samorząd terytorialny

Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.


 • Prace Sejmu 2017: Czym w tym tygodniu zajmowali się posłowie?

  Prace Sejmu 2017: Czym w tym tygodniu zajmowali się posłowie?

  Za nami czterodniowe obrady Sejmu, które zaowocowały kolejnymi decyzjami w kluczowych sprawach podatkowych, gospodarczych i społecznych. 49. posiedzenie Sejmu rozpoczęło się 10 października i minęło pod znakiem ustawy budżetowej na 2018 rok, prezydenckimi propozycjami pomocy frankowiczom i świadczeń dla górników.

  czytaj więcej

 • Ruchy miejskie genetycznie obciążone

  Ruchy miejskie genetycznie obciążone

  Niewiele jest lokalnych stowarzyszeń, które nie były straszone pozwami o naruszenie dóbr osobistych. Bo u źródła ich narodzin niemal zawsze leży niezgoda na działania władz.

  czytaj więcej

 • Część żłobków nie skorzysta z nowego podatkowego zwolnienia

  Część żłobków nie skorzysta z nowego podatkowego zwolnienia

  Podatku od nieruchomości nie będzie płaciła niepubliczna placówka prowadzona w lokalu od gminy, ale ta w lokalu wynajmowanym np. od przedsiębiorcy już tak. Zmiany wchodzą od 1 stycznia.

  czytaj więcej

 • Jak ewidencjonować przypis należności z tytułu najmu?

  Jak ewidencjonować przypis należności z tytułu najmu?

  Kto powinien podjąć decyzję o odpisaniu należności przedawnionych? Jak ewidencjonować przypis należności z tytułu najmu? Czyją własnością jest odzież ochronna i jak ją zaklasyfikować? - na te pytania znajdziesz odpowiedź w tekście.

  czytaj więcej

 • W kolejce po pieniądze z Funduszu Pracy

  W kolejce po pieniądze z Funduszu Pracy

  Samorządy chcą, by ze środków na aktywizację bezrobotnych dopłacać do doskonalenia zawodowego nauczycieli i nocnych dyżurów aptek. Pracodawcy mówią nie.

  czytaj więcej

 • ZONE bronią rządu w walce ze smogiem

  ZONE bronią rządu w walce ze smogiem

  Trwają prace nad liftingiem programu „Czyste powietrze” i nad powołaniem do życia nowej, gigantycznej bazy danych.

  czytaj więcej

 • Gmina przy planowaniu budżetu musi zapewnić środki na szkolenie

  Gmina przy planowaniu budżetu musi zapewnić środki na szkolenie

  Burmistrz na najbliższym posiedzeniu rady ma przedstawić założenia budżetowe na 2018 r. Sekretarz gminy poinformował go, że powinien też zabezpieczyć środki na szkolenie pracowników samorządowych. Czy radni muszą się na to zgodzić?

  czytaj więcej

 • Trzaskowski: Mówiłbym o konieczności zmiany nawet wtedy, gdyby nie było problemu reprywatyzacji

  Trzaskowski: Mówiłbym o konieczności zmiany nawet wtedy, gdyby nie było problemu reprywatyzacji

  - Obecnie bardzo wielu warszawiaków ma poczucie, że decyzje władz miasta mają wyłącznie na celu utrudnienie im życia. Nawet wśród moich znajomych są osoby, które nie do końca rozumieją, czemu ma służyć ograniczanie liczby miejsc parkingowych, zwężanie ulic w centrum miasta czy wprowadzanie ograniczenia prędkości. Moim zdaniem dzieje się tak, ponieważ brakuje szerokiej debaty społecznej i dyskusji - mówi w wywiadzie dla DGP Rafał Trzaskowski, kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy.

  czytaj więcej

 • Kampania Mysłowic przeciw dopalaczom etycznie wątpliwa, ale prawnie dopuszczalna

  Kampania Mysłowic przeciw dopalaczom etycznie wątpliwa, ale prawnie dopuszczalna

  PROBLEM: Miasta od lat walczą z niedozwolonymi substancjami psychoaktywnymi na swoim terenie. Na nietypowy pomysł wpadły Mysłowice, które wraz z miejscowymi zakładami pogrzebowymi przeprowadziły kampanię społeczną w szkołach. Grabarze, którzy zdecydowali się wziąć udział w programie, oferują 50 proc. zniżki na pogrzeb temu, kto bierze dopalacze. W środowisku lokalnym kampania znalazła akceptację wśród większości pedagogów i młodzieży. Wywołała też oczekiwane przez samorząd dyskusje na temat skutków zażywania dopalaczy. Pojawiło się jednak pytanie, czy takie działania są w ogóle zgodne z prawem. I czy są etyczne.

  czytaj więcej

 • Podwyżek cen za wodę nie będzie. Przynajmniej na razie

  Podwyżek cen za wodę nie będzie. Przynajmniej na razie

  Tak wynika z projektu rozporządzenia rady ministrów w sprawie jednostkowych opłat za usługi wodne, który przygotował resort środowiska. Ma ono wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Projekt określa stawki za pobór wód i odprowadzenie ścieków. Wskazuje dwa rodzaje opłat: zmienne (pobierane są np. za faktyczną ilość pobranej wody) i stałe (za np. maksymalną ilość wody określoną w pozwoleniu wodnoprawnym lub zintegrowanym).

  czytaj więcej

 • Wójt może zakazać przedsiębiorcy wywożenia odpadów komunalnych. Jednak nie zawsze

  Wójt może zakazać przedsiębiorcy wywożenia odpadów komunalnych. Jednak nie zawsze

  Czy wójt w ogóle może zakazać prowadzenia działalności przedsiębiorcy, który ma tego rodzaju firmę? Przepisy o czystości i porządku w gminach wprost takiej dolegliwości nie przewidują. Poznański sąd administracyjny uznał jednak, że może być ona orzeczona wtedy, gdy wójt stwierdzi wystąpienie przesłanki z art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast samo wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru podmiotów prowadzących działalność regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie powoduje takich skutków jak orzeczenie zakazu prowadzenia działalności – firma może bowiem ponownie ubiegać się o wpis.

  czytaj więcej

 • Jednolity Plik Kontrolny. Kalendarz dla przedsiębiorców

  Jednolity Plik Kontrolny. Kalendarz dla przedsiębiorców

  Nowy sposób przekazywania danych fiskusowi objął już duże przedsiębiorstwa. Małe i średnie podmioty, a później także mikro przedsiębiorcy zaczną od przekazywania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie JPK. W późniejszym terminie obowiązek ten obejmie też inne struktury JPK. Sprawdź, kto i kiedy będzie musiał w ramach JPK przekazywać poszczególne księgi podatkowe i dowody księgowe.

  czytaj więcej

 • Będą ułatwienia w nabywaniu ziemi rolnej? Resort rolnictwa przygotował nowelizację

  Będą ułatwienia w nabywaniu ziemi rolnej? Resort rolnictwa przygotował nowelizację

  Ziemię rolną, za zgodą dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, będą mogły kupić uczelnie publiczne, państwowe i samorządowe osoby prawne na cele publiczne oraz spółki prawa handlowego - przewiduje projekt zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

  czytaj więcej

 • Prace Sejmu 2017: Czym zajmowali się posłowie na ostatnim posiedzeniu?

  Prace Sejmu 2017: Czym zajmowali się posłowie na ostatnim posiedzeniu?

  51.posiedzenie Sejmu dobiegło końca. Posłowie dali zielone światło nowej formacji– Służbie Ochrony Państwa, debatowali nad poprawkami do ustawy budżetowej i uchwalili zmiany w podatkach.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne