Zdrowie

19 marca 2019 r.

7 proc. tyle wynosiła składka na ubezpieczenie zdrowotne w 1999 r.

Przez 20 lat pacjent zmienił się w świadczeniobiorcę19 marca 2019 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia powinien płacić za jakość leczenia, a nie liczbę wykonanych usług – przekonywali uczestnicy konferencji zorganizowanej z okazji XX-lecia systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Rozwiązanie problemów ilościowych pozwoli nam skupić się na jakości – przekonywał prezes NFZ Andrzej Jacyna.

12 marca 2019 r.

Kolejnym niedopatrzeniem, na które zwrócił uwagę wojewoda, jest brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w obrębie zespołu porodowego.

Normy sanitarne nieprzyjazne rodzącym12 marca 2019 r.

Narzucone rozporządzeniem wyposażenie porodówki nie jest zgodne z najnowszymi standardami okołoporodowymi – alarmują uczestnicy konsultacji nowelizowanego właśnie dokumentu. Nie ma w nim mowy o łazienkach ani sali do porodów rodzinnych.

12 marca 2019 r.

Wprowadzając ograniczenia w sprzedaży tych substancji, resort zdrowia wskazywał, że takie same limity zastosowano m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach i w Niemczech. Brytyjskie raporty na temat tych ograniczeń wykazały ich wysoką skuteczność.

Leki z pseudoefedryną z dodatkowymi obostrzeniami12 marca 2019 r.

Wprowadzenie recepty wydaje się być jedynym skutecznym rozwiązaniem problemu nadużywania produktów leczniczych zawierających pseudoefedrynę, dekstrometorfan i kodeinę – przyznaje Ministerstwo Zdrowia. I zapowiada powołanie zespołu do opracowania dodatkowych przepisów regulujących obrót tymi preparatami.

Polecane