ustawa o systemie oświaty

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu ustawa o systemie oświaty. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące ustawa o systemie oświaty.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Zobacz, jak można poprawić maturę

  Zobacz, jak można poprawić maturę

  Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące poprawki matury w 2016 roku. Osoby, które podejdą do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych, a nie zaliczą jednego, będą miały prawo poprawiać go w sierpniu. Ci, którzy nie zdadzą większej liczby sprawdzianów, będą mogli próbować dopiero za rok.

  czytaj więcej

 • System wynagradzania nauczycieli. Mówmy o faktach, a nie mitach

  System wynagradzania nauczycieli. Mówmy o faktach, a nie mitach

  Jakie są prawdziwe intencje rządu? Jakich reform oczekują samorządy? Czy jest szansa na objęcie subwencją wszystkich dzieci w przedszkolach? Między innymi na te pytania odpowiadali uczestnicy debaty DGP pt. „System wynagradzania nauczycieli – reforma »na zamówienie« czy faktyczna potrzeba zmian”.

  czytaj więcej

 • Jak ominąć opłacanie składek za zatrudnionych sezonowo

  Jak ominąć opłacanie składek za zatrudnionych sezonowo

  Firmy zatrudniające studentów na podstawie umów cywilnoprawnych są zwolnione z obowiązku odprowadzania daniny na rzecz ZUS. Takie preferencyjne zasady obowiązują do czasu ukończenia 26 lat przez zleceniobiorcę.

  czytaj więcej

 • Dopłatę ze środków obrotowych do wypoczynku dzieci trzeba oskładkować

  Dopłatę ze środków obrotowych do wypoczynku dzieci trzeba oskładkować

  W ABC sp. o.o. działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dodatkowo spółka zdecydowała się dofinansować wypoczynek letni dla niepełnoletnich dzieci pracowników. Wprowadziła stosowne zapisy w regulaminie wynagradzania. Dofinansowaniem objęty został wypoczynek w formach zorganizowanych (kolonie, obozy) przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania wypoczynku dzieci, posiadające stosowne akredytacje kuratora oświaty. Kwota dofinansowania wynosi 500 zł bez względu na liczbę dzieci danego pracownika korzystających z wypoczynku. Przyznanie dofinansowania nie jest uzależnione od statusu materialnego (dochodowego) pracownika ani nie jest różnicowane w zależności od tego statusu. Wypłaty pierwszych dofinansowań spółka dokona w okresie 18–20 lipca 2016 r. Dotyczyć one będą dzieci korzystających z wypoczynku w okresie od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r. Łączna kwota tych dofinansowań wynosi 4000 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownik powinien złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek na wypoczynek i jego charakter w terminie 7 dni od zakończenia wypoczynku, a pracodawca ma 7 dni na przelanie dofinansowania na rachunek bankowy pracownika. Czy na płatniku ciążą jakieś obowiązki składkowe?

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z 30 czerwca 2016

  Poradnia ubezpieczeniowa z 30 czerwca 2016

  ● Czy ZUS może odmówić umorzenia należności, uznając postępowanie za bezprzedmiotowe● W jaki sposób nabycie prawa do renty wpłynie na możliwość pobierania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego  ● Kiedy brak dokumentacji wypadkowej nie pozbawi świadczeń rodziny poszkodowanego ● Dlaczego ubezpieczony nie musi w odwołaniu obliczać prawidłowej wysokości emerytury  ● Do kogo należy złożyć wniosek o wstrzymanie egzekucji zaległych składek

  czytaj więcej

 • Wszystkie formy wypoczynku dzieci wymagają zgłoszenia

  Wszystkie formy wypoczynku dzieci wymagają zgłoszenia

  Moje dziecko korzysta z klubu tanecznego, który organizuje wyjazdowy obóz. Chciałam na niego wysłać córkę, ale gdy zaczęłam interesować się tym, co organizator gwarantuje dziecku, zbywano mnie ogólnikami. Zatem zastanawiam się, czy obóz ten będzie legalny – zdradza pani Marlena. – Czy taki wyjazd powinien być gdzieś zgłoszony, aby rodzice mogli go sprawdzić? Czy podlega kontroli na miejscu – dopytuje czytelniczka.

  czytaj więcej

 • Zdjęcie pracy maturalnej pomoże udowodnić błąd egzaminatorom

  Zdjęcie pracy maturalnej pomoże udowodnić błąd egzaminatorom

  Już jutro ogłoszenie wyników egzaminów dojrzałości. Maturzyści mający zastrzeżenia do ocenionej pracy, będą mogli nie tylko poprosić o wgląd do niej, ale także zrobić jej zdjęcie. Taką możliwość zapewnia nowelizacja z 23 czerwca 2016 r. ustawy o systemie oświaty.

  czytaj więcej

 • Edukacja: Zmiany uderzą w niepubliczne placówki. Uczniowie wrócą do szkół prowadzonych przez gminy

  Edukacja: Zmiany uderzą w niepubliczne placówki. Uczniowie wrócą do szkół prowadzonych przez gminy

  Zmiany uderzą w niepubliczne placówki. MEN tak przerabia system, aby uczniowie wrócili do szkół prowadzonych przez gminy. W całym kraju działa dziś 849 niepublicznych gimnazjów. To one najwięcej stracą na reformie oświaty, którą szykuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celowo. Według danych resortu to one odbierają gminom uczniów, a – co za tym idzie – także płynące z Warszawy pieniądze.

  czytaj więcej

 • Można ograniczyć konkurs na dyrektora szkoły tylko do nauczycieli

  Można ograniczyć konkurs na dyrektora szkoły tylko do nauczycieli

  Wójt ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej. Zgodnie z treścią ogłoszenia do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany. Czy można ograniczyć konkurs do kandydatów będących nauczycielami, skoro dyrektorem może zostać także osoba bez takich kwalifikacjil

  czytaj więcej

 • MEN zmienia strukturę szkolnictwa. Na projekt założeń trzeba poczekać

  MEN zmienia strukturę szkolnictwa. Na projekt założeń trzeba poczekać

  Projekt założeń do nowelizacji ustawy o systemie oświaty zmieniającej strukturę szkolną powinien być gotowy w dwa tygodnie, następnie rozpoczną się prekonsultacje, a po nich konsultacje społeczne - zapowiedziała w środę wiceminister edukacji Teresa Wargocka.

  czytaj więcej

 • Koniec ze sprawdzianem dla szóstoklasistów. Prezydent podpisał ustawę

  Koniec ze sprawdzianem dla szóstoklasistów. Prezydent podpisał ustawę

  Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę nowelizację ustawy o systemie oświaty likwidującą sprawdzian dla szóstoklasistów. Zgodnie z nowelą od nowego roku szkolnego maturzyści będą mogli odwołać się od wyniku egzaminu maturalnego.

  czytaj więcej

 • Reforma oświaty, czyli dlaczego gminy boją się utraty wpływów

  Reforma oświaty, czyli dlaczego gminy boją się utraty wpływów

  Przekształcenie szkół podstawowych w powszechne oznacza rozpisanie nowych konkursów na kierowników placówek. Samorządy i ZNP są zaniepokojone.

  czytaj więcej

 • Dotacje dla przedszkoli na nowych zasadach

  Dotacje dla przedszkoli na nowych zasadach

  Resort edukacji narodowej po raz kolejny zmodyfikował przepisy o przyznawaniu przez gminy dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli. Będą one takie, jak w podobnej gminie, a nie dowolnie wybranej.

  czytaj więcej

 • Nauczyciele nie czekają na zwolnienia. Sami odchodzą z pracy

  Nauczyciele nie czekają na zwolnienia. Sami odchodzą z pracy

  Coraz więcej z nich decyduje się na pobieranie świadczenia kompensacyjnego. Związkowcy są zgodni – w ten sposób chronią się przed zwolnieniami.

  czytaj więcej

 • Kurator zaopiniuje plan pracy szkoły kształcącej nauczycieli

  Kurator zaopiniuje plan pracy szkoły kształcącej nauczycieli

  Stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia pedagogów będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który np. ukończył studia magisterskie i kurs zarządzania oświatą. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

  czytaj więcej

 • Zalewska: Na lekcjach historii będziemy uczyć o Smoleńsku. Ta katastrofa to fakt, do dziś niewyjaśniony

  Zalewska: Na lekcjach historii będziemy uczyć o Smoleńsku. Ta katastrofa to fakt, do dziś niewyjaśniony

  - Nauczyciele już nie chcą słuchać o tym, jak to mają 53 dni urlopu i jak to pracują po trzy godziny dziennie. Są otwarci, chętni, tylko trzeba im umożliwić działanie. Oni nawet chcą być oceniani. I będą. Co pięć lat - stwierdziła Anna Zalewska, minister edukacji narodowej,  w rozmowie z Magdaleną Rigamonti. 

  czytaj więcej

 • Zaniżanie ocen przez OKE. Krakowski sąd oddalił apelację maturzystki

  Zaniżanie ocen przez OKE. Krakowski sąd oddalił apelację maturzystki

  Krakowski Sąd Apelacyjny prawomocnie oddalił pozew maturzystki przeciwko Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie o zaniżenie ocen na maturze i naruszenie w ten sposób jej dóbr osobistych – poinformował PAP rzecznik SA w Krakowie sędzia Jan Kremer.

  czytaj więcej

 • Pomoc społeczna i piecza zastępcza: Placówki wsparcia zagrożone likwidacją

  Pomoc społeczna i piecza zastępcza: Placówki wsparcia zagrożone likwidacją

  Władze lokalne sprzeciwiają się ograniczeniom przy łączeniu różnych jednostek pomocowych.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne