Orzeczenia

31 marca 2015 r.

Spór zainicjowało stowarzyszenie ochrony zwierząt, które wystąpiło do wójta jednej z gmin w województwie łódzkim o cofnięcie właścicielowi schroniska zezwolenia na jego prowadzenie

Psy w schronisku tylko z jednej gminy31 marca 2015 r.

Obszar działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt, określony w decyzji wójta jako gmina, nie pozwala na zwożenie do niego zwierząt spoza tego terytorium. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

31 marca 2015 r.

Czy można odstąpić od umowy, gdy wykonawca się spóźnia31 marca 2015 r.

TEZA: Artykuł 635 kodeksu cywilnego nie przewiduje jako przesłanki odstąpienia od umowy braku winy po stronie zamawiającego, akcentując jedynie, że warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest opóźnienie przyjmującego zamówienie w jego realizacji w stopniu tak znaczącym, iż rodzi wysokie prawdopodobieństwo nieukończenia dzieła w czasie umówionym.

Prawo na co dzień

Konferencje, debaty, kongresy