państwowa komisja akredytacyjna

Polska Komisja Akredytacyjna (do 31.09.2011 Państwowa Komisja Akredytacyjna) – jest ustawowym organem szkolnictwa wyższego, powołanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i działającym niezależnie na rzecz jakości kształcenia.


 • Uczelnia skazana na ocenę <strong>Państwowej</strong> <strong>Komisji</strong> <strong>Akredytacyjnej</strong>

  Uczelnia skazana na ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  ... się Marek Rocki, przewodniczący PKA. – Oceny komisji akredytacyjnych muszą być wydawane niezależnie, co podkreśla ... , która ją wystawiła, czyli do samej komisji. Zdaniem rektorów to absurd. Dlatego domagają ... , który nie widzi potrzeby zmian. – Komisja nie jest urzędem, ... to potrzebowali zgody rektora. Już teraz komisje akredytacyjne wystawiają najwięcej ocen warunkowych i negatywnych ...

  czytaj więcej

 • Są plagiaty? Zamykamy studia

  Od października Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) będzie sprawdzała, czy prace dyplomowe bronione na uczelniach są plagiatami. – Pomoże ... z internetu czy innych źródeł. Nie mamy takich narzędzi – mówi Rocki. Jeśli komisja udowodni, że szkoła wyższa nie ma skutecznego systemu antyplagiatowego, dostanie ostrzeżenie. Taka ...

  czytaj więcej

 • Jak unikać nierzetelnych uczelni wyższych

  Jak unikać nierzetelnych uczelni wyższych

  ... oraz, czy jakość ich kształcenia pozytywnie oceniła Państwowa Komisja Akredytacyjna. Warto też sprawdzić internetowe fora studentów, aby ... kształcenia. Uczelnie, które zostaną negatywnie ocenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną, nie będą mogły prowadzić rekrutacji na dany ... sprawdzić, jak kierunki przez nią prowadzone oceniła Państwowa Komisja Akredytacyjna. Informacja ta zawarta jest na stronie ...

  czytaj więcej

 • "Dyplomy polskich uczelni będą łatwiej uznawane za granicą"

  "Dyplomy polskich uczelni będą łatwiej uznawane za granicą"

  ... spowodowały, że wzrosła liczba negatywnych opinii wydawanych przez PKA. Warto dodać, że Komisja ocenia już 379 z 441 polskich uczelni wyższych. W tych uczelniach studiuje ... najbliższym czasie ma zapaść decyzja w sprawie przyjęcia PKA do Europejskiego Konsorcjum Akredytacyjnego (ECA). W jaki sposób zmieni to sytuację polskich uczelni? - Rzeczywiście, wystąpiliśmy do ...

  czytaj więcej

 • Nadzwyczajna kontrola na UJ w związku z pracą Zyzaka o Wałęsie

  ... wystosowała prośbę do Państwowej Komisji Akredytacyjnej "o wysłanie komisji akredytacyjnej w celu przeprowadzenia ... liście do przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej Marka Rockiego, kontrola ... tłumaczyła minister - prezydium państwowej komisji akredytacyjnej uchwali, kiedy zespół ... magisterium Zyzaka" Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej Marek Rocki powiedział, ... , kontrola wydziału przez Państwową Komisję Akredytacyjną zostanie skierowana do ... Państwową Komisję Akredytacyjną ...

  czytaj więcej

 • Przetrwają tylko tanie i najlepsze uczelnie

  Przetrwają tylko tanie i najlepsze uczelnie

  ... Markiem Rockim, doktorem habilitowanym, przewodniczącym Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA), byłym rektorem Szkoły Głównej ... ocena instytucjonalna. Oznacza to, że Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) będzie mogła oceniać całą ... funkcjonowania będą niższe. Na co komisja szczególnie zwróci uwagę w ... nie będzie dyplomu państwowego. Zastąpi go dyplom ... , który daje dyplomy państwowe, a nie uczelnianie. ...

  czytaj więcej

 • Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej przedstawiła swój program

  Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej (OKEN) ... przedstawiono program dziania komisji. Jak mówił wiceprzewodniczący ... i demokratycznej". "Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej wzywa ... - twórzcie koła Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej!" - apelował ... poniedziałkowej konferencji. "Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej organizuje ... sferę edukacji. Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej stworzy ... Główna Szkolnictwa Wyższego, Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a także Polskie ...

  czytaj więcej

 • <strong>Państwowa</strong> uczelnia musiała zamknąć kierunek. Studenci poczuli się oszukani niskim poziomem nauczania

  Państwowa uczelnia musiała zamknąć kierunek. Studenci poczuli się oszukani niskim poziomem nauczania

  Zdaniem słuchaczy uczelnia realizowała mniejszą liczbę godzin, niż początkowo zapowiadała. Ale przede wszystkim okazało się, że studia... nie dadzą uprawnień do pracy w zawodzie, w którym kształcą. Rozporządzenie wprowadzające tryb szkolenia takich osób ma wejść w życie dopiero w styczniu 2014 r., studia ruszyły zaś w marcu tego roku. – Mieliśmy ...

  czytaj więcej

 • Koniec z wykorzystywaniem stażystów. Komisja Europejska chce podnieść jakość staży i praktyk

  ... stażystom i praktykantom. Ograniczali w ten sposób koszty prowadzenia działalności. video – Komisja Europejska chce walczyć z takim podejściem, żeby pracodawcy przestali zastępować regularne, etatowe ... stażami i praktykami, które bardzo często mają niską wartość edukacyjną – mówi Palikowski. Komisja proponuje, by praktyki, które trwają dłużej niż miesiąc, były obligatoryjnie płatne. Poza ...

  czytaj więcej

 • Nie będzie powszechnej odpłatności za studia

  Nie będzie powszechnej odpłatności za studia

  ... osiągnąć dzięki nim. Tak jak dotychczas, o jakość nauczania dbać będzie Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA). Poza ustaleniem, czy uczelnie gwarantują jakość na odpowiednim poziomie, będzie ... stronie m.in. Szkoła Główna Handlowa. Swoich raportów nie upublicznia też Państwowa Komisja Akredytacyjna. Menedżer zamiast rektora Eksperci podkreślają, że zmiany wymaga również system zarządzania ...

  czytaj więcej

 • Uwaga! Tysiące dyplomów ukończenia studiów może wymagać poprawek

  Uwaga! Tysiące dyplomów ukończenia studiów może wymagać poprawek

  ... jeśli nieprawidłowości w przyznawaniu punktów udowodni Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA), nie jest to wystarczająca podstawa ... Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dotyczą one ... grozi jej upomnienie, jeśli nieprawidłowości zauważy Państwowa Komisja Akredytacyjna. – Same źle zliczane punkty nie wystarczą, ... zakwestionowania dyplomu przez komisje nadzorujące np. przeprowadzanie ...

  czytaj więcej

 • "Studenci zyskają dodatkowe informacje o swoich uczelniach"

  "Studenci zyskają dodatkowe informacje o swoich uczelniach"

  ... warunków określonych prawem jest tylko wymogiem minimalnym. *Marek Rocki specjalista od ekonometrii, były rektor SGH, przez wiele lat zawodnik CWKS Legia. Obecnie senator i przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  czytaj więcej

 • "Student dowie się, ile zarabiają absolwenci uczelni"

  "Student dowie się, ile zarabiają absolwenci uczelni"

  ... nie ma rzetelnych danych? Proponujemy stworzenie bazy danych, w której będzie można sprawdzić, jakie studia prowadzi uczelnia, jak i dlaczego zostały one ocenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA). Co więcej, kandydat będzie mógł sprawdzić dane statystyczne dotyczące kariery absolwentów, ilu z nich pracuje, w jakich firmach, ile średnio zarabiają. Dzięki ...

  czytaj więcej

 • Bezprawna pomoc stypendialna dla studentów

  Bezprawna pomoc stypendialna dla studentów

  ... finansowego, mimo że uległ ciężkiemu wypadkowi. Komisja uznała bowiem, że mu się ono ... regulaminy nie są poprawiane mimo kontroli Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA) czy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa ... z PWr. Profesor Marek Rocki, prezes Państwowej Komisji Akredytacyjnej podkreśla, że studenci mają też prawo ... wydaje około tysiąc komisji. Każda według własnych ...

  czytaj więcej

 • Sąd powinien rozstrzygać o zamknięciu kierunku studiów

   Państwowa Komisja Akredytacyjna (od listopada 2011 r. Polska Komisja Akredytacyjna, PAK) po dokonaniu ... decyzji do prezydium komisji ostatecznie podtrzymano decyzje ... przewiduje, że prezydium komisji rozpatruje odwołanie wspólnie ... pierwszej instancji. – W komisji były osoby, które ... , że od uchwał komisji wydanych w II ... prawem decyzji przez komisję uczelnia nie ma ...

  czytaj więcej

 • Ministerstwo bezsilne wobec McDyplomu z McSorbony. Część uczelni nie spełnia minimalnych standardów

  Ministerstwo bezsilne wobec McDyplomu z McSorbony. Część uczelni nie spełnia minimalnych standardów

  ... kupowanie ocen nie ma. Tymczasem w 2011 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną opinię na temat jakości kształcenia na ... . MNiSW ma też możliwość zwrócenia się do Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli – tak też się ... , przekonuje, że to, czy szkoła jest prywatna, czy państwowa, ma mniejsze znaczenie – liczy ...

  czytaj więcej

 • Czy uczelnie zyskają na zmianach oceniania

  Czy uczelnie zyskają na zmianach oceniania

  ... od ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Czy obecnie ... wspólnym posiedzeniu prezydium komisji i zespołu branżowego, ... r. dała przewodniczącemu komisji prawo powoływania zespołów ... , dość komfortowa. Uchwały komisji zobowiązywały szefa resortu ... organem ministra nauki, komisja straci swoją niezależność? ... – Europejskiego Rejestru Agencji Akredytacyjnych, który jest z ... nazywała bądź nazywa („państwowa” czy „polska” itd.). ...

  czytaj więcej

 • Płatne kierunki znikają z uczelni <strong>państwowych</strong>

  Płatne kierunki znikają z uczelni państwowych

  ... . W całym kraju na państwowych uczelniach nie uruchomiono ... i zaocznych. Władze państwowych uczelni winią studentów ... , że na uczelni państwowej, z dużymi tradycjami ... wieczorowych z uczelni państwowych na prywatne. Czasem ... . więcej niż na państwowych. W tym roku ... chętnych Choć wiele państwowych uczelni przedłużyło rekrutację ... spowodować, że dochody państwowych będą wyraźnie uszczuplone. ...

  czytaj więcej

 • Walka PO i PiS na wnioski do <strong>komisji</strong> etyki

  Walka PO i PiS na wnioski do komisji etyki

  ... według PO karę nagany komisja powinna wymierzyć także Joachimowi ... imię Sejmu, najwyższych władz państwowych oraz godzące w suwerenność ... ma reprezentować Platformę przed komisją etyki, przyznał w rozmowie ... , że kary nakładane przez komisję są raczej symboliczne. "Te ... z założenia, że komisja etyki jest przedłużeniem ... PiS zaskarży do komisji etyki premiera Donalda ...

  czytaj więcej

 • "Dyplomy uczelni będą porównywalne"

  "Dyplomy uczelni będą porównywalne"

  ... także pewne formy kształcenia na zamówienie konkretnego pracodawcy. Przykładem może być tu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, w której to utworzono kierunek ... porównywalne. Nad jakością kształcenia i jego efektami będzie czuwać przekształcona Polska – obecnie PaństwowaKomisja Akredytacyjna. Będziemy musieli także rozwiązać problem związany z nabywaniem uprawnień do wykonywania zawodu. ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne