samorząd terytorialny

Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.


 • Bitwa o metropolię. Konsultacje to pozory, a czym się różni wizja PiS od pomysłów PO

  Bitwa o metropolię. Konsultacje to pozory, a czym się różni wizja PiS od pomysłów PO

   We wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę metropolitalną dla Śląska. Teraz tworzące ją miasta i gminy mogą zacząć podejmować wspólne działania, by dwu milionom mieszkańców żyło się, a początkowo przynajmniej podróżowało, lepiej.

  czytaj więcej

 • Pełzająca rewolucja w terenie: Samorządowcy boją się, że w ciągu jednego posiedzenia Sejmu może dojść do rewolucji samorządowej

  Pełzająca rewolucja w terenie: Samorządowcy boją się, że w ciągu jednego posiedzenia Sejmu może dojść do rewolucji samorządowej

  Gra toczy się o centralizację władzy – mówią prezydenci, burmistrzowie, wójtowie. Powiatowe urzędy pracy, regionalne izby rozrachunkowe, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska – już przeszły pod kontrolę rządu albo za chwilę się tam znajdą.

  czytaj więcej

 • Już trzeba wdrażać nową ustawę kominową. Jak skutecznie zrobić to w spółkach z udziałem miasta

  Już trzeba wdrażać nową ustawę kominową. Jak skutecznie zrobić to w spółkach z udziałem miasta

  Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm., dalej: nowa ustawa kominowa) nakazuje wójtom i burmistrzom podjęcie działań zmierzających do wdrożenia jej zasad w zakresie wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych. Będący podmiotami uprawnionymi do wykonywania praw udziałowych włodarze gmin odpowiednie działania muszą podjąć najpóźniej do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia dotyczącego rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu z działalności spółki i finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r. Najpóźniejszy termin zwołania takiego zgromadzenia to ostatni dzień czerwca 2017 r. Przy czym samorządy muszą pamiętać, że nie zawsze mają wpływ na wyznaczenie daty zgromadzenia, a także o tym, że wiele spółek zwołuje walne już w maju. Aby uniknąć kłopotów, władze wykonawcze gmin już teraz powinny sporządzić harmonogram działań mających na celu wykonanie ustawowych obowiązków. Tym bardziej że zaniechania w tym zakresie grożą grzywną, i to wysoką.

  czytaj więcej

 • Spór o centralizację: Rząd przejmie kontrolę nad 31 mld euro

  Spór o centralizację: Rząd przejmie kontrolę nad 31 mld euro

  Wydłużenie procedur, naciski i konflikty – zdaniem lokalnych włodarzy taki efekt przyniosą zmiany szykowane przez rząd. Ten odbija piłeczkę: instytucje popełniają błędy, dlatego trzeba reagować.

  czytaj więcej

 • Komisje szacujące na celowniku samorządów. To klęska prawna

  Komisje szacujące na celowniku samorządów. To klęska prawna

  Klęski żywiołowe i nieurodzaje dają co roku w kość nie tylko rolnikom. Przez bałagan prawny tracą także gminy i zatrudnieni w nich urzędnicy. Chodzi o specjalne komisje ds. szacowania szkód w rolnictwie. Okazuje się, że do końca nie wiadomo, jaki faktycznie charakter ma udział samorządu w zakresie pomocy poszkodowanym. Czy jest to zadanie zlecone czy też własne gminy? Poglądy są podzielone – zarówno po stronie gmin, jak i wojewodów. To oczywiście powoduje kolejny zatarg – bo jeśli jest to zadanie zlecone, to powinny iść za nim pieniądze. A tych budżet państwa nie przekazuje. Cierpliwość samorządowców jednak się skończyła. Ale zmian przepisów rząd raczej nie przewiduje.

  czytaj więcej

 • Zamówienia in-house od 1 stycznia 2017 r. - pytania i odpowiedzi

  Zamówienia in-house od 1 stycznia 2017 r. - pytania i odpowiedzi

  Początkowo, podobnie jak w prawie unijnym, planowano, aby umowy publiczno-publiczne zawierane na warunkach określonych w art. 12 dyrektywy 2014/24/UE były całkowicie wyłączone spod prawa zamówień publicznych (dalej: p.z.p.). Ostatecznie jednak polski ustawodawca wprowadził możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki w sytuacjach analogicznych do opisanych w art. 12 ust. 1–4 dyrektywy 2014/24/UE, a wymienionych w art. 67 ust. 1 pkt 12–15 p.z.p.

  czytaj więcej

 • MOPS nie musi mieć kasy fiskalnej

  MOPS nie musi mieć kasy fiskalnej

   Ośrodek pomocy społecznej nie musi rejestrować w kasie fiskalnej opłat pobieranych za pobyt w mieszkaniach readaptacyjnych – potwierdził NSA.

  czytaj więcej

 • Józefów chce referendum w sprawie metropolii warszawskiej

  Józefów chce referendum w sprawie metropolii warszawskiej

  Józefów to następna podwarszawska miejscowość, która pragnie wypowiedzieć się w sprawie włączenia do metropolii warszawskiej. Mieszkańcy skorzystali z zapisu ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), zgodnie z którym referendum może zostać przeprowadzone na ich wniosek. Został on złożony w urzędzie miasta. Rozpoczęło zbieranie podpisów mieszkańców Józefowa posiadających prawo do udziału w głosowaniu. Potrzebnych było ich co najmniej 1495.

  czytaj więcej

 • Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego do likwidacji

  Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego do likwidacji

  Związek Powiatów Polskich, który od miesięcy zabiegał o odstąpienie od tego pomysłu, przegrał. Resort potwierdza: nie wycofamy się ze zmian. Zdradza też, jak je przeprowadzi.

  czytaj więcej

 • Tańszy bilet dla doktorantów? Na razie decyduje o tym lokalny samorząd

  Tańszy bilet dla doktorantów? Na razie decyduje o tym lokalny samorząd

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce, aby doktoranci mogli korzystać ze zniżek na komunikację miejską w całej Polsce.

  czytaj więcej

 • Uwłaszczenie od lipca 2017: Użytkowanie wieczyste pod mieszkaniówką przekształci się we własność

  Uwłaszczenie od lipca 2017: Użytkowanie wieczyste pod mieszkaniówką przekształci się we własność

  1 lipca 2017 r. ma dojść do przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego pod mieszkaniówką we własność. Taka deklaracja pada ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. I to mimo że projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów od listopada zeszłego roku tkwi na etapie prac w rządowym centrum legislacji.

  czytaj więcej

 • Spory o liczne wyjątki od zakazu handlu w niedzielę

  Spory o liczne wyjątki od zakazu handlu w niedzielę

  W ponad 30 przypadkach sprzedaż w niedzielę ma być dopuszczalna. Zakres tych wyłączeń dzieli rząd i wnioskodawców obywatelskiego projektu w sprawie ograniczeń.

  czytaj więcej

 • Mazowieckie: Będą kolejne referenda gminne ws. metropolii warszawskiej

  Mazowieckie: Będą kolejne referenda gminne ws. metropolii warszawskiej

  Kolejne podwarszawskie gminy idą w ślady Legionowa i organizują referenda w sprawie projektowanej przez PiS metropolii warszawskiej. W maju i czerwcu głosowania odbędą się w Błoniu, Babicach Starych, Nieporęcie, Konstancinie-Jeziornej, Wieliszewie i Michałowicach.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne