Orzeczenia

26 lutego 2015 r.

Mniej wątpliwości wzbudza fakt, że opublikowanie wywiadu, felietonu czy reportażu z naruszeniem przepisów powoduje odpowiedzialność prawną wydawcy.

Kto posiada prawa autorskie do wywiadu prasowego?26 lutego 2015 r.

Kto posiada prawa do wywiadu prasowego i kto ponosi odpowiedzialność, jeśli materiał narusza czyjeś prawa autorskie? Te pytania stały się nadzwyczaj aktualne po niedawnym zamieszaniu związanym z publikacją pisma „MaleMen”. Sęk w tym, że ilu prawników, tyle opinii.

26 lutego 2015 r.

Sąd Najwyższy uznał, że skarga kasacyjna jest uzasadniona.

Ubezpieczenia społeczne: Kiedy ZUS poświadczy podleganie ustawodawstwu polskiemu26 lutego 2015 r.

Podmiot delegujący zatrudnianych pracowników do pracy za granicą może być co do zasady uznany za pracodawcę zazwyczaj prowadzącego znaczną część działalności w kraju, w którym ma swoją siedzibę i z którego deleguje pracowników za granicę w rozumieniu art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 987/2009, jeżeli prowadzi w tym kraju działalność inną niż działalność związana z samym zarządzaniem wewnętrznym i jeżeli osiąga w nim obrót na poziomie 25 proc. całego swego obrotu.

25 lutego 2015 r.

Urlop na żądanie sędziego

Urlop na żądanie sędziego: Bez dyscyplinarki za niestawienie się w pracy25 lutego 2015 r.

Nie można przypisywać sędziemu przewinienia dyscyplinarnego, gdy wystąpił on o urlop na żądanie i nie stawił się do pracy bez oczekiwania na zgodę pracodawcy. Bez konsekwencji obejdzie się on jednak tylko w sytuacji, w której nie podano uzasadnionych przyczyn odmowy skorzystania z wolnego dnia – wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego.

Prawo na co dzień