organizacje zajmujące się ochroną środowiska

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu organizacje zajmujące się ochroną środowiska. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące organizacje zajmujące się ochroną środowiska.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jakich wad trzeba się wystrzegać w decyzjach i raportach środowiskowych

  Jakich wad trzeba się wystrzegać w decyzjach i raportach środowiskowych

  Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm., dalej: ustawa środowiskowa) obowiązuje już niemal 9 lat. Jednak z jej stosowaniem nadal są problemy. Na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych i poglądów doktryny można pokusić się o wskazanie typowych, częstych błędów przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także tych dotyczących raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko. Jest to o tyle istotne, że takie nieprawidłowości prowadzą do uchylania decyzji, a nawet do stwierdzania ich nieważności. To zaś komplikuje po stronie inwestora proces inwestycyjny, a po stronie organów pociąga za sobą koszty nie tylko pracownicze, ale szczególnie te związane z postępowaniami sądowymi. Poniżej pokazujemy te nieprawidłowości, z którymi można spotkać się najczęściej.

  czytaj więcej

 • Wszystkie służby III RP

  Wszystkie służby III RP

  Dwie agencje specjalne zamiast jednej? Nowe ministerstwo ds. bezpieczeństwa państwa? PiS – oprócz poważnych zmian w sądownictwie oraz wzięcia się za media – przymierza się do zreformowania służb specjalnych

  czytaj więcej

 • Katalońska deklaracja niepodległości

  Katalońska deklaracja niepodległości

  Stworzenie realnie funkcjonującego państwa będzie znacznie trudniejsze niż ogłoszenie secesji. Jutro kataloński parlament może proklamować niepodległość regionu. Ale nawet jeśli deputowani zbiorą się bez przeszkód, to ta niepodległość będzie raczej deklaratywna niż faktyczna.

  czytaj więcej

 • Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ: Poziom wynagrodzeń początkujących medyków jest rażąco niski

  Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ: Poziom wynagrodzeń początkujących medyków jest rażąco niski

  Obecny poziom wynagrodzeń początkujących medyków jest rażąco niski – napisał w liście do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ prof. Maciej Małecki. Lekarze rezydenci 12 dzień prowadzą protest głodowy.

  czytaj więcej

 • Radziwiłł: Wzrost nakładów na zdrowie stopniowy - poprzez dotację dla NFZ

  Radziwiłł: Wzrost nakładów na zdrowie stopniowy - poprzez dotację dla NFZ

  Wzrost nakładów na ochronę zdrowia będzie stopniowy, nie odroczony; nastąpi poprzez dotację budżetową dla Narodowego Funduszu Zdrowia; finansowane będą m.in. świadczenia do których są duże kolejki - powiedział w poniedziałek minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

  czytaj więcej

 • Polskie firmy nie są gotowe na GDPR. A czasu jest coraz mniej

  Polskie firmy nie są gotowe na GDPR. A czasu jest coraz mniej

  Wdrożenie przepisów RODO będzie ważnym momentem dla biznesu. Może jednak towarzyszyć mu lekka panika – zauważa Bartłomiej Ślawski, Country General Manager w VMware.

  czytaj więcej

 • W Ameryce Środkowej kolonializm się nie skończył. Dziś ma twarz wielkich firm wydobywczych

  W Ameryce Środkowej kolonializm się nie skończył. Dziś ma twarz wielkich firm wydobywczych

  - Aktywistów, którzy pomagają lokalnej ludności w krajach Ameryki Środkowej, oskarża się o terroryzm, zorganizowaną przestępczość, destabilizowanie pokoju, szpiegostwo. Organizacjom odbiera się środki, a działaczy obwinia się o ich defraudację. Dlaczego? Bo stają na drodze firmom wydobywczym, które za wszelką cenę chcą prowadzić działalność w kopalniach złota, niszcząc środowisko i kruchą demokrację tego regionu - mówią Pedro Cabezas z Salwadoru i Heizel Torrez-Velasquez z Nikaragui. 

  czytaj więcej

 • Dwa lata dobrej zmiany: Centralizm państwowy w praktyce

  Dwa lata dobrej zmiany: Centralizm państwowy w praktyce

  Na półmetku rządów PiS w dojrzałą fazę weszła nacjonalizacja sfery publicznej. Jej efektem może być ucieczka z pułapki średniego rozwoju. Ale są też niebezpieczeństwa.

  czytaj więcej

 • Ruchy miejskie genetycznie obciążone

  Ruchy miejskie genetycznie obciążone

  Niewiele jest lokalnych stowarzyszeń, które nie były straszone pozwami o naruszenie dóbr osobistych. Bo u źródła ich narodzin niemal zawsze leży niezgoda na działania władz.

  czytaj więcej

 • Ochrona sygnalistów: Przepisy nie przysłużą się ani pracownikom ani pracodawcom

  Ochrona sygnalistów: Przepisy nie przysłużą się ani pracownikom ani pracodawcom

  Chodzi o regulacje zawarte w ustawie o jawności życia publicznego, firmowanej przez ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego i jego zastępcę Macieja Wąsika. Wprowadzają one do polskiego porządku prawnego mechanizmy dotyczące ochrony sygnalistów, czyli ludzi informujących o nieprawidłowościach w firmie. Zdaniem organizacji pozarządowych i przedstawicieli biznesu przepisy nie są satysfakcjonujące.

  czytaj więcej

 • Ustawa o jawności życia publicznego w konsultacjach. Nowoczesna: To ustawa o niejawności

  Ustawa o jawności życia publicznego w konsultacjach. Nowoczesna: To ustawa o niejawności

  Projekt ustawy o jawności życia publicznego jest projektem o ukrywaniu informacji publicznej przez rządzących - ocenili politycy Nowoczesnej. Ich zdaniem nowe przepisy mogą znacznie ograniczyć dostęp obywateli do informacji publicznej.

  czytaj więcej

 • Kampania Mysłowic przeciw dopalaczom etycznie wątpliwa, ale prawnie dopuszczalna

  Kampania Mysłowic przeciw dopalaczom etycznie wątpliwa, ale prawnie dopuszczalna

  PROBLEM: Miasta od lat walczą z niedozwolonymi substancjami psychoaktywnymi na swoim terenie. Na nietypowy pomysł wpadły Mysłowice, które wraz z miejscowymi zakładami pogrzebowymi przeprowadziły kampanię społeczną w szkołach. Grabarze, którzy zdecydowali się wziąć udział w programie, oferują 50 proc. zniżki na pogrzeb temu, kto bierze dopalacze. W środowisku lokalnym kampania znalazła akceptację wśród większości pedagogów i młodzieży. Wywołała też oczekiwane przez samorząd dyskusje na temat skutków zażywania dopalaczy. Pojawiło się jednak pytanie, czy takie działania są w ogóle zgodne z prawem. I czy są etyczne.

  czytaj więcej

 • Rising Stars 2017: Pierwsza dziesiątka wschodzących gwiazd prawa

  Rising Stars 2017: Pierwsza dziesiątka wschodzących gwiazd prawa

  W 6. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i wydawnictwo Wolters Kluwer przede wszystkim liczyły się innowacyjność, kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych oraz wiedza, najlepiej pogłębiana w ramach pracy naukowej. Szczególnie cenne były przedstawione rekomendacje i opinie przełożonych, współpracowników czy klientów oraz skala zaangażowania pro bono. No i istotny był wiek – góra 35 lat.

  czytaj więcej

 • Ustawa o jawności życia publicznego zagraża i prywatności obywateli i biznesowi

  Ustawa o jawności życia publicznego zagraża i prywatności obywateli i biznesowi

  Dziś odbędzie się druga tura konsultacji społecznych w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego firmowanej przez ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. Nawet propozycje reform sądownictwa nie sprowokowały takiej aktywności obywateli i organizacji społecznych w procesie legislacyjnym, jak pierwsza próba kompleksowego uregulowania kwestii związanych z przejrzystością władzy oraz przeciwdziałaniem praktykom korupcyjnym.

  czytaj więcej

 • Szymielewicz: By skorzystać na RODO, trzeba połączyć interes firmy z interesem klienta

  Szymielewicz: By skorzystać na RODO, trzeba połączyć interes firmy z interesem klienta

  - Wygrają najmądrzejsi. Wygrają te firmy, które potrafią połączyć swój interes z interesem konsumenta - mówi Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon, o unijnym rozporządzeniu dotyczącym ochrony danych osobowych.

  czytaj więcej

 • Rząd zajmie się powołaniem nowej instytucji - Dyrekcji Ochrony Środowiska

  Rząd zajmie się powołaniem nowej instytucji - Dyrekcji Ochrony Środowiska

  Zastąpienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Dyrekcją Ochrony Środowiska wraz z jej oddziałami regionalnymi - przewiduje projekt ustawy, którym we wtorek ma zająć się rząd. Zgodnie z nim, minister środowiska określi liczbę tych oddziałów.

  czytaj więcej

 • Gutowski i Kardas: Jest prawo w książkach i w działaniu

  Gutowski i Kardas: Jest prawo w książkach i w działaniu

  Konstytucja użyta w akcie indywidualnego stosowania prawa działa zawsze w sposób korzystny dla obywatela i nie może być podstawą pozbawienia przyznanych mu ustawą uprawnień. Wymusza to zasada legalizmu i zaufania obywatela do władz stanowiących i stosujących prawo.

  czytaj więcej

 • Zakończyła się rozprawa ws. Puszczy Białowieskiej. Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w lutym, potem wyrok

  Zakończyła się rozprawa ws. Puszczy Białowieskiej. Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w lutym, potem wyrok

  Puszcza Białowieska wymaga działań ochronnych, bo w przeciwnym razie mogą z niej zniknąć niektóre gatunki - to argumenty polskich władz podczas rozprawy w Trybunale UE. Komisja Europejska uważa, że kornik nie jest zagrożeniem dla lasów, a walka z nim jest nieskuteczna.

  czytaj więcej

 • Szyszko: W sprawie Puszczy Białowieskiej działamy zgodnie z prawem

  Szyszko: W sprawie Puszczy Białowieskiej działamy zgodnie z prawem

  Minister środowiska Jan Szyszko powiedział dziennikarzom po posiedzeniu Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, że w sprawie Puszczy Białowieskiej Polska działa zgodnie z prawem. Dodał, że obecnie czeka na wyrok TSUE w tej sprawie.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej