Wiadomości

15 października 2019 r.

Ministerstwo Finansów wycofuje się ze zmian w kodeksie karnym skarbowym przewidujących obligatoryjne orzekanie zakazu prowadzenia działalności transportowej w przypadku popełnia przestępstwa akcyzowego.

Przewoźnik nie straci licencji za jazdę na oleju opałowym15 października 2019 r.

Ministerstwo Finansów wycofuje się ze zmian w kodeksie karnym skarbowym przewidujących obligatoryjne orzekanie zakazu prowadzenia działalności transportowej w przypadku popełnia przestępstwa akcyzowego. To już druga nieudana próba zaostrzenia przepisów w tym zakresie. Jednak wiele wskazuje na to, że nie ostatnia.

9 października 2019 r.

Planowane gigantyczne inwestycje związane z CPK zapewnią długotrwały rozwój branży kolejowej, która staje się coraz silniejszą gałęzią naszej gospodarki.

NPBP: Zadaniem państwa jest zapewnienie obywatelom coraz wyższego poziomu dostępności komunikacyjnej9 października 2019 r.

Przewoźnicy mają za zadanie łączyć miasta oddalone od siebie nawet o kilkaset kilometrów. Przez wiele lat patrzono głównie na największe miasta, dbając o to, by rozwijały się harmonijnie. Zabrakło jednak wystarczającej troski o mniejsze ośrodki. Chociażby te, które mocno odczuły przemiany ustrojowe bądź utraciły status miast wojewódzkich.

6 października 2019 r.

PLL LOT od 5 sierpnia 2020 r. uruchomi bezpośrednie rejsy z Warszawy do San Francisco w Stanach Zjednoczonych - poinformowała w niedzielę PAP spółka. Będzie to dziewiąte bezpośrednie połączenie narodowego przewoźnika z Polski do USA, a dwudzieste dalekiego zasięgu.

LOT od sierpnia 2020 roku poleci do San Francisco6 października 2019 r.

PLL LOT od 5 sierpnia 2020 r. uruchomi bezpośrednie rejsy z Warszawy do San Francisco w Stanach Zjednoczonych - poinformowała w niedzielę PAP spółka. Będzie to dziewiąte bezpośrednie połączenie narodowego przewoźnika z Polski do USA, a dwudzieste dalekiego zasięgu.

3 października 2019 r.

Istota sporów sprowadza się do tego, jakie miejsce w hierarchii aktów prawnych ma Protokół dodatkowy

Najlepiej protokół do konwencji CMR w sprawie elektronicznego listu przewozowego ratyfikować jeszcze raz3 października 2019 r.

- Sporego zagrożenia upatruję w sporach dotyczących roszczeń z tytułu ubezpieczenia przewożonego ładunku. Polskie zakłady ubezpieczeń powszechnie stosują klauzulę uzależniającą istnienie ochrony ubezpieczeniowej od wystawienia listu przewozowego na ubezpieczonego - mówi w wywiadzie dla DPG PAWEŁ JUDEK partner w kancelarii Działyński i Judek.

2 października 2019 r.

Są dwa sposoby rozliczania się organizatora publicznego transportu zbiorowego z operatorem. W Polsce dominuje model rozliczania się według rzeczywiście przejechanych wozokilometrów w oparciu o stawkę za 1 wozokilometr zaoferowaną w przetargu.

Publiczny transport zbiorowy: Przewoźnicy i organizatorzy usług muszą przygotować się na zmiany2 października 2019 r.

Od 3 grudnia 2019 r. bezpośrednie zawarcie umowy z podmiotem wewnętrznym na postawie rozporządzenia nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U. UE. z 2007 r. L 315, s. 1 ze zm.) będzie możliwe tylko i wyłącznie wówczas, gdy umowa będzie miała charakter koncesji na usługi z ryzykiem po stronie operatora.