Pracodawcy zatrudniający pracowników z niepełnosprawnością mogą starać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby je otrzymać?

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej wspiera pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w formie dofinansowań oraz zwalnia z obowiązkowych wpłat na PFRON (jeśli pracodawca spełni wszelkie ku temu warunki). Wysokość dopłaty z PFRON zależy od różnych czynników, w tym od stopnia niepełnosprawności.

Kto może otrzymać dofinansowanie z PFRON

Aby pracodawca mógł ubiegać się o dofinansowanie, muszą być spełnione następujące warunki:

  • zatrudnianie mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (pełne etaty),
  • zatrudnianie co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, oraz posiadanie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc.,
  • pracodawcy prowadzą zakład pracy chronionej.

Miesięczne dofinansowanie nie może być wyższe niż 90 proc. terminowo odprowadzonych kosztów płacy.

Kiedy nie przysługuje dofinansowanie z PFRON

Pracodawcom, którzy zatrudniają pracowników na umowach cywilnoprawnych (tj. umowa zlecenia, umowa o dzieło), nie przysługuje dofinansowanie z PFRON. Ponadto, gdy pracownik posiada ustalone prawo do emerytury oraz posiada umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności, to takie dofinansowanie również się nie należy.

Kiedy dofinansowanie z PFRON może zostać wstrzymane

Dofinansowanie z PRON zostanie wstrzymane, gdy pracodawca ma zaległości w płatnościach na fundusz. Co ważne, zaległości te nie mogą przekraczać wtedy 100 złotych. Jeśli takowy dług występuje Prezes Zarządu Funduszu decyduje o wstrzymaniu dofinansowania do czasu, aż zaległości zostaną uregulowane przez pracodawcę. Decyzja o wstrzymaniu dofinansowania zostaje wykonana z dniem jej wydania.

Przedstawione informacje prezentują stan obecny, aby jednak być na bieżąco, warto czerpać informacje u źródła.