Orzeczenia

8 stycznia 2018 r.

Samo podpisanie dokumentów przygotowanych przez zatrudnionych pracowników nie przesądza o prowadzeniu działalności zarobkowej.

Złożenie kilku podpisów to nie działalność zarobkowa8 stycznia 2018 r.

Sprawa dotyczyła M.H., który wraz z żoną prowadzi działalność gospodarczą. Obydwoje wchodzą w skład zarządu, który jest uprawniony do reprezentowania firmy i prowadzenia jej spraw. M.H. z powodu problemów z kolanem stał się niezdolny do wykonywania pracy i pobierał z tego tytułu zasiłek chorobowy, a następnie świadczenie rehabilitacyjne. Firmą zarządzała jego żona. Zdarzył się jednak rok, kiedy obydwoje nie mogli pracować. Wtedy mężczyzna podpisał kilka dokumentów, m.in. zatwierdził protokół powypadkowy. To stało się powodem do zakwestionowania przez ZUS prawa do pobierania świadczeń i żądania ich zwrotu.

8 stycznia 2018 r.

Sędziowie wskazali, że od lat nie ma wątpliwości, że informacje, o które wnioskowała fundacja, stanowią informację publiczną.

Umowy śledczych bez tajemnic8 stycznia 2018 r.

Uznanie przez Bogdana Święczkowskiego, że wydatki prokuratury na zewnętrzną obsługę prawną nie są informacją publiczną, to stanowisko niewłaściwe i nieznajdujące podstaw w utrwalonej linii orzeczniczej. Uznał tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

6 stycznia 2018 r.

Przekształcenie transgraniczne spółki nie stanowi nadużycia prawa.

Przekształcenie transgraniczne spółki neutralne podatkowo6 stycznia 2018 r.

25 października 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał istotny dla polskich przedsiębiorców wyrok dotyczący opodatkowania transgranicznego przekształcenia polskich spółek handlowych. Trybunał Sprawiedliwości wskazał m.in., że spółka powinna uniknąć nałożenia na jej wspólników obowiązków podatkowych, jeżeli jej siedziba statutowa zostanie przeniesiona za granicę z wykorzystaniem instytucji transgranicznego przekształcenia.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama