kodeks pracy

Kodeks pracy – akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia (w niektórych przypadkach tylko w zakresie nie uregulowanym przez ustawodawstwo szczególne, np.


 • Pracodawca nie zawsze się ukryje za prawną zasłoną

  Pracodawca nie zawsze się ukryje za prawną zasłoną

  Podjęcie sporu zbiorowego przeciwko spółce dominującej, a nie tej zależnej, która formalnie zatrudnia, jest możliwe już teraz. Ale tylko w wyjątkowych sytuacjach

  czytaj więcej

 • Parental trolling: Pierwszy w Polsce wyrok za umieszczenie na Facebooku ośmieszającego zdjęcia dziecka

  Parental trolling: Pierwszy w Polsce wyrok za umieszczenie na Facebooku ośmieszającego zdjęcia dziecka

  Zaczęło się od zdjęcia opublikowanego na Facebooku, a skończyło na wyroku. Pierwszym takim w Polsce.

  czytaj więcej

 • Pułapka dla firm: Zamieszanie w kwocie zmniejszającej podatek

  Pułapka dla firm: Zamieszanie w kwocie zmniejszającej podatek

  Od 2017 r. pracownicy mogą składać dwa niemal identyczne oświadczenia dla celów PIT. Skutki są jednak diametralnie różne. To pułapka zastawiona na płatników, czyli zakłady pracy.

  czytaj więcej

 • Alimenty 500 plus: Unikanie płacenia na dzieci przestanie się opłacać. Powstanie czarna lista dłużników

  Alimenty 500 plus: Unikanie płacenia na dzieci przestanie się opłacać. Powstanie czarna lista dłużników

  Resort rodziny proponuje radykalną zmianę podejścia do osób niepłacących na swoje potomstwo. Unikanie płacenia alimentów ma się już nie opłacać.

  czytaj więcej

 • Jak przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z o.o.

  Jak przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z o.o.

  OPIS SYTUACJI: Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży zdrowej żywności. W związku z dynamicznym rozwojem branży spowodowanym rosnącym popytem na produkty ekologiczne, także poza granicami, przedsiębiorstwo stale się rozwija i osiąga coraz większe dochody. Przedsiębiorca od jakiegoś czasu zastanawia się nad zmianą formy prowadzenia działalności. Najbardziej pożądanym przez niego rozwiązaniem jest prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z brakiem odpowiedzialności wspólników za zobowiązania. Uważa też, że jego przedsiębiorstwo będzie lepiej oceniane przez potencjalnych kontrahentów – jako duża i profesjonalna firma. Pan Jan nie ma jednak zaufanej osoby, z którą mógłby zawiązać spółkę, w związku z tym chciałby ją poprowadzić sam. Na początku działalności pan Jan chciałby posiadać pełną kontrolę w spółce i decydować o wszystkich sprawach. Jednak w przyszłości nie wyklucza wstąpienia do niej małżonki, przy czym objęłaby udziały na minimalnym poziomie. Pan Jan będzie w spółce wykonywał czynności, które dotychczas wykonywał w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, tj. składał zamówienia, pozyskiwał nowych klientów, uczestniczył w targach, kontrolował jakość zamówień itp., ale nie będzie już bezpośrednio otrzymywał zysków z prowadzonej działalności. Z uwagi na to pan Jan chciałby z tytułu wykonywanych dla firmy prac otrzymywać wynagrodzenie. Jeżeli spółka będzie się rozwijać w takim tempie jak dotychczas prowadzona działalność, intencją pana Jana jest zatrudnienie w odpowiednim czasie profesjonalnego menedżera, który przejmie zarządzanie firmą oraz będzie pełnił funkcję w zarządzie, przy czym on sam nie chciałby zostać pozbawiony wpływu na podejmowanie najważniejszych decyzji dotyczących działalności. Przed wykonaniem jakichkolwiek kroków i przed podjęciem ostatecznej decyzji co do zmiany formy prowadzenia działalności pan Jan postanowił zwrócić się po profesjonalną poradę do radcy prawnego.

  czytaj więcej

 • Już trzeba wdrażać nową ustawę kominową. Jak skutecznie zrobić to w spółkach z udziałem miasta

  Już trzeba wdrażać nową ustawę kominową. Jak skutecznie zrobić to w spółkach z udziałem miasta

  Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm., dalej: nowa ustawa kominowa) nakazuje wójtom i burmistrzom podjęcie działań zmierzających do wdrożenia jej zasad w zakresie wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych. Będący podmiotami uprawnionymi do wykonywania praw udziałowych włodarze gmin odpowiednie działania muszą podjąć najpóźniej do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia dotyczącego rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu z działalności spółki i finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r. Najpóźniejszy termin zwołania takiego zgromadzenia to ostatni dzień czerwca 2017 r. Przy czym samorządy muszą pamiętać, że nie zawsze mają wpływ na wyznaczenie daty zgromadzenia, a także o tym, że wiele spółek zwołuje walne już w maju. Aby uniknąć kłopotów, władze wykonawcze gmin już teraz powinny sporządzić harmonogram działań mających na celu wykonanie ustawowych obowiązków. Tym bardziej że zaniechania w tym zakresie grożą grzywną, i to wysoką.

  czytaj więcej

 • Pismo złożone w biurze podawczym jest doręczone

  Pismo złożone w biurze podawczym jest doręczone

  Takie wnioski płyną z orzeczenia Sądu Najwyższego. Źródłem sprawy była finansowana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich budowa obwodnicy miasta Końskie. Inwestycję realizowało przedsiębiorstwo budowlane ze Śląska. Budowa zakończyła się w grudniu 2013 r., w tym samym miesiącu zostały wykonane odbiory techniczne i gotowa szosa została oddana do użytku.

  czytaj więcej

 • Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego do likwidacji

  Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego do likwidacji

  Związek Powiatów Polskich, który od miesięcy zabiegał o odstąpienie od tego pomysłu, przegrał. Resort potwierdza: nie wycofamy się ze zmian. Zdradza też, jak je przeprowadzi.

  czytaj więcej

 • Słowik: Zabierz bankowi kijek, weźmie bejsbola

  Słowik: Zabierz bankowi kijek, weźmie bejsbola

  Jeśli komuś się wydaje, że można ustawowo zrównać pozycję wielkich korporacji i obywateli potrzebujących kredytów, to się myli. Nie uda się. I odbieranie bankom kolejnych zabawek, zamiast zadbać o to, aby korzystały z nich z umiarem, spowoduje, że któregoś dnia przedsiębiorcy sięgną wreszcie po brzytwę. A wtedy politykom nie pozostanie nic innego, jak głupio się tłumaczyć, że wskutek interwencji ustawodawczej Polakom poszerzył się uśmiech.

  czytaj więcej

 • Czego prezes TK nie doczytała w kodeksie pracy

  Czego prezes TK nie doczytała w kodeksie pracy

  Profesorowi Stanisławowi Biernatowi, jednemu z sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zarzuca się złamanie zakazu zrzeczenia się prawa do urlopu wypoczynkowego i „wysyła się go na obowiązkowy urlop wypoczynkowy”. Prezes TK, pracodawca sędziego, wykazuje tu rażącą nieznajomość prawa pracy.

  czytaj więcej

 • Można zakazać hidżabu i krzyżyka w pracy, ale nie zawsze

  Można zakazać hidżabu i krzyżyka w pracy, ale nie zawsze

  Nie jest właściwe różnicowanie symboli, których dotyczyć ma zakaz, przykładowo zezwalać na noszenie krzyża katolikom, zakazując jednocześnie noszenia hidżabu wyznawcom islamu - mówi w wywiadzie dla DGP Michał Szuszczyński, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa pracy, SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy.

  czytaj więcej

 • Nasze dzieci będą lepiej chronione. Prezydent podpisał nowelizację kk

  Nasze dzieci będą lepiej chronione. Prezydent podpisał nowelizację kk

  Już niedługo sprawcy przestępstw, których ofiarami będą osoby małoletnie (poniżej 15. roku życia) lub nieporadne, będą musieli liczyć się z tym, że zasądzane im kary będą surowsze. Prezydent właśnie podpisał nowelizację kodeksu karnego, która ma na celu zwiększenie ochrony najsłabszych obywateli.

  czytaj więcej

 • Problem ze starą matką? Ubezwłasnowolnić!

  Problem ze starą matką? Ubezwłasnowolnić!

  W dwóch sprawach na trzy o odebranie praw sądy mówią „tak”. RPO zapowiada interwencję w kwestii regulacji na to pozwalających.

  czytaj więcej

 • Kiedy niepełnoetatowcowi można udzielić czasu wolnego za dodatkową pracę

  Kiedy niepełnoetatowcowi można udzielić czasu wolnego za dodatkową pracę

  Czas wolny nie należy się za godziny ponadwymiarowe. Przysługuje za nie jedynie zwykłe wynagrodzenie, a po przekroczeniu ich umownego limitu – stawka powiększona o dodatek jak za nadgodziny. Potwierdza to MRPiPS.

  czytaj więcej

 • Ochrona pracownic na zmienionych zasadach. I nie tylko dla ciężarnych i karmiących

  Ochrona pracownic na zmienionych zasadach. I nie tylko dla ciężarnych i karmiących

  Nowe rozporządzenie o pracach uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dotyczy tylko kobiet w związku z macierzyństwem. Pozostałe m.in. przed dźwiganiem ciężarów uchronią inne przepisy.

  czytaj więcej

 • Postępowanie powypadkowe jest konieczne bez względu na miejsce wykonywania pracy

  Postępowanie powypadkowe jest konieczne bez względu na miejsce wykonywania pracy

  Pracodawca zatrudnił pracownika w formie telepracy. Uzgodnił z nim, że miejscem wykonywania obowiązków będzie jego mieszkanie. Czy telepracownik, który uległ wypadkowi we własnym domu, ma prawo nie wpuścić do niego zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny zdarzenia? Czy pracodawca może – chcąc uniknąć problemów związanych z prawem do prywatności telepracownika – zawrzeć z nim porozumienie, na podstawie którego wszelkie zdarzenia noszące znamiona wypadku przy pracy, do których dojdzie w miejscu zamieszkania, nie będą powodowały wszczęcia postępowania powypadkowego, a telepracownik będzie miał zakaz informowania o nich pracodawcy?

  czytaj więcej

 • Firmy tracą miliony. Czas na realną odpowiedzialność pracowników za szkody

  Firmy tracą miliony. Czas na realną odpowiedzialność pracowników za szkody

  PROBLEM: Mimo aż 96 nowelizacji kodeksu pracy ograniczenie odpowiedzialności materialnej pracownika do trzech wynagrodzeń pozostaje niezmienione już od ponad 40 lat. Tymczasem coraz częściej słyszymy o tym, jak pracownicy narażają pracodawców na ogromne, czasem nawet wielomilionowe straty. Wydaje się, że tak mogło być w opisywanej przez nas w poniedziałek sprawie spółki, która w wyniku spóźnienia się przez dyrektora departamentu prawnego z wysyłką dokumentów do sądu może być narażona na stratę 23 mln zł („Kosztowny błąd prawnika Open Finance” – DGP nr 70/2017). Ostatnio głośno było też o dwóch Polakach pracujących w fabryce samochodów marki BMW w Monachium, przez których doszło do zatrzymania linii produkcyjnej i strat w wysokości 1 mln euro. Takie przykłady można mnożyć – co potwierdzają nasi eksperci. Być może więc zmianą przepisów w tym zakresie powinna zająć się komisja kodyfikacyjna i – jeszcze przed uchwaleniem nowej kodyfikacji – zaproponować odpowiednią nowelizację dotychczasowego kodeksu.

  czytaj więcej

 • Kawecki: Projekt nowych przepisów o ochronie danych już latem

  Kawecki: Projekt nowych przepisów o ochronie danych już latem

  Rozważamy różne warianty wybierania szefa nowego organu ochrony danych osobowych, ale w każdym z nich zostanie mu zapewniona pełna niezależność - tłumaczy dr Maciej Kawecki, doradca ministra cyfryzacji, który tworzy nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z 13 kwietnia

  Poradnia ubezpieczeniowa z 13 kwietnia

  ● Za ile niań budżet państwa zapłaci składki do ZUS● Mam troje małych dzieci, a prowadzenie firmy pochłania coraz więcej mojego czasu. Mam więc zamiar zatrudnić aż dwie nianie, bo żadna z kandydatek nie chciała zajmować się samodzielnie trojgiem maluchów. Słyszałam, że ZUS może zapłacić składki za nianię, ale co w przypadku gdy chcę zatrudnić dwie osoby? Czy w związku z tym muszę podpisać z nimi umowy jako przedsiębiorca?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej