Okres wakacyjny mamy już za nami. Nie wszyscy jednak zdążyli w tym czasie wykorzystać swój urlop. Pracodawcy będą chcieli, aby ich pracownicy wykorzystali go, często sugerując odpoczynek minimum 14-dniowy. Czy takowe wykorzystanie urlopu jest obowiązkowe?

Urlop wypoczynkowy jest wykorzystywany przez pracownika, aby zregenerować siły fizyczne i psychiczne, w taki sposób, by osiągnąć indywidualny cel wypoczynku. Nie zawsze chciałby on wykorzystywać 14 dni z rzędu. Jak to wygląda od strony prawnej? Czy pracodawca może „przymusić” pracownika do wykorzystania w ten sposób swojego urlopu?

Według art. 162 k. p. urlop wypoczynkowy na wniosek pracownika może być podzielony na kilka części, w tym jedna część powinna być wykorzystana ciągiem, który zawiera nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.

Urlop 14 dni z rzędu. Co na to Państwowa Inspekcja Pracy?

Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła, że na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być podzielony na krótsze okresy, niż 14 dni. Taki stan rzeczy nie stanowi wykroczenia przeciwko jego prawom, a na pracodawcę nie może być nałożona kara.

Pracownik jest dysponentem swojego urlopu i to on decyduje o tym, w ilu częściach chce wykorzystać swój urlop. W związku z tym, pracodawca nie ponosi żadnych konsekwencji za udzielenie urlopu krótszego niż 14 dni kalendarzowych. Dzieje się to na wniosek pracownika i nie można tego wiązać z wykroczeniem przeciwko prawom pracowniczym. Wprawdzie art. 162 k.p. zawiera sformułowanie „powinien trwać”, jednak nie jest to synonim obowiązku, tylko wyboru. Ponadto artykuł ten mówi, że „urlop może być podzielony na części” co nie stanowi, że musi.

W jaki sposób należy wykorzystać urlop wypoczynkowy?

W Polsce to pracownik jest dysponentem przysługującego mu prawa do urlopu wypoczynkowego. Może on podzielić go w taki sposób, jaki będzie dla niego odpowiedni. To pracownik doskonale wie, jak chce wypocząć. Często swoje dni urlopowe wiąże także z opieką nad dziećmi, które posiadają dwie dłuższe przerwy w trakcie roku szkolnego.

Jeśli jednak pracownik złoży wniosek, że chciałby wykorzystać swój urlop w wymiarze 14 dni kalendarzowych (bez przerw), to pracodawca jest zobligowany udzielić mu go w takim wymiarze. Inaczej poniesie konsekwencje prawne za łamanie praw pracowniczych z art. 282 § 1 pkt 2 kp. i podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego nieprzerwanie przez 14 dni kalendarzowych nie jest obowiązkiem. To tylko prawo pracownika określone ściśle przez Kodeks pracy, z którego pracownik może skorzystać, ale nie musi. Warto zaznaczyć, że prawo to przysługuje pracownikom zatrudnionym tylko i wyłącznie na umowie o pracę i nie jest przywilejem dla tych wykonujących obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych.