Orzeczenia

23 lipca 2014 r.

PESEL i adres chronią przed dublowaniem dawców szpiku23 lipca 2014 r.

Umieszczanie w rejestrze dawców szpiku ich numerów PESEL oraz adresów zamieszkania jest zgodne z konstytucją. Ustawę zasadniczą łamią jednak przepisy umożliwiające udostępnienie danych z tej bazy ministrowi zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej. Tak uznał wczoraj Trybunał Konstytucyjny.