Agencja wykonawcza

Agencja wykonawcza – państwowa osoba prawna tworzona na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.


Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej