek do urzędu skarbowego zdjęcie główne ... potrzebuje zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego stan jego ... finansów nakazują, aby urzędy skarbowe przy wydaniu niektórych ... , czyli naczelnika właściwego urzędu skarbowego, do którego ... nabycia spadku do urzędu skarbowego, a urząd nie wydał w ... na stronach internetowych urzędów skarbowych lub izb skarbowych. O wzór pisma ...

  czytaj więcej

 • Jak urzędy skarbowe wybierają podatników do kontroli

  ... w czasie sprawdzania podatnika każdy może być świadkiem Urząd skarbowy jako świadka chce powołać żonę i siostrę podatnika. Czy ... prowadzone jest postępowanie podatkowe. Podatnik chciałby jednak, aby urząd przeprowadził rozprawę. Czy ... pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak urzędy skarbowe wybierają podatników do kontroli W pełnej wersji artykułu ...

  czytaj więcej

 • Zwycięzcy III rankingu urzędów skarbowych Gazety Prawnej

  ... szybko Trudno mi, jako pracownikowi urzędu skarbowego z ponad 22 ... już tylko pięć urzędów skarbowych: urząd w Olkuszu, Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie, urząd we Wrześni, Sochaczewie ... w grupie małych urzędów. Urząd Skarbowy z Zakopanego, zajmujący ... wyznacznikiem skuteczności dla urzędów skarbowych mogą być wciąż urzędy kontroli skarbowej (UKS) z czasów ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> <strong>urzędy</strong> <strong>skarbowe</strong> walczą z oszustami podatkowymi?

  Jak urzędy skarbowe walczą z oszustami podatkowymi?

  zdjęcie główne

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej