rzecznik praw konsumenta

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu rzecznik praw konsumenta. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące rzecznik praw konsumenta.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Rzecznik praw konsumentów musi mieć adwokata

  ... . W rozpoznawanej sprawie powiatowych rzeczników praw konsumenta jako reprezentant grupy wniósł ... wątpliwości, że powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów pełniący rolę reprezentanta grupy ... żadnych powodów, aby zwolnić rzecznika praw konsumentów z obowiązkowego zastępstwa prawnego. Wprawdzie rzecznik wykonuje zadania w zakresie ochrony praw konsumentów, to jednak zdaniem SN ...

  czytaj więcej

 • Pozew zbiorowy ułatwi obronę <strong>praw</strong> <strong>konsumentów</strong>

  Pozew zbiorowy ułatwi obronę praw konsumentów

  ... , nie dają możliwości realizacji prawa do sądu przez wiele ... i lukę w prawie. Pozew zbiorowy ułatwi obronę praw konsumentów. Ułatwi także pracę sądom ... sędzia Waldemar Żurek, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów ... członek grupy albo powiatowy rzecznik konsumentów. Rozwiązanie takie wynika ze ... sprzeczne z obowiązującym prawem lub zasadami etyki ...

  czytaj więcej

 • <strong>Rzecznik</strong> <strong>konsumentów</strong> nie zawsze może być oskarżycielem publicznym

  Rzecznik konsumentów nie zawsze może być oskarżycielem publicznym

  ... Brak odpowiedzi Powiatowy rzecznik konsumentów zwrócił się do ... nowe, które nabył konsument. W związku z ... naruszył obowiązek udzielenia rzecznikowi konsumentów wyjaśnień i informacji ... wykroczeniem na szkodę konsumentów, wobec czego rzecznik konsumentów nie może być ... w wypadku gdy rzecznik konsumentów w sprawie indywidualnej ... , w tym właśnie rzecznika konsumentów. ORZECZNICTWO Postanowienie Sądu ...

  czytaj więcej

 • Jak pozwać producenta lub bank, jeśli naruszają <strong>prawa</strong> <strong>konsumenta</strong>

  Jak pozwać producenta lub bank, jeśli naruszają prawa konsumenta

  ... członek grupy albo powiatowy czy miejski rzecznik konsumentów (w zakresie przysługujących mu uprawnień). Z ... więc de facto wszystkich dochodzących swych praw) przez sąd do wniesienia kaucji. Opłatę ... w stosunku do prognozowanych, pozwany ma prawo żądać dodatkowego zabezpieczenia. Terminowa zapłata kaucji ... dopisanej modyfikacji stają się zgodne z prawem bankowym. Czy wobec ...

  czytaj więcej

 • Ochrona konsumentów: klient ma prawo wybrać naprawę towaru lub wymianę

  Jeżeli konsument otrzyma dokument gwarancyjny, ... umową. Jeżeli natomiast konsument nie otrzyma dokumentu ... sprzedawcy i uprawnienia konsumenta przy zakupie towarów ... terminy dochodzenia roszczeń. Konsument musi, pod rygorem ... jest odpowiedzialny wobec konsumenta za zgodność towaru ... jego wydania, zatem konsument nie musi jej ... . W takich sytuacjach konsument powinien być uprawniony ... należy do konsumenta. Ważne! Udzielający ...

  czytaj więcej

 • Akwizytorzy naginają prawa konsumentów

  ... trafiają do powiatowych rzeczników konsumentów. Naruszeń urzędnicy znaleźli ... gdy w świetle prawa ważny jest jedynie ... ograniczania przez sprzedawców prawa dochodzenia roszczeń przez ... najmocniej utrudnić życie konsumentom. Nie wahają się ... do interpretowania zapisów prawa, a inni umieszczają ... ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z ... klienta. Niezgodnym z prawem działaniom przedsiębiorców pomagają ...

  czytaj więcej

 • Seniorzy oszukani przez akwizytorów powinni szukać pomocy u <strong>rzeczników</strong> <strong>konsumentów</strong>

  Seniorzy oszukani przez akwizytorów powinni szukać pomocy u rzeczników konsumentów

  ... , brak informacji o prawie do zwrotu towaru ... tylko przykłady łamania praw konsumentów, które kupują towary ... Konkurencji i Konsumentów. Dodaje, że ... . o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności ... miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. Ich pomoc jest bezpłatna. Rzecznicy konsumentów mają swoje siedziby ... UOKiK, czyli Federacji Konsumentów i Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Bezpłatne porady ...

  czytaj więcej

 • Sklepy internetowe nagminnie łamią prawa konsumentów

  ... przedsiębiorcy zastrzegają sobie prawo do odmówienia realizacji ... ujawniła również, że konsumentom ograniczano prawo do wymiany towaru ... za zwrot towaru Konsumenci kupujący w sklepach ... . Niektórym sprzedawcom przepisy prawa chroniące ich klientów ... zastrzegają sobie prawo do odstąpienia ... miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów (ich lista, adresy ... organizacji pozarządowych - Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Bezpłatne porady ...

  czytaj więcej

 • UOKiK: 1,3 mln. zł kary dla Stalexportu za naruszenie prawa konsumentów

  ... bardzo dokładnie i jak najlepiej dla kierowców - dodaje prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Marek Niechciał. Kierowcy, którzy zapłacili pełną kwotę za przejazd remontowaną autostradą mogą składać reklamacje. Bezpłatną pomocą prawną w tym zakresie służą miejscowi rzecznicy konsumentów.

  czytaj więcej

 • Umowy last minute nie ograniczają <strong>praw</strong> turystów

  Umowy last minute nie ograniczają praw turystów

  ... jednak niezgodne z prawem. Bez rozróżnienia Przepisy prawa, a zwłaszcza ustawa ... lub standardu zakwaterowania, konsument ma prawo odstąpienia od umowy ... konsument rezygnuje z imprezy. - Prawo ... postanowienia, które łamią prawa konsumentów, należy zgłosić się ... zgłosić się do rzecznika konsumentów. Taki rzecznik działa w każdym ... znane to Federacja Konsumentów lub Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Te instytucje ...

  czytaj więcej

 • Banki korzystają z <strong>praw</strong> zastrzeżonych dla sądów

  Banki korzystają z praw zastrzeżonych dla sądów

  ... w ten sposób prawa konsumentów. Niedozwolona ocena Firmy ... , bez przyznania adekwatnych praw konsumentowi - mówi Aleksandra Wędrychowska ... wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki ... nie wiąże ona konsumenta z mocy prawa - mówi Paweł Pucher. ... nie wiąże on konsumenta, konsumentowi pozostaje wystąpienie na ... Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ma prawo do wszczęcia w ...

  czytaj więcej

 • Jak jednostki samorządu muszą chronić interesy konsumentów

  ... z zakresu ochrony praw konsumentów. Z rzecznikiem konsumentów może być zawarta ... przynależnych rzecznikowi konsumentów. Pracownicy biura rzecznika będą jednak ... . Powództwa na rzecz konsumentów Rzecznik konsumentów na podstawie art. ... . Konieczne warunki Powiatowy rzecznik praw konsumenta jako pracownik samorządowy ... w zakresie przepisów prawa z zakresu ochrony konsumentów. Obowiązek sprawozdawczy Rzecznik konsumentów, w terminie do ...

  czytaj więcej

 • Jak jednostki samorządu muszą chronić interesy konsumentów

  ... z zakresu ochrony praw konsumentów. Z rzecznikiem konsumentów może być zawarta ... przynależnych rzecznikowi konsumentów. Pracownicy biura rzecznika będą jednak ... . Powództwa na rzecz konsumentów Rzecznik konsumentów na podstawie art. ... . Konieczne warunki Powiatowy rzecznik praw konsumenta jako pracownik samorządowy ... w zakresie przepisów prawa z zakresu ochrony konsumentów. Obowiązek sprawozdawczy Rzecznik konsumentów, w terminie do ...

  czytaj więcej

 • Nawet 270 tys. kary dla uczelni za łamanie <strong>praw</strong> studentów

  Nawet 270 tys. kary dla uczelni za łamanie praw studentów

  ... Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowień w umowach, ... Ochrony Konkurencji i Konsumentów musi zapłacić karę ... Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosi raport o łamaniu praw studenta. Brak precyzji Prawo o szkolnictwie wyższym ... zgłosić się do rzecznika praw studenta, który działa ... – tłumaczy Robert Pawłowski, rzecznik praw studenta. Liczba skarg ... powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów.

  czytaj więcej

 • <strong>Rzecznik</strong> klienta w banku: w czyim interesie tak naprawdę działa?

