Orzeczenia

18 grudnia 2014 r.

Prokurator rejonowy zaskarżył część zapisów uchwały rady miasta Wschowa w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna

Uchwała wskazuje maksymalną stawkę pensji dziennego opiekuna18 grudnia 2014 r.

Użycie przez radnych sformułowania o górnym limicie wynagrodzenia dla osoby zajmującej się dziećmi oznacza, że można jego niższą kwotę zawrzeć w podpisywanej z nią umowie. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, który oddalił skargę kasacyjną prokuratora okręgowego z Zielonej Góry na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Prokurator rejonowy zaskarżył część zapisów uchwały rady miasta Wschowa w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, jednak WSA w wyroku wydanym 9 kwietnia 2014 r. (sygn. akt II SA/Go 167/14) stwierdził nieważność tylko niektórych z nich.

16 grudnia 2014 r.

Trybunał uznał, że część z kwestionowanych przepisów wymaga rangi ustawowej.

TK: część zapisów rozporządzenia o kuratorach - niekonstytucyjna16 grudnia 2014 r.

Kilkanaście przepisów z wydanego w 2013 r. rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych zaskarżyła do TK Krajowa Rada Kuratorów (KRK). "Wykonawczy charakter rozporządzenia względem ustawy uniemożliwia regulowanie w nim kwestii, których w ogóle nie ma w ustawie" - mówił w uzasadnieniu orzeczenia sędzia TK Marek Kotlinowski. Dodał, że "bezwzględna wyłączność ustawy dotyczy spraw o istotnym znaczeniu z punktu widzenia praw i wolności człowieka i obywatela".