ubezpieczenie społeczne

Ubezpieczenia społeczne – wraz z pomocą społeczną stanowią podstawowy instrument polityki socjalnej państwa.


Galeria

Inne