Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów zarzuca trzem internetowym platformom prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o to, że Zalando, Booking i Travelist nie stosują, zdaniem organu, wymogów informowania klientów zgodnie z ustawą (Dz.U. z 2022 r. poz. 2581) stanowiącą implementację dyrektywy Omnibus.

Ta wymaga od platform internetowych przekazywania klientom wiedzy na temat tego, czy ofertę prezentuje przedsiębiorca, czy osoba fizyczna. Dodatkowo z prezentowanych informacji musi jasno wynikać dla kupującego, jaki jest podział obowiązków między sprzedawcami produktów i usług a platformami. Konsument ma wiedzieć, kto jest sprzedawcą oraz kto za co odpowiada, aby w razie problemów nie miał wątpliwości, gdzie złożyć reklamację.

UOKiK skontrolował pod tym kątem wiele platform. W 19 przypadkach stwierdził naruszenia przepisów. Wezwał firmy do wyjaśnień i zmiany praktyk. Większość już to zrobiła lub zadeklarowała wprowadzenie zmian. Wśród nich jest, np. Glovo, Uber Eats, Pyszne.pl, Wolt, Facebook, Bolt Food, AliExpress, Wakacje.pl, Amazon czy Allegro. Niektóre nie zareagowały na wezwania UOKiK i nie wyraziły zamiaru wdrożenia zmian. W tej grupie, jak informuje urząd, znalazły się Zalando, Booking i Travelist.

– Kupując produkty, zamawiając jedzenie czy decydując się na skorzystanie z usługi poprzez platformę internetową, konsumenci powinni mieć łatwy dostęp do kluczowej informacji o tym, czy podmioty, z którymi zawierają umowę, są przedsiębiorcami, czy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Od tego zależą choćby przysługujące im prawa. Jeśli nie zawierają umowy z przedsiębiorcą, nie są chronieni prawem konsumenckim i nie dotyczą ich wynikające z niego przywileje. Przykładowo, nie będą mieć zapewnionej ustawowej możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość – wyjaśnił powody postawienia zarzutów Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Jeśli przypuszczenia prezesa UOKiK się potwierdzą, firmom grozi kara w wysokości do 10 proc. ich rocznego obrotu.

Ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, która implementowała dyrektywę Omnibus, została przyjęta przez parlament w grudniu 2022 r., a obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. Przedsiębiorcy mieli mało czasu, by się przygotować na jej wejście w życie, i od początku pojawiały się problemy z dostosowaniem się do nowych wymagań. Powodem była m.in. niejasność tych uregulowań. Na prośby firm UOKiK wydał wytyczne, jak rozumieć i stosować nowe prawo. Początkowo najwięcej problemów było z interpretacją zasad informowania o cenach promocyjnych i obowiązkiem podawania najniższej ceny z 30 dni poprzedzających obniżkę. Chodzi o to, by klient miał pewność, że ma do czynienia z faktyczną promocją. UOKiK najpierw upominał przedsiębiorców, a w lipcu postawił pierwsze zarzuty związane z błędnym prezentowaniem okazyjnych ofert czterem przedsiębiorcom (Zalando, Media Markt, Sephora, Glovo). ©℗