Zdrowie

20 listopada 2018 r.

Komisje nie orzekają o kwotach, odpowiednie odszkodowanie i zadośćuczynienie za zdarzenie medyczne ma zaproponować pacjentowi placówka.

Formuła komisji orzekających o błędach medycznych do zmiany20 listopada 2018 r.

- Podstawowym problemem, który pozostaje nadal nierozwiązany, jest zapewnienie prawidłowego wykonywania orzeczeń komisji przez podmioty lecznicze - mówi Jolanta Budzowska, radca prawny z kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy, Radcowie Prawni, członek małopolskiej Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, reprezentuje poszkodowanych pacjentów.

19 listopada 2018 r.

W tym tygodniu ma odbyć się konferencja uzgodnieniowa w sprawie przedstawionych przez fundusz założeń.

Jest nowa strategia NFZ. Co na to pacjenci? 19 listopada 2018 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia chce być instytucją przyjazną pacjentowi. Taki cel przyświecał opracowaniu nowego strategicznego dokumentu na lata 2019–2023, którego konsultacje właśnie się skończyły. Kierunek jest dobry, ale strategii nie można nazwać w pełni pacjentocentryczną – uważają organizacje broniące interesów chorych.

18 listopada 2018 r.

Rozporządzenie przewiduje sytuacje, gdy określona wysokość opłat za krew i jej składniki ulega zmianie

Wysokość opłat za krew i jej składniki w roku 201918 listopada 2018 r.

Wysokość opłat za krew i jej składniki jest co roku ustalana przez Ministra Zdrowia. 16 sierpnia 2018 wydał on rozporządzenie, w którym określona została wysokość tych opłat w 2019 roku. Niektóre z nich uległy zmianom w porównaniu z rokiem poprzednim.

Polecane