sprzedaż

Sprzedaż – umowa cywilna, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę rzeczy w gotówce lub równowartości gotówki.

Źródło: wikipedia.org


Galeria

Inne

p

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej