Orzeczenia

19 października 2014 r.

Kandydatka przystąpiła do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Izby Architektów

Protokół z przebiegu egzaminu zawodowego to materiał dowodowy. Nie może budzić wątpliwości19 października 2014 r.

Podstawą do podważenia negatywnej decyzji w sprawie nadania uprawnień zawodowych jest protokół z przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego. Dokument ten stanowi najważniejsze potwierdzenie zdarzeń, które miały miejsce. Powinien więc być jednoznaczny i rzetelnie przygotowany – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Prawo na co dzień