kodeks pracy

Kodeks pracy – akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia (w niektórych przypadkach tylko w zakresie nie uregulowanym przez ustawodawstwo szczególne, np.


 • Czas pracy: Jak rozumieć podstawowe pojęcia?

  Czas pracy: Jak rozumieć podstawowe pojęcia?

  Pojawia się wiele interpretacji dotyczących poszczególnych zagadnień, niekiedy znacząco różniących się od siebie, co rodzi liczne problemy w praktyce

  czytaj więcej

 • Ciężarne na garnuszku ZUS. Agencje znalazły sposób, aby nie stracić na rządowych pomysłach

  Ciężarne na garnuszku ZUS. Agencje znalazły sposób, aby nie stracić na rządowych pomysłach

  Pracodawcy: zasiłek w okresie całej ciąży powinien wypłacać od razu organ rentowy. Eksperci: inaczej czeka nas wypychanie pracownic tymczasowych na zwolnienia lekarskie albo oferowanie śmieciówek.

  czytaj więcej

 • GIODO: Czarne listy kandydatów w agencjach pracy są niedopuszczalne. Mogą prowadzić do dyskryminacji

  GIODO: Czarne listy kandydatów w agencjach pracy są niedopuszczalne. Mogą prowadzić do dyskryminacji

  Sprawą postanowiliśmy się zająć z urzędu niezwłocznie po doniesieniach MRPiPS. Razem z ministerstwem myślimy też o realizacji projektu edukacyjno-informacyjnego - mówi w wywiadzie dla DGP dr Edyta Bielak-Jomaa, generalny inspektor ochrony danych osobowych.

  czytaj więcej

 • Cofnięcie pozwu wskutek nieformalnych obietnic ze strony firmy to ryzyko

  Cofnięcie pozwu wskutek nieformalnych obietnic ze strony firmy to ryzyko

  Pracownik odwołał się do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę. Podczas procesu, który trwał dwa lata, dowiedział się, że pracodawca zamierza zaproponować mu ponowne zatrudnienie, ale warunkiem jest cofnięcie pozwu. Dysponował korespondencją e-mailową pracodawcy kierowaną do innych pracowników, w której padały stwierdzenia o potrzebie jego zatrudnienia. Ponieważ spór sądowy się przeciągał, złożył pisemne oświadczenie o cofnięciu pozwu. Sąd postępowanie umorzył, jednak propozycja ponownego zatrudnienia nie padła. Pracownik czuje się oszukany i chce wznowić proces o przywrócenie do pracy. Czy ma na to szansę?

  czytaj więcej

 • Turecki bicz na Europę. Wpływy Erdogana rosną

  Turecki bicz na Europę. Wpływy Erdogana rosną

  Recep Tayyip Erdogan ma większy wpływ na Europę, niż ktokolwiek chciałby przyznać: po całym kontynencie rozsiane są wspierające go organizacje, z potężną, liczącą setki tysięcy sympatyków MillÎ Görüş na czele

  czytaj więcej

 • Odpowiedzialność karną skarbową i karną ponosi obecnie nie tylko księgowa

  Odpowiedzialność karną skarbową i karną ponosi obecnie nie tylko księgowa

  KOWBUD sp. z o.o. zajmuje się dostawą materiałów budowlanych i drobnego sprzętu budowlanego. W przeszłości padła już raz ofiarą grupy przestępców, którzy, podszywając się pod nią, wprowadzali do obrotu faktury rzekomo wystawione przez tę spółkę. Po długim i dość uciążliwym postępowaniu spółka zdołała wykazać i udowodnić, że ani sama jako podmiot, ani też żaden z jej pracowników nie uczestniczyli w tym procederze. Jednak wspomnienia tego nieprzyjemnego incydentu są cały czas obecne w świadomości zarządu i dużej grupy pracowników (tych, którzy de facto musieli wykazywać swoją niewinność). Stąd od początku 2017 r. daje się wyczuć w firmie pewne podenerwowanie wynikające z faktu, że wprowadzono nowe regulacje, które nie tylko zwiększają sankcje karne skarbowe za błędy w fakturach, ale w kodeksie karnym wprowadziły nowe przestępstwa polegające na wystawianiu fikcyjnych (czyli pustych) faktur, podrabianiu takich dokumentów, przerabianiu ich i posługiwaniu się nimi (używaniu ich jako autentycznych). Zwłaszcza wśród osób fakturujących oraz w księgowości zajmującej się rozliczeniem podatków pojawiły się obawy o to, co się stanie, jeżeli sytuacja taka jak w przeszłości będzie miała miejsce ponownie, a tym razem, z jakichś powodów, nie uda się w sposób jednoznaczny przekonać kontrolujących czy może później organy ścigania o tym, że firma jest ofiarą, a jej zarząd i pracownicy w żaden sposób nie uczestniczyli w nielegalnym procederze. Obawy pracowników księgowości są nawet dalej idące. Rośnie bowiem niepokój o to, czy przypadkiem któraś z licznych faktur zakupowych nie okaże się po jakimś czasie pustym dokumentem i czy nie zaprowadzi to osoby, która ją rozliczała, do więzienia.

  czytaj więcej

 • Podatnik złoży przez bank wniosek do urzędu skarbowego

  Podatnik złoży przez bank wniosek do urzędu skarbowego

  Niektóre banki już za kilka dni umożliwią złożenie wniosku do urzędu skarbowego o rozliczenie za 2016 r. – wynika z sondy przeprowadzonej przez DGP.

  czytaj więcej

 • Czas pracy i sposób wypłaty pensji: Jakie zmiany w regulaminie pracy od 2017 roku

  Czas pracy i sposób wypłaty pensji: Jakie zmiany w regulaminie pracy od 2017 roku

  W regulaminie pracy powinny znaleźć się ustalenia dotyczące między innymi czasu pracy oraz sposobu wypłaty wynagrodzenia.

  czytaj więcej

 • Wycinka w Łebie to fortel prawny. Groźny dla burmistrza

  Wycinka w Łebie to fortel prawny. Groźny dla burmistrza

  Analiza : Choć lasu w Łebie nie mógł uchronić miejscowy plan zagospodarowania – bo jego rolą nie jest ochrona przyrody – to Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku na czele z prokuraturą i Ministerstwem Środowiska cały czas podtrzymują stanowisko, że wycinka drzew była niezgodna z prawem. Przy czym RDOŚ dodatkowo podkreśla, że nawet jeśli teren nie był objęty gminną ochroną, to do wyrębu nie powinno dojść, bo działki znajdują się w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego, a ponadto są powiązane ze znajdującym się nieopodal obszarem Natura 2000. Okazuje się jednak, że nie ma racji ona, podobnie jak i ministerstwo. W ukaraniu winnych wycinki mogłyby pomóc tylko przepisy karne, ale zdaniem ekspertów sprawca może być poza ich zasięgiem. Obecnie trwa poszukiwanie winnego całej sytuacji, przy czym niewykluczone, że ofiarą padnie burmistrz, który powiadomił służby o wycince

  czytaj więcej

 • Słone kary za stare kremy: Sprzedawca też dopilnuje, by kosmetyki były bezpieczne

  Słone kary za stare kremy: Sprzedawca też dopilnuje, by kosmetyki były bezpieczne

  PROBLEM: Ministerstwo Zdrowia planuje zwiększenie nadzoru nad kosmetykami. Śrubę zamierza przykręcić jednak nie tylko producentom i importerom, lecz także handlowcom. Sprzedawcy, hurtownicy i dystrybutorzy kosmetyków będą mieli obowiązek zbierania i raportowania przypadków niepożądanych działań wyrobów kosmetycznych. Czekają ich nowe, bardziej restrykcyjne wymogi informacyjne i większa odpowiedzialność za oferowane produkty – tak wynika z projektu ustawy o produktach kosmetycznych, nad którym trwają właśnie prace legislacyjne. Za niedopełnienie obowiązków, zamiast mało efektywnych grzywien, grożą administracyjne kary nawet do 100 tys. zł. I to z automatu.

  czytaj więcej

 • Trudnego języka nie da się zlikwidować ustawą

  Trudnego języka nie da się zlikwidować ustawą

  - Urzędnicy wcale nie mają problemów z efektywnym pisaniem. Kształt typowych tekstów wytwarzanych przez administrację publiczną wynika raczej z zastałych zwyczajów. Bo tak się zawsze pisało - mówi w wywiadzie dla DGP Dr Grzegorz Zarzeczny Językoznawca, współtwórca Pracowni Prostej Polszczyzny i asystent w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

  czytaj więcej

 • Kiedy rozpoczyna się i kiedy upływa bieg terminu związania ofertą?

  Kiedy rozpoczyna się i kiedy upływa bieg terminu związania ofertą?

  Ustalenie konkretnego terminu spoczywa na zamawiającym, który wskazuje go w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem, że termin nie może wykraczać poza wartości maksymalne wyrażone w cytowanym powyżej przepisie.

  czytaj więcej

 • Nauka na koszt szefa, ale bez podatku dochodowego

  Nauka na koszt szefa, ale bez podatku dochodowego

  Pracownik, którego pracodawca kieruje na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i pokrywa koszty czesnego, jest z tego tytułu zwolniony z podatku dochodowego – wyjaśnił dyrektor IS w Poznaniu.

  czytaj więcej

 • Co trzeba zmienić, gdy wspólnicy przechodzą z zarządu do rady

  Co trzeba zmienić, gdy wspólnicy przechodzą z zarządu do rady

  OPIS SYTUACJI: Wspólnicy ABC spółki z o.o., z których część pełni funkcje w zarządzie spółki, dyskutują na nieformalnym spotkaniu o planowanych zmianach w zasadach zarządzania i reprezentacji ich spółki. W ostatnim czasie spółka osiągnęła rynkowy sukces i konieczne stało się zatrudnienie profesjonalnego menedżera oraz powierzenie mu stanowiska prezesa zarządu. Wspólnicy chcieliby jednak zachować pełną kontrolę nad jego działaniami, dlatego mają zostać pozostawione kompetencje nadzorczo-właścicielskie. W związku z tym udziałowcy zamierzają podjąć wiele uchwał mających na celu określenie procedury wyboru profesjonalnego zarządu spółki, a także ustalenie zasad obliczania wynagrodzenia członków organów spółki. Do tej pory wspólnicy pełniący funkcję członków zarządu nie pobierali z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Zatrudnienie zaś osoby spoza ich grona wymaga przyznania jej adekwatnego uposażenia. Wspólnicy zamierzają m.in. określić wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu. Chodzi o to, by zapewnić wybór w skład owego organu wyłącznie profesjonalistów. Do tego wprowadzenie sztywnych kryteriów ma zapewnić każdorazowo odpowiedni wybór piastunów organu.

  czytaj więcej

 • Kiedy można ulżyć dłużnikom

  Kiedy można ulżyć dłużnikom

  Rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań publicznoprawnych sprawia urzędnikom nie lada trudności. Nie tylko dlatego, że w toku ich załatwiania stykają się z ludzkimi dramatami finansowymi, rodzinnymi czy też zdrowotnymi. Chodzi przede wszystkim o to, że tego typu sprawy są rozstrzygane w ramach uznania administracyjnego, a to oznacza brak ścisłych kryteriów podejmowania decyzji i dużą odpowiedzialność, by konkretnym rozstrzygnięciem nie skrzywdzić wnioskodawcy.

  czytaj więcej

 • Prezes NRA: To reklamy sprawiają, że pacjenci spożywają więcej leków

  Prezes NRA: To reklamy sprawiają, że pacjenci spożywają więcej leków

  O tym, dlaczego Naczelna Rada Aptekarska powinna być wolna od związków z koncernami, mówi jej prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

  czytaj więcej

 • Ciche walki w PiS, głośne bezkrólewie na giełdzie

  Ciche walki w PiS, głośne bezkrólewie na giełdzie

  Dziś rada nadzorcza GPW ma delegować Wojciecha Nagela do zarządu i powierzyć mu pełnienie funkcji prezesa.

  czytaj więcej

 • GIODO: Szkoły powinny ocenić czy monitoring to najlepsze rozwiązanie

  GIODO: Szkoły powinny ocenić czy monitoring to najlepsze rozwiązanie

  Przed stosowaniem monitoringu w szkole dyrektor powinien ocenić czy bezpieczeństwa nie zapewnią inne, mniej ingerujące w prywatność metody - ocenia GIODO w rekomendacjach ws. kamer w szkołach. Według GIODO monitoring nie powinien służyć do kontroli pracy nauczycieli.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej