Palenie papierosów to nałóg, który jeszcze w ubiegłym wieku cieszył się ogromną popularnością. Wtedy też pracownikom przysługiwały dodatkowe przerwy. Ten, kto nie palił, nie mógł z nich korzystać. Jak to wygląda obecnie? Czy osobom palącym przysługuje „przerwa na papierosa”? Co na to Kodeks pracy?

W przepisach Kodeksu pracy próżno szukać artykułu mówiącego o przerwie na papierosa. Pracownikowi przysługują przerwy w wymiarze:

  • 15 minut - przy 6-godzinnym dniu pracy,
  • 5 minut, co godzinę - jeśli praca wykonywana jest przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.

To, na co pracownik przeznaczy przysługujące mu przerwy, zależy wyłącznie od niego. Każdy pracodawca może dodatkowo wprowadzić jedną 60-minutową przerwę danego dnia, ale trzeba ją odpracować i pozostać w pracy o godzinę dłużej.

Wewnętrzny regulamin firmy pozwala wprowadzić „przerwę na papierosa”

Pracodawca może wprowadzić zapis w wewnętrznym regulaminie firmy o przerwie na papierosa i pozwolić opuścić stanowisko pracy albo tego zabronić. W Kodeksie pracy można znaleźć przepis, że pracodawca zobligowany jest do wypłacenia wynagrodzenia pracownikowi za czas przepracowany. Wynika z tego tyle, że gdy pracownik opuszcza swoje stanowisko pracy, aby zapalić papierosa, pracodawca nie jest zobowiązany zapłacić mu za ten czas.

Gdy w zakładzie pracy prowadzona jest elektroniczna ewidencja czasu pracy (karty magnetyczne), można w prosty sposób sprawdzić pracownika, czy opuszczał stanowisko pracy czy też nie.

Pracodawca może obniżyć wynagrodzenie za „przerwę na papierosa”

Zgodnie z przepisami przełożony może obniżyć wynagrodzenie z powodu przerwy na papierosa lub zgodzić się, aby podwładny odpracował ten czas. Art. 5 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, określa zakaz palenia w zamkniętych zakładach pracy, w miejscach innych, niż do tego przeznaczonych. Pracodawca nie musi posiadać w swoim zakładzie pracy palarni.

W wewnętrznym regulaminie zakładowym można ująć zapis: zakaz palenia papierosów na całym terenie zakładu pracy, w związku z tym istnieje zakaz udzielania przerwy na papierosa. Przepisy BHP mówią z kolei, że tablice informacyjne o zakazie palenia obowiązują w danym miejscu.

Gdy pracownik złamie te przepisy może zostać ukarany karą porządkową, taką jak upomnienie czy nagana lub też karą pieniężną.

Czasy dodatkowej „przerwy na papierosa” minęły. W obecnym świecie przestało się waloryzować osoby palące, jak to miało miejsce wcześniej. Pracownicy mają określony czas przerw, zawarty w Kodeksie pracy, i nie jest on zależny od tego, czy ktoś w tym czasie wybiera papierosa, odpoczynek, czy spożywa posiłek. Wyjątek może stanowić wewnętrzny regulamin, jednak osoba podejmująca pracę w danym zakładzie, zgadza się z nim i akceptuje zasady panujące w firmie.