Decyzja o zniesieniu stanu epidemicznego niesie za sobą wiele obowiązków dla pracodawców. Zaliczyć można do nich m.in. szkolenia BHP. Zmiany nastąpią od 1 lipca b.r. Jakie obowiązki będą ciążyć wtedy na pracodawcach?

W ostatnim czasie nastąpił duży spadek zakażeń koronawirusem, zgonów i hospitalizacji. Jak stwierdzono, COVID-19 nie stanowi już większego zagrożenia. W związku z tym postanowiono również znieść obowiązujący od ponad roku stan zagrożenia epidemicznego.

Do kiedy należy uzupełnić szkolenia BHP?

Taki stan rzeczy powoduje zaprzestanie stosowania "rozwiązań szczególnych" na obszarze RP. Można do nich zaliczyć m.in. obowiązek szkoleń BHP. Gdy zmiany zostaną wprowadzone, pracodawcy będą musieli uzupełnić stan ważnych zaświadczeń o odbyciu szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Na dopełnienie tego obowiązku będą mieli tylko 60 dni. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku obowiązkowych badań pracowniczych, z tym że w ich przypadku termin wykonania mija z końcem roku.

Dostępność osób wykonujących szkolenia z zakresu BHP w wyznaczonym terminie także będzie ograniczona, ze względu na okres urlopowy. Obowiązek jednak będzie spoczywał na pracodawcach już od 1 lipca.

Wracają szkolenia BHP w formie stacjonarnej

Na czas pandemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego pracodawcy zyskali przywilej przeprowadzania wstępnych szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w formie online. Wyjątek stanowili pracownicy na stanowiskach robotniczych, pracownicy narażeni na działanie czynników niebezpiecznych, uczniowie i studenci odbywający praktyki.

Zmiany nastąpią z dniem 1 lipca, kiedy to pracodawcy będą zobowiązani do przeprowadzania szkoleń BHP w formie stacjonarnej. Zaległe szkolenia muszą zostać przeprowadzone do dnia 30 sierpnia b.r.

Stan zagrożenia epidemicznego został w Polsce wprowadzony 16 maja 2022 r. Zastąpił on wcześniej wprowadzony stan epidemii.