ochrony środowiska

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu ochrony środowiska. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące ochrony środowiska.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • ... wytwarzania i jakości mieszanek dla ochrony środowiska oraz wzoru świadectwa mieszanki dla ochrony środowiska

  Omówienie : Mieszanki dla ochrony środowiska sporządza się po to, by odtworzyć siedlisko miejsca zbioru. Nasiona mogą pochodzić ... rok złożenia wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska.Mieszanki zbierane bezpośrednio powinny zawierać składniki posiadające zdolność kiełkowania, umożliwiającą odtworzenie rodzaju ...

  czytaj więcej

 • ... o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

  czytaj więcej

 • VAT: <strong>Ochrona</strong> brzegów Bałtyku to nie <strong>ochrona</strong> <strong>środowiska</strong>

  VAT: Ochrona brzegów Bałtyku to nie ochrona środowiska

  ... w ramach programu ochrony brzegów Bałtyku. Firma ... mają związek z ochroną środowiska morskiego i z ... morski jest elementem środowiska przyrodniczego, to prace zabezpieczające są ochroną środowiska. Argumentowała, że stabilizując ... , przez to zapewni ochronę wydm przed ... spółki nie jest ochrona środowiska, tylko aspekty ekonomiczne, ... są związane z ochroną środowiska. ORZECZNICTWO Wyrok NSA ...

  czytaj więcej

 • Zmiany w ochronie środowiska

  Przekształcenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ... , a wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej ... zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ... i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ... celów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ... celów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ... powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki ...

  czytaj więcej

 • Jak budować, by nie zrujnować <strong>środowiska</strong>. <strong>Ochrona</strong> <strong>środowiska</strong> w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji

  Jak budować, by nie zrujnować środowiska. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji

  . zdjęcie główne

  czytaj więcej

 • Będzie mniej pieniędzy na <strong>ochronę</strong> <strong>środowiska</strong>

  Będzie mniej pieniędzy na ochronę środowiska

  Likwidacja funduszy ochrony środowiska, zwłaszcza wojewódzkich, to ... przejąć zadania z ochrony środowiska, twierdzą, że nie ... tylu środków na ochronę środowiska, jakie pozyskiwały dotychczas ... zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. ... likwidacja wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki ... spadek środków na ochronę środowiska. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska udzielają także samorządom ...

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorca jest uprzedzany o planowanych kontrolach inspekcji ochrony środowiska

  Kontrola inspekcji ochrony środowiska może być dokonana ... z szeroko pojętą ochroną środowiska. Wiele firm podlega regulacjom prawa ochrony środowiska, ustawie o odpadach ... przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Warto więc wiedzieć, ... pracownika wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Kontrola nie może ... i kary Inspektorzy ochrony środowiska mogą nałożyć mandat, ... – Prawo ochrony środowiska ● brak prowadzonych ...

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorstwom brakuje wiedzy o ochronie środowiska

  ... ustaw związanych z ochroną środowiska. Muszą obliczać opłaty ... i w inspektoratach ochrony środowiska. Do tego dochodzą ... wyrządzonej szkody w środowisku, np. w przypadku ... i zatrudniają ekspertów ochrony środowiska lub korzystają z ... zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ... . Obowiązek naprawienia wyrządzonej środowisku szkody może powstać ... działalności oddziałuje na środowisko. Wystarczy, ...

  czytaj więcej

 • Pawlak: rozwój przemysłu w powiązaniu z ochroną środowiska szansą UE

  ... rozwojem przemysłu a celami ochrony środowiska podniesie poziom konkurencyjności europejskiej ... dotyczyła gospodarki bardziej sprzyjającej środowisku. "Przyszłość pokładamy w +zielonej ... , zgodny z wymogami środowiska, "ale wymaga to ... w obradach minister środowiska Andrzej Kraszewski mówił ... efektywnie korzysta ze środowiska i wytwarza produkty ... , pracy i polityki społecznej, ochrony środowiska, rolnictwa oraz spraw wewnętrznych ...

  czytaj więcej

 • 10 mln euro w 2008 r. na <strong>ochronę</strong> <strong>środowiska</strong> z programu Life+

  10 mln euro w 2008 r. na ochronę środowiska z programu Life+

  ... można uzyskać na ochronę przyrody i zachowanie bioróżnorodności, zarządzanie środowiskiem i projekty dotyczące ... i komunikacji o środowisku. Ministerstwo Środowiska przekazało w piątek ... podpisali minister środowiska prof. Maciej ... rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska. Promowane będą też ... osób zajmujących się ochroną środowiska w terenie - na ... Warszawie. "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w ostatnim czasie ...

  czytaj więcej

 • Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska

  ... zasadniczej (art. 74) ochrona środowiska jest obowiązkiem nie ... zadania z zakresu ochrony środowiska, jest gmina. To ... sprawy: ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz ... gminy w zakresie ochrony środowiska. Z tego też ... , jak np. prawo ochrony środowiska. To jest tylko ... : Czynności kontrolnych Funduszów ochrony środowiska Ochrony drzewostanu Kar i ... ochrony środowiska .

  czytaj więcej

 • Rząd chce znowelizować ustawę o ochronie środowiska

  ... 2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ... prawna, nadzorowana przez ministra środowiska. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mają ... zlikwidowanepowiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej W ... na dofinansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ... i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. ...

  czytaj więcej

 • Policja przyrody czyli Państwowa Agencja Ochrony Środowiska

  Państwowa Agencja Ochrony Środowiska (PAOŚ) ma realizować ... przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska. Ma ona dysponować ... przedsiębiorców na środowisko. Dzięki temu ... to, że Inspekcja Ochrony Środowiska jest słaba i ... się, że inspektor ochrony środowiska nie może sprawdzić ... powstanie Państwowa Straż Ochrony Środowiska. Zostanie ona utworzona ... Kraszewski. Państwowa Agencja Ochrony Środowiska zajmie się nie ...

  czytaj więcej

 • Rząd przyjął projekt noweli ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

  ... i funkcjonowaniu Inspekcji Ochrony Środowiska. "IOŚ jest powołana ... przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, badania i oceny ... kompetencje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, jako kierującego działalnością ... do wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska" - napisano. Projekt przewiduje ... w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska krajowego laboratorium ... o stanie i ochronie środowiska pozyskiwane przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Dane zawarte w ...

  czytaj więcej

 • XV Międzynarodowy Kongres <strong>Ochrony</strong> <strong>Środowiska</strong> ENVICON

  XV Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

  ... ramach Kongresu prezentowane są zagranicznedoświadczenia w ochronie środowiska. Ze względu na polską prezydencję w ... za działalność na rzeczochrony środowiska.Ramowy program Kongresu ... i instytucjom najaktywniej działającym na rzecz ochrony środowiska. 22 listopada 2011 r.MTP Poznań ... zmianieKongres dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Sekretarz ...

  czytaj więcej

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2013 r. ... publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska

  ... : dostosowanie istniejących instalacji do wymagań najlepszych dostępnych technik, ochronę wód przed zanieczyszczeniem, redukcję emisji ze źródeł spalania paliw, w szczególności na dostosowanie do wymogów ochrony środowiska źródeł spalania paliw o mocy od 50 MW, ... energii, ograniczenie emisji lotnych związków organicznych, monitoring zanieczyszczeń środowiska, składowanie odpadów, zagospodarowanie odpadów powstałych w ...

  czytaj więcej

 • Wojewoda będzie powoływał inspektora ochrony środowiska

  ... . Również Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska, zamiast podlegać ministrowi środowiska, ma być przez ... obowiązki głównego inspektora ochrony środowiska, pozwala też na ... i sieci informatycznej ochrony środowiska EkoInfoNet. Inspekcja jest ... przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i ... laboratorium wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Obowiązek stworzenia takiego ... przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, przeciwdziałania ...

  czytaj więcej

 • Sejm poparł poprawki Senatu do ustaw o <strong>ochronie</strong> <strong>środowiska</strong>

  Sejm poparł poprawki Senatu do ustaw o ochronie środowiska

  ... m.in. powstanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i 16 regionalnych dyrekcji, dostosowanie ... związanych z inwestycjami wpływającymi na środowisko. Nowa dyrekcja ma skupić te ... wojewódzkie i część departamentów resortu środowiska, które będą zajmowały się ocenami oddziaływania na środowisko. Ujednolicenie struktur ma ... oceny oddziaływania na środowisko. Nowelizacja porządkuje też ...

  czytaj więcej

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 ... sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi

  W skład RDOŚ wchodzą: ●Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko, ●Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, ●Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem, ●Zespół Budżetu i Finansów, ●Zespół Organizacyjno-Administracyjny, Kadr i Zamówień ...

  czytaj więcej

 • Rozporządzenie ministra środowiska z 18 września 2012 r. ... sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

  W skład RDOŚ wchodzą: Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko, Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, Wydział Organizacyjno-Finansowy, główny księgowy, samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi prawnej – radca prawny, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej