Prawo dotyczące pirotechniki w rękach osób bez stosownych uprawnień jest jednoznaczne. Jaki może być mandat za jego złamanie?

Chociaż coraz częściej odchodzimy od stosowania fajerwerków i petard w Sylwestra, to nadal wiele osób nie wyobraża sobie świętowania bez wystrzałów.

Fajerwerki można cały rok - ale na prywatnym terenie

Zgodnie z polskim prawem używanie produktów pirotechnicznych dozwolone jest na teren prywatnych przez cały rok. Artykuły pirotechniczne mogę być również używane na terenach publicznych od 31 grudnia do 1 stycznia.

Należy jednak pamiętać, że używanie na terenie publicznym fajerwerki nie mogą być uciążliwe dla otoczenia. Reguluje to kodeks wykroczeń, a dokładnie jego artykuł 51 dotyczący zakłócania spokoju, porządku społecznego i spoczynku nocnego. Odnosi się on do hałasowania jako takiego, nie zaś konkretnie wystrzałów pirotechnicznych.

Przepisów tych nie odnosi się do do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się pokazami pirotechnicznymi, a także do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów. Pokazy te nie muszą być zgłaszane policji o ile są na prywatnym terenie. Dobrą praktyką jest jednak poinformowanie stróżów prawa oraz sąsiadów o takiej możliwości.

Ustawa o ochronie zwierząt a fajerwerki

O pirotechnice nie mówi też nic bezpośrednio ustawa o ochronie zwierząt. Tym niemniej leśnicy, policjanci i strażnicy miejscy korzystają z Art. 6 ust.2 pkt 9 ustawy o ochronie zwierząt. Jest w nim mowa o "złośliwym straszeniu lub drażnieniu zwierząt".

Należy pamiętać, że właściciel zwierzęcia lub skarb państwa może dochodzić odszkodowania na drodze cywilnej, jeśli dowiedzie, że zwierze znajdujące się w jego pieczy ucierpiało na wskutek wystrzałów.

Sprzedaż fajerwerków tylko dla pełnoletnich

Fajerwerki i petardy mogą kupić tylko osoby pełnoletnie. Reguluje to Ustawa z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Stanowi ona, że zgodnie z:

- art.31 § 2 wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumenty tożsamości,

- art. 37 kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesji osobom niepełnoletnim podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.Tyle na temat fajerwerków i petard mówi polskie prawo. Warto jednak zastanowić się nad kupnem fajerwerków cichych tzw. silentów, zwanych także fajerwerkami przyjaznym zwierzętom. Rodzą one zdecydowanie mniej problemów związanych z hukiem pozostawiając optyczną - błyskową część zabawy.