Orzeczenia

1 lutego 2015 r.

Ubezpieczyciel hipermarketu ma wypłacić poszkodowanej ponad 12 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, a także zwrócić koszty leczenia i transportu.

Kobieta potknęła się w sklepie. Otrzyma 12 tys. zł zadośćuczynienia1 lutego 2015 r.

Ponad 12 tys. zł zadośćuczynienia, zwrot kosztów leczenia oraz transportu – takie świadczenia otrzymała 64-letnia gdańszczanka od właściciela hipermarketu E. Leclerc w Gdańsku. Kobieta potknęła się o wystającą z posadzki listwę podłogową, w wyniku, czego doznała urazu kolana i ręki, stłuczenia podudzia, a także wyszczerbienia zębów.

30 stycznia 2015 r.

Walka o prawo do kontaktów z wnuczką30 stycznia 2015 r.

Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zwróciło się dwoje Włochów, pani Manuello i pan Nevi, którzy wnieśli skargę (nr 107/10), powołując się na naruszenie prawa do życia rodzinnego (art. 8 konwencji). Chodziło o uniemożliwienie im kontaktów z małoletnią wnuczką i długotrwałe postępowanie włoskich sądów w tej sprawie.

30 stycznia 2015 r.

Sprawa dotyczyła wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności dla menedżerów spółki H.

Zakaz działalności dla zarządu bankruta30 stycznia 2015 r.

Każde otwarcie postępowania upadłościowego daje możliwość złożenia wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec członków zarządu upadającej firmy – orzekł Sąd Najwyższy.

29 stycznia 2015 r.

SN o odpowiedzialności za zaległości składkowe29 stycznia 2015 r.

TEZA: Wpisany do rejestru sądowego prezes (były prezes) spółki z o.o. nie może uwolnić się od subsydiarnej odpowiedzialności za jej długi składkowe (art. 116 ordynacji podatkowej) ani zasadnie utrzymywać, że nie pełnił takiej funkcji, jeżeli nie wniósł powództwa przeciwko spółce o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników podjętej z naruszeniem zasady tajności wyboru, a podjęcie takiej uchwały nie miało wpływu na jego wybór i sprawowanie funkcji prezesa dłużnej spółki.

29 stycznia 2015 r.

SN o zwrocie składek na ubezpieczenia29 stycznia 2015 r.

TEZA: Uiszczenie określonej kwoty tytułem składek przez inny podmiot niż płatnik i nie z rachunku płatnika nie jest nadpłatą w znaczeniu art. 24 ust. 6a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 72 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Takie świadczenie może być uznane za nienależne w ujęciu cywilnoprawnym.