Orzeczenia

27 maja 2015 r.

Przekazanie mienia musi być prawidłowe27 maja 2015 r.

Umożliwienie korzystania przez oddziały żłobkowe z pomieszczeń przedszkola nie może być uregulowane samym statutem pierwszej z tych placówek. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), który rozpatrywał skargę Rady Miasta Iławy na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (sygn. akt II SA/Ol 1076/14). Sąd stwierdził w nim nieważność uchwały radnych w sprawie nadania statutu oddziałom żłobkowym w miejskim przedszkolu.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

reklama