Orzeczenia

3 września 2015 r.

Sąd okręgowy uznał, że odczuwane przez powodów krzywda i żal po stracie są bardzo duże i wynikają nie tylko z silnych związków z nim, lecz także z zawiedzionych nadziei, poczucia osamotnienia i żałoby

Swoboda w ustaleniu kwoty zadośćuczynienia to nie dowolność3 września 2015 r.

TEZA: Zadośćuczynienie na podstawie art. 446 par. 4 kodeksu cywilnego w sytuacji śmierci pracowników na skutek wypadku przy pracy w tym samym miejscu i tego samego dnia powinno być przyznane poszczególnym osobom na podstawie takich samych obiektywnych kryteriów. W takim przypadku istotna dyferencjacja zadośćuczynień powinna być uzasadniona przez sąd szczególnymi okolicznościami dotyczącymi pokrzywdzonych, odmiennymi od istniejących w bardzo podobnych sprawach. Oznacza to wymóg indywidualizowania sytuacji pokrzywdzonego z uwzględnieniem całokształtu okoliczności sprawy oraz odniesieniem się do okoliczności obiektywnych.

2 września 2015 r.

Sprawa dotyczy gminy, która w latach 2010–2013 wyprzedawała grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

Uchwała NSA rozstrzygnie o odliczeniu VAT2 września 2015 r.

Poszerzony skład sądu kasacyjnego odpowie na pytanie, czy samorząd budujący sieci wodociągowe i kanalizacyjne realizuje zadania własne, czy też działa jako podatnik VAT. W pierwszym przypadku występowałby jako organ władzy publicznej i nie mógłby potrącić daniny naliczonej na dokumentujących taką transakcję fakturach.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

reklama