Orzeczenia

19 września 2014 r.

Nauczycielka 30 maja 2012 r. otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę z powodu zbyt małej liczby zajęć z przedmiotu, którego uczyła.

Nauczyciel nie może pobierać pensji, jeśli idzie do sądu19 września 2014 r.

Pedagodzy, którzy najczęściej w maju otrzymują wypowiedzenia z powodu zbyt małej liczby zajęć w następnym roku szkolnym, muszą wybrać, czy przejść w stan nieczynny i dostawać przez pół roku wynagrodzenie, czy też kwestionować zasadność zwolnienia. Nie można jednocześnie korzystać z obu tych uprawnień. Tak orzekł wczoraj Sąd Najwyższy.