usługi

Usługa – działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby (lub potrzeb) klienta i realizowane z udziałem klienta, często - w celach komercyjnych.


 • ... szczególnych dotyczących podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami

  Elektroniczny interfejs w państwie członkowskim identyfikacji, za pośrednictwem którego podatnik zgłasza stosowanie jednej z procedur szczególnych, i za pośrednictwem którego podatnik ten składa deklaracje VAT w ramach tej samej procedury w państwie członkowskim identyfikacji, ma następujące funkcje: musi oferować możliwość zapisania danych identyfikacyjnych zgodnie z art. 361 dyrektywy 2006/112 ...

  czytaj więcej

 • UOKiK: za złe wykonanie <strong>usługi</strong> kupionej na portalu grupowym odpowiada wykonawca <strong>usługi</strong>, a nie portal

  UOKiK: za złe wykonanie usługi kupionej na portalu grupowym odpowiada wykonawca usługi, a nie portal

  ... firmą, która świadczy dane usługi. Wpływające do UOKiK skargi ... problemów z terminowym wykonaniem usługi. Często trudnością jest ustalenie ... obydwu stron terminu niektórych usług np. kursów na prawo ... , to nie portal świadczący usługę zakupu kuponu jest odpowiedzialny za wykonanie tej usługi, tylko ten, który ... czy jakość tej usługi lub cena nam ...

  czytaj więcej

 • <strong>Usługi</strong> assistance mieszczą się w zakresie <strong>usługi</strong> ubezpieczeniowej w VAT

  Usługi assistance mieszczą się w zakresie usługi ubezpieczeniowej w VAT

  Wątpliwości dotyczą takich usług pomocniczych do ubezpieczeń jak likwidacja ... szkód, posprzedażowej obsługi klienta, czy usług podmiotów zaangażowanych w proces oferowania ... zastąpił je terminami takimi jak ”usługi stanowiące element” (...) usług ubezpieczeniowych, „który sam stanowi odrębną ... zagraniczne podmioty w ramach tzw. usługi assistance są elementem ... od opodatkowania VAT usług ubezpieczeniowych. Wyrok ten ...

  czytaj więcej

 • Ważna jest data zapłaty za <strong>usługi</strong> transportowe

  Ważna jest data zapłaty za usługi transportowe

  ... przy świadczeniu niektórych usług. Dla części transakcji ... się m.in. usługi transportu osób czy ... od dnia wykonania usługi. Ministerstwo Finansów w ... od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. ... czasowym między wykonaniem usługi a 30. dniem ... część) za te usługi wcześniej niż przed ... dnia wykonania tych usług, obowiązek podatkowy powstanie ... wykonania tych usług. Wynika z ...

  czytaj więcej

 • Jak są opodatkowane VAT usługi edukacyjne

  ... Zwolnione z VAT usługi edukacyjne obejmują szeroki zakres usług szkoleniowych, w tym ... podatnika świadczącego takie usługi nie ma wpływu ... , nie obejmuje świadczenia usług edukacyjnych, korzystają ze ... jednak pamiętać, że usługi szkoleniowe, ... od towarów i usług usług edukacyjnych sklasyfikowanych w ... od towarów i usług jedynie usługi szkoleniowe wykonywane przez ...

  czytaj więcej

 • W sieci można porównywać usługi, ale wciąż nie tak sprawnie jak towary w sklepach internetowych

  ... różnego rodzaju usługi. Jak wynika ... ich przetwarzanie. PORÓWNYWARKI USŁUG * Kody-pocztowe.info - usługi firm kurierskich i ... pocztowych Hotelcalculator.pl - usługi hotelowe Viglo.pl - usługi różne Miblo.pl - usługi telekomunikacyjne OpSelector.pl - usługi telekomunikacyjne Skrzydelko.pl - usługi telekomunikacyjne Wybieramy.net - usługi dostępu do internetu Comperia.pl - usługi finansowe iPolisa.pl - usługi ubezpieczeniowe * wybrane serwisy

  czytaj więcej

 • Stawki VAT na usługi związane z nieruchomościami

  ... i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, zgodnie z art. ... od towarów i usług. Dla szczegółowego określenia ... podatkowych dla świadczonych usług, ustawodawca posłużył się ... Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady ... marca 1997 r. Usługi związane z nieruchomościami, ... dotyczy najbardziej popularnych usług związanych z istniejącymi nieruchomościami: usług pośredników, zarządców, ...

  czytaj więcej

 • Nie wszystkie usługi pośrednictwa finansowego są zwolnione z VAT

  ... świadczone przez nich usługi korzystają ze zwolnienia. ... świadczący usługi pośrednictwa finansowego. ... finansowych, a także usługi pośrednictwa w zakresie usług, których przedmiotem są ... również do świadczenia usługi stanowiącej element usług finansowych, który sam ... się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa finansowego. – Oznacza ... 2006/112). Ważne! Usługi stanowiące element usług pośrednictwa finansowego zostały ...

  czytaj więcej

 • Opis zamawianej usługi jest wiążący dla wygrywających aukcję

  ... umożliwiające przeprowadzenie aukcji usług. Korzystają z nich ... i remontów, poprzez usługi transportowe, informatyczne po ... zamówienia lub zaoferowania usługi jest równie proste ... korzystać z aukcji usług, muszą jednak pamiętać, ... uczestnicząc w handlu usługami, mają nieco inne ... . Kto może licytować usługi Serwisy umożliwiające ... aukcjach interesujących nas usług; ● Możliwość negocjowania ceny usługi z jej wykonawcami. ...

  czytaj więcej

 • Charakter <strong>usługi</strong> decyduje o zwolnieniu z VAT

  Charakter usługi decyduje o zwolnieniu z VAT

  ... z VAT są usługi, które muszą stanowić ... chodzi więc o usługi typowe dla danej usługi finansowej, lecz takie, które nadają całej usłudze taki właśnie charakter usługi zwolnionej, czyli są ... w części dotyczącej usług związanych z usługami ubezpieczeniowymi oraz reasekuracyjnymi. ... stosowana do zwolnienia usług związanych ze świadczeniem usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. ...

  czytaj więcej

 • Jak ewidencjonować <strong>usługi</strong> opodatkowane poza Polską

  Jak ewidencjonować usługi opodatkowane poza Polską

  ... VAT podatnicy świadczący usługi podlegające opodatkowaniu poza ... ewidencji podają: nazwę usługi, wartość usługi bez podatku, uwzględniając ... dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium ... . Natomiast w przypadku usług, o których mowa ... zatem uznać, że usługi niepodlegające opodatkowaniu VAT ... na poczet wykonania usług. W tym też ... faktur z tytułu usług, o których ...

  czytaj więcej

 • Czy tokarz nalicza VAT za usługi

  ... doliczać do swoich usług VAT w 22-proc. stawce. Usługi takie nie korzystają ... też ze zwolnienia. Usługi tokarza w polskiej klasyfikacji wyrobów i usług zalicza się do usług z zakresu obróbki ... podkategorii należą również usługi obróbki mechanicznej części ... tych usług ustawa o ... od towarów i usług na usługi wykonywane przez tokarza ...

  czytaj więcej

 • Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania <strong>usługi</strong>

  Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi

  ... z tytułu świadczenia usług finansowych (otrzymanie odsetek ... od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje ... towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. ... towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone ... towaru lub wykonania usługi. Zatem obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług finansowych powstaje ... z chwilą wykonania usługi. Jeżeli natomiast wykonanie usługi powinno być potwierdzone ...

  czytaj więcej

 • Trybunał Sprawiedliwości UE: prace badawczo-rozwojowe to usługi inżynierów

  ... . Chodziło o zdefiniowanie usług inżynierskich. Mająca siedzibę ... siedzibą na Cyprze usługi w zakresie badań ... technicznych. Zdaniem spółki usługi te powinny być ... całości traktowane jako usługi inżynierów, w związku ... inżyniera obejmuje świadczenie usług, które charakteryzują się ... badawczo- -rozwojowa obejmuje usługi, które zasadniczo i ... Europejskiej przypomniał, że usługi świadczone w ramach ... przypadku natomiast usługi spółki nie ...

  czytaj więcej

 • Usługi archeologiczne nie muszą być objęte VAT

  ... firmy, która taką usługę wykona. Prywatne firmy świadczą te usługi z VAT, a ... się z VAT usługi świadczone przez uczelnie, ... towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ksawera Skrzypek, ... , gdzie zwolnione były usługi określone na podstawie ... ), lecz do (pomocniczych) usług ściśle związanych z usługą podstawową. Tymczasem w ...

  czytaj więcej

 • Jakie są nowe regulacje dla świadczących usługi elektroniczne

  ... zostały zdefiniowaniu zagadnienia usług elektronicznych. Przepisy rozporządzenia ... wprowadzają nową definicję usług elektronicznych, ... w rozporządzeniu, za usługi elektroniczne uznawane będą usługi świadczone za pomocą ... uzupełniona o nowe usługi. Usługi te zostały wymienione ... ) zawierają także listę usług nieobjętych definicją usług elektronicznych. Są to ... radiowe i telewizyjne, usługi telekomunikacyjne, usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie. ...

  czytaj więcej

 • Kiedy nabywca <strong>usługi</strong> od zagranicznego podmiotu podlega obowiązkowemu rozliczeniu VAT

  Kiedy nabywca usługi od zagranicznego podmiotu podlega obowiązkowemu rozliczeniu VAT

  ... podatnikiem w przypadku usług świadczonych przez zagraniczny ... wskazuje omawiany przepis, usługi określone w art. ... przez krajowego nabywcę. Usługi wymienione w tych ... przede wszystkim tzw. usługi niematerialne (licencje, usługi doradcze, szeroko rozumiane usługi IT, reklamowe, prawne, ... , telekomunikacyjne), a także usługi wynajmu (z wyjątkiem ... w systemie gazowym. Usługami objętymi tymi zasadami ... są również usługi podlegające opodatkowaniu ...

  czytaj więcej

 • Usługi finansowe są zwolnione z podatku

  ... członkowskiego wspólnoty (kontrahenta) usługi systemu VISA. System ... korzystanie z określonych usług banku za pomocą ... ustalić miejsce świadczenia usług i jaką zastosować ... podatku przy świadczeniu usług systemu VISA? ODPOWIEDŹ ... o VAT usługi finansowe są ... Klasyfikacją Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU) usługi systemu VISA powinny ... na kwalifikację omawianych usług. Dla określenia natury usługi nie ma znaczenia ...

  czytaj więcej

 • Jak odliczyć VAT, gdy faktura otrzymana jest przed wykonaniem usługi lub dostawą towarów

  ... . Jeśli więc np. usługa wykonana została w ... ona do większości usług, w stosunku do ... odniesieniu np. do usług najmu, licencji, usług telekomunikacyjnych, transportowych termin wykonania usługi nie wpłynie na ... do momentu wykonania usługi czy dostawy towaru ... faktury przed wykonaniem usługi czy dokonaniem dostawy ... faktury przed wykonaniem usługi czy ...

  czytaj więcej

 • Refaktura za usługi najmu: Odsprzedaż wody z 23-proc. VAT

  ... świadczyła m.in. usługi najmu dotyczące lokali ... z jednej kompleksowej usługi, jaką jest najem ... dany podmiot świadczy usługę o charakterze kompleksowym, ... dopuszczalne dzielenie tej usługi na części i ... rzecz najemców jest usługa główna, tj. najem ... mediów są elementem usług pomocniczych do tej usługi. W efekcie, gdy ... z tytułu świadczenia usług najmu. Tym ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej