państwowa komisja akredytacyjna

Polska Komisja Akredytacyjna (do 31.09.2011 Państwowa Komisja Akredytacyjna) – jest ustawowym organem szkolnictwa wyższego, powołanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i działającym niezależnie na rzecz jakości kształcenia.


Galeria

Inne