jak rozliczyć pit r

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu jak rozliczyć pit r. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące jak rozliczyć pit r.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • 4 rzeczy, o których pracownik powinien pamiętać na koniec 2017 roku

  4 rzeczy, o których pracownik powinien pamiętać na koniec 2017 roku

  Od 2018 roku rośnie płaca minimalna pracowników etatowych, a także minimalna stawka godzinowa. Pracownik powinien też pamiętać o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego i zbliżających się terminach składania PIT za 2017 rok.

  czytaj więcej

 • MF: Nie zmieniliśmy wykładni w sprawie ulgi dla samotnych rodziców

  MF: Nie zmieniliśmy wykładni w sprawie ulgi dla samotnych rodziców

  -  Przez samotne wychowywanie dziecka należy rozumieć wychowywanie w pojedynkę, to jest bez udziału drugiego rodzica - mówi Łukasz Świerżewski dla DGP.

  czytaj więcej

 • Stosowanie 50-proc. kosztów koszmarem. Jedna nowelizacja twórcom nie wystarczy

  Stosowanie 50-proc. kosztów koszmarem. Jedna nowelizacja twórcom nie wystarczy

  Część podatników straciła prawo do podwyższonych kosztów wraz z nowelizacją ustawy o PIT, która obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. Niektórzy nie złożyli jednak broni i walczą o prawo do preferencji.

  czytaj więcej

 • Resort finansów: 10 tys. zł to limit tylko dla nowych środków trwałych

  Resort finansów: 10 tys. zł to limit tylko dla nowych środków trwałych

  Do wydatków poniesionych na ulepszenie starych – zapisanych w ewidencji w latach poprzednich – stosujemy wciąż 3500 zł. Interpretacja MF zdaje się przeczyć celowi nowelizacji.

  czytaj więcej

 • Od transakcji kryptowalutami trzeba zapłacić PIT

  Od transakcji kryptowalutami trzeba zapłacić PIT

  Kwestia opodatkowania dochodu uzyskanego w związku z transakcjami na rynku kryptowalut nie jest jednoznaczna i łatwa do interpretacji dla podatników. Polskie przepisy nie przewidują bowiem bezpośrednio takiego źródła przychodu.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć dofinansowanie do ferii na dzieci?

  Jak rozliczyć dofinansowanie do ferii na dzieci?

  X spółka z o.o. zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania dofinansowała wypoczynek zimowy dla dzieci pracowników. Dofinansowaniem objęto wypoczynek w formach zorganizowanych (ferie), organizowany przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania wypoczynku dzieci na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Kwota dofinansowania wynosi 1500 zł (bez względu na liczbę dzieci danego pracownika korzystających z wypoczynku). Wypoczynek był dofinansowany ze środków obrotowych pracodawcy, a nie ze środków funkcjonującego w spółce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przyznanie świadczeń nie było też uzależnione od statusu materialnego. Wypłaty dofinansowań spółka dokonała 25 lutego 2018 r. (dotyczyło dzieci, których wypoczynek zakończył się najpóźniej 11 lutego 2018 r.). Łączna kwota tych dofinansowań wyniosła 15 000 zł (otrzymało je 10 uprawnionych pracowników). Dofinansowania zostały przelane na ich rachunki bankowe. Zgodnie z regulaminem wynagrodzenia pracownik powinien złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek na wypoczynek (np. fakturę) i jego charakter w terminie siedmiu dni od zakończenia wypoczynku, a pracodawca ma siedem dni na przelanie dofinansowania na rachunek bankowy pracownika. Jak spółka powinna rozliczyć przedmiotowe dofinansowanie w zakresie CIT, VAT i PIT (obowiązki płatnika)? VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza miesięcznie, a jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

  czytaj więcej

 • Walka z optymalizacjami wykosiła pytających

  Walka z optymalizacjami wykosiła pytających

  Dyrektor KIS wydał niespełna 26 tys. interpretacji indywidualnych. To o 8 tys. mniej niż w 2016 r. Wtedy było ich prawie 34 tys., a rok wcześniej jeszcze więcej, bo prawie 38 tys.

  czytaj więcej

 • Spada VAT, ale realizacja budżetu nie jest zagrożona

  Spada VAT, ale realizacja budżetu nie jest zagrożona

  W styczniu wpływy z tego podatku były o ok. 17 proc. niższe niż rok wcześniej. Statystyki pikują między innymi z powodu ożywienia w inwestycjach.

  czytaj więcej

 • Czy wynagrodzenie za pracę można ustalić w obcej walucie

  Czy wynagrodzenie za pracę można ustalić w obcej walucie

  Współpracujemy z zagranicznymi firmami i większość transakcji przeprowadzamy w obcej walucie, w szczególności w euro. Nasi pracownicy często też podróżują za granicę w celu wykonywania zleconych zadań (delegacje zagraniczne). Czy można im zmienić umowy o pracę, wpisując inną walutę wynagrodzenia niż złote? Czy w ogóle można ustalić pensje w walucie obcej, np. w euro? Załóżmy, że planowane wynagrodzenie wyniosłoby 2500 euro i będzie wypłacane pierwszego dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy pracownika. Jak rozliczać to wynagrodzenie w zakresie podatku i składek ZUS?

  czytaj więcej

 • Posłowie chcą wyłączyć zasiłek pielęgnacyjny z dochodów niepełnosprawnego

  Posłowie chcą wyłączyć zasiłek pielęgnacyjny z dochodów niepełnosprawnego

  Limit dochodów osób niepełnosprawnych, który umożliwia ich opiekunom skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej, miałby wynosić 12-krotność renty socjalnej. Z tej kwoty wyłączony byłby zasiłek pielęgnacyjny.

  czytaj więcej

 • Z e-składką trudniej rozliczyć PIT

  Z e-składką trudniej rozliczyć PIT

  Problem się pojawia, gdy płatnik nie ureguluje pełnej kwoty należności. Zostanie ona rozliczona proporcjonalnie, ale tylko jej część pomniejszy podatek dochodowy.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć ulgę rehabilitacyjną za 2017 rok

  Jak rozliczyć ulgę rehabilitacyjną za 2017 rok

  Wprawdzie zmiany w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.; dalej ustawa o PIT) weszły w życie 1 stycznia 2018 r., ale można je zastosować już w rozliczeniu za 2017 r. Z preferencji mogą korzystać nie tylko same osoby niepełnosprawne, lecz także ci, którzy takie osoby mają na utrzymaniu.

  czytaj więcej

 • Czy Karta Polaka ma znaczenie w PIT

  Czy Karta Polaka ma znaczenie w PIT

  Spółka zatrudnia obywateli Ukrainy i Białorusi. Jeden Białorusin posiada Kartę Polaka i jest zatrudniony w spółce na podstawie umowy-zlecenia od 1 lutego do 31 lipca 2018 r. Dwóch Ukraińców posiadających karty pobytu zamierza przebywać i pracować w Polsce cały 2018 r., z przerwami na krótkie wyjazdy do swojego kraju. Cudzoziemcy nie posiadają certyfikatów rezydencji i w okresie świadczenia pracy mieszkają w Polsce. Czy w związku z posiadaniem Karty Polaka lub karty pobytu należy od wynagrodzeń zleceniobiorców pobierać podatek na takich samych zasadach jak od obywateli polskich?

  czytaj więcej

 • Ulga rehabilitacyjna 2017: Wszystko, co musisz wiedzieć

  Ulga rehabilitacyjna 2017: Wszystko, co musisz wiedzieć

  W ramach preferencji nie można odliczyć suplementów diety, preparatów ziołowych czy pieluchomajtek.

  czytaj więcej

 • Firmy unikają programów motywacyjnych, bo boją się podwójnego PIT

  Firmy unikają programów motywacyjnych, bo boją się podwójnego PIT

  Nieprecyzyjne sformułowanie obowiązującego od początku br. przepisu ustawy o PIT spowodowało, że polskie spółki w praktyce pozbawiono możliwości wdrażania efektywnych podatkowo programów motywacyjnych, a także realizowania tych, które już od lat funkcjonowały. Błąd ten ma naprawić kolejna nowelizacja, ale sposób wprowadzenia zmian może budzić poważne zastrzeżenia, co rodzi istotne konsekwencje dla organizatorów i uczestników takich programów. Ustawodawca zmianami w PIT chciał ograniczyć systemy motywacyjne oparte o pochodne instrumenty finansowe, ale przy okazji nieopatrznie uniemożliwił lub co najmniej wstrzymał w czasie realizację klasycznych programów opartych o rozliczenie w akcjach.

  czytaj więcej

 • Ulga rehabilitacyjna 2017: Rozliczenie wydatków na przewodnika jest ograniczone

  Ulga rehabilitacyjna 2017: Rozliczenie wydatków na przewodnika jest ograniczone

  - Może się zdarzyć, że osoba niepełnosprawna z tytułu narządu ruchu opłaca przewodnika, a ten rodzaj niepełnosprawności nie wynika wprost z orzeczenia przyznającego prawo do I grupy inwalidztwa, wtedy podstawą do przyznania prawa do ulgi będzie stosowne zaświadczenie lekarskie - mówi Teresa Kozina kierownik pierwszego referatu czynności analitycznych i sprawdzających w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach.

  czytaj więcej

 • Sejm: Pomysł 15 proc. stawki PIT powrócił. PiS chce odrzucenia projektu

  Sejm: Pomysł 15 proc. stawki PIT powrócił. PiS chce odrzucenia projektu

  Wciąż jest nadzieja na obniżenie stawki PIT z 19 do 15 proc. dla małych firm rozliczających podatek liniowy. Wcześniej podobny projekt zgłosił klub Nowoczesnej, jednak jego forsowanie zakończyło się fiaskiem. W Sejmie zakończyło się pierwsze czytanie projektu noweli o PIT. Klub Prawa i Sprawiedliwości chce jednak jego odrzucenia.

  czytaj więcej

 • PIT: Trzeba mieć dowód na to, co się wkłada do koperty

  PIT: Trzeba mieć dowód na to, co się wkłada do koperty

  Termin na złożenie wniosku o wspólne rozliczenie jest nieprzywracalny, nawet gdy podatnik się pomylił i w terminie do 30 kwietnia wysłał do urzędu skarbowego inny dokument.

  czytaj więcej

 • Konstytucja biznesu czeka na podpis prezydenta

  Konstytucja biznesu czeka na podpis prezydenta

   Przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze pół roku działalności, a zarabiający kilkaset złotych miesięcznie Polacy nie będą musieli rejestrować działalności gospodarczej. To kluczowe zmiany, które zawarte są w prawie przedsiębiorców – ustawie, która zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.). To trzon konstytucji biznesu, czyli pakietu sześciu ustaw ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

  czytaj więcej

 • Czy podatki muszą być tak skomplikowane? Rozpoczynamy wspólną akcję DGP i PwC

  Czy podatki muszą być tak skomplikowane? Rozpoczynamy wspólną akcję DGP i PwC

  Czy podatki muszą być aż tak skomplikowane? 12 marca rozpoczynamy wspólną akcję Dziennika Gazety Prawnej i PwC pod nazwą "Proste podatki". Cel? Pomóc zdefiniować najbardziej uciążliwe bariery i dążyć do ich likwidacji.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej