Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT), emeryci, którzy nie regulują opłat abonamentowych, mogą ponieść konsekwencje w postaci obniżenia swojej emerytury. Dane statystyczne pokazują, że tylko jeden na trzech zobowiązanych do płacenia abonamentu RTV faktycznie to robi. Osoby unikające opłat abonamentowych mogą napotkać trudności finansowe, ponieważ kwota ta może zostać pobrana z ich konta bankowego. Seniorom, którzy zalegają z opłacaniem abonamentu, grozi bezpośrednie obniżenie ich emerytury.

Monitorowanie opłaty abonamentowej RTV odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, a w niektórych przypadkach nie ma już konieczności przeprowadzenia kontroli w miejscu zamieszkania osoby poddawanej weryfikacji. Zamiast tego osoba może otrzymać wezwanie do zapłaty bezpośrednio z poczty.

Gdy zarejestrowany emeryt zaniedbuje opłatę abonamentową, może dojść do takiej sytuacji, że organy skarbowe pomniejszą jego świadczenie emerytalne w celu pokrycia zadłużenia. W takiej sytuacji, aby uregulować zaległe opłaty abonamentowe, pewna część jego emerytury zostanie potrącona.

Stawki abonamentu RTV. Tego terminu trzeba pilnować

Opłata abonamentowa RTV jest określana w dwóch różnych opcjach, uwzględniających posiadanie radia, telewizora lub obu urządzeń. Osoby, które zarejestrowały swój sprzęt w Poczcie Polskiej, muszą uregulować abonament do 25. dnia każdego miesiąca. Możliwe jest także opłacenie abonamentu za cały rok jednorazowo, co skutkuje 10-procentową zniżką.

Aktualne stawki abonamentu RTV wynoszą:

  • 27,30 zł miesięcznie za posiadanie telewizora (lub radia i telewizora)
  • oraz 8,70 zł miesięcznie za radio.

Wezwanie do zapłaty abonamentu

Osoby posiadające zarejestrowany odbiornik, które nie uregulują swojego abonamentu, ryzykują skonfrontowanie się ze służbami skarbowymi. Nawet seniorzy mogą otrzymać wezwanie do zapłaty bez konieczności przeprowadzania kontroli w ich domu.

Tego rodzaju korespondencja może dotyczyć osób, które zarejestrowały swoje urządzenia, lecz zaprzestały regulowania opłaty abonamentowej. Wystarczy, że ich status zostanie zweryfikowany w Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej jako zarejestrowanych, ale niepłacących, co skutkuje wysłaniem wezwania do uregulowania zaległych płatności.

Co grozi za niepłacenie abonamentu RTV?

Po otrzymaniu wezwania do uregulowania zaległego abonamentu konieczne jest spłacenie zadłużenia w ciągu siedmiu dni. W przypadku zaniedbania tej opłaty sprawa zostaje przekazana do odpowiedniego urzędu skarbowego, który monitoruje dłużnika. Ten proces może prowadzić do utraty części wypłaty lub innych środków, do których dłużnik ma prawo, włączając w to emeryturę.

Po przekazaniu sprawy przez Pocztę Polską odpowiedzialność za egzekwowanie zadłużenia przechodzi w ręce organów skarbowych. Fiskus może podejmować różne kroki w celu pokrycia zaległego abonamentu RTV, a w przypadku dłużnika będącego emerytem istnieje ryzyko zajęcia części jego emerytury. Skarbówka może ściągać należności z rachunku bankowego, nadpłaty podatku, emerytury, pensji, a także za pośrednictwem komornika.

Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV

Nie wszystkie osoby starsze muszą obawiać się utraty części swojego świadczenia w przypadku braku uregulowania opłaty za wcześniej zarejestrowany sprzęt. Istnieje pewna grupa seniorów, którzy są zwolnieni z obowiązku płacenia abonamentu. Zwolnienie to zależy od różnych kryteriów, takich jak wiek, wysokość świadczenia oraz status.

Opłata abonamentowa nie dotyczy więc osób, które ukończyły 75. rok życia, osób zaliczonych do I grupy inwalidzkiej, weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi, oraz osób, które przekroczyły 60. rok życia i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50% średniego wynagrodzenia.