Orzeczenia

29 czerwca 2015 r.

Wniesienie gruntu z rozpoczętą budową jest opodatkowane29 czerwca 2015 r.

Nie można mówić o zorganizowanej części firmy, gdy budynek jest niewykończony i nie pełni funkcji użytkowej – orzekł NSA. Sąd odwołał się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. akt C – 444/10), z którego wynikało, co należy rozumieć pod pojęciem przekazania całości lub części aktywów. Obejmuje ono przekazanie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w tym składników materialnych i ewentualnie niematerialnych, łącznie składających się na przedsiębiorstwo zdolne prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą – wyjaśnił TSUE.

29 czerwca 2015 r.

Kiedy należy wnosić opłatę za odbiór śmieci?

Za odbiór śmieci nie zawsze trzeba płacić29 czerwca 2015 r.

Gmina nie może narzucić obowiązkowