Z dniem 1 lipca zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemiologicznego, który wprowadzono dnia 16 maja 2022 w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2. Taki stan rzeczy powoduje, że na pracodawcach będą spoczywać nowe (zaległe) obowiązki. Jednym z nich są badania pracownicze. Jak to będzie teraz wyglądało?

Przez około 3 lata pracodawcy mogli wstrzymać się od wykonywania wstępnych i okresowych badań pracowniczych u lekarza medycyny pracy. Obowiązek ten został zawieszony zaraz po wybuchu pandemii. Celem takiego działania było ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa w kolejkach do lekarza. Uznano, że w tym okresie, wykonane wcześniej badania utrzymują ciągłą ważność.

Biorąc pod uwagę, że takie badania są na ogół ważne od 1 roku do 5 lat, wiele firm będzie musiało skierować tam teraz bardzo dużą liczbę pracowników. Większość pracodawców wstrzymała się od ich wykonywania nie tylko ze względów epidemicznych, ale także ekonomicznych.

180 dni na wykonanie badań pracowniczych

Wstępnie zakładano, że po zniesieniu stanu zagrożenia epidemiologicznego pracodawcy będą mieli 60 dni do nadrobienia zaległych badań. Jednak, wraz z licznymi sugestiami pracodawców czas ten został przedłużony do 180 dni. Zważywszy, że okres lipiec / sierpień, to czas urlopów pracowników, to tak naprawdę okres ten nadal może okazać się jednak zbyt krótki.

W przypadku zwlekania z wydaniem skierowań do medycyny pracy sytuacja w tych instytucjach będzie bardzo trudna. Koniec terminu na wykonanie owych badań przypada między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Warto nadmienić, że w takich dziedzinach zawodowych jak np. handel czy usługi, miesiące listopad i grudzień to bardzo natężony czas pracy. Może to więc stanowić dodatkowy problem.

Badania lekarskie u wszystkich pracowników

Obowiązek wykonywania badań lekarskich spoczywa na pracodawcach nie tylko w odniesieniu do pracowników już zatrudnionych. Podobne procedury będą obowiązywały również w przypadku "badań wstępnych" przy zatrudnianiu nowych pracowników.

Stan zagrożenia epidemicznego został w Polsce wprowadzony 16 maja 2022 r. Zastąpił on wcześniej wprowadzony stan epidemii.