  Rzecznik klienta w banku: w czyim interesie tak naprawdę działa?

  ... nową jednostek organizacyjną – rzecznika klientów. Kim jest bankowy rzecznik klienta oraz w ... do banków stanowiska rzecznika klienta bez wątpienia ... przekazania sprawy do Rzecznika Klienta. Jak na ... . W Banku BPH Rzecznik Klientów powołany został ... powiedział Krzysztof Motylski, Rzecznik Klientów Banku BPH ... i rozwiązanych przez rzecznika. Rzecznik Klienta działa w ...

  czytaj więcej

 • "Pomagamy ludziom zagubionym w przepisach"

  "Pomagamy ludziom zagubionym w przepisach"

  ... i dochodzenie ich praw. - Rzecznik stoi na straży praw i wolności człowieka ... URZĄD EWA ŁĘTOWSKA rzecznik praw obywatelskich w latach ... działania: więcej proobywatelskiego prawa, prawa zgodnego z europejskimi ... konstytucję. TADEUSZ ZIELIŃSKI rzecznik praw obywatelskich w latach ... - pisał. ADAM ZIELIŃSKI rzecznik praw obywatelskich w latach ... unikać. ANDRZEJ ZOLL rzecznik praw obywatelskich ...

  czytaj więcej

 • Zapłacimy agentowi, nawet gdy sami znajdziemy klienta

  Zapłacimy agentowi, nawet gdy sami znajdziemy klienta

  ... kontrahentem. Zamawiającemu przysługuje prawo oferowania przedmiotu sprzedaży ... oraz ekonomiczne interesy konsumenta. Jest więc niezgodny ... zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie ... zawierało postanowienia ograniczające prawa konsumentów lub znajdujące się ... do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub Urzędu Ochrony ... Zwrócić się do rzecznika praw konsumenta o zbadanie, czy ... pominięciem pośrednika, kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny ...

  czytaj więcej

 • Klient zawsze ma <strong>prawo</strong> do bezpłatnej reklamacji

  Klient zawsze ma prawo do bezpłatnej reklamacji

  ... operatorów telefonii łamie prawa konsumentów - wynika z raportów ... Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najczęstsze ... Przedsiębiorca musi poinformować konsumenta o przysługujących mu prawach związanych z postępowaniem ... Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Fakt, że konsument nie uzyskał pisemnego ... za sobą utraty prawa konsumenta do dochodzenia roszczeń ... powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów. Ich adresy znajdują ...

  czytaj więcej

 • Nieuzasadnione wynagrodzenie pośrednika

  Nieuzasadnione wynagrodzenie pośrednika

  ... zapisy sprzeczne z prawami klienta znaleźliśmy w ... wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub ... wynagrodzenia, pośrednik ma prawo do naliczenia wynagrodzenia ... zapis nakładający na konsumenta, który nie wykonał ... , kształtuje bowiem jego prawa i obowiązki w ... są niezgodne z prawem, ale mogą przysporzyć ... , zwrócić się do rzecznika konsumentów albo do UOKiK ...

  czytaj więcej

 • Firmy nie mogą żądać rażąco wysokich kar umownych

  Firmy nie mogą żądać rażąco wysokich kar umownych

  ... Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Firmy do umów zawieranych z konsumentami często wprowadzają postanowienia, ... oczywiście dopuszczalne przez prawo. W przepisach nie ... postanowienie nakładające na konsumenta, który nie wykonał ... w wyniku odstąpienia konsumenta od umowy - wyjaśnia ... . Kary tylko dla konsumenta Inną często ... szukać u powiatowych rzeczników praw konsumentów. Działają oni w ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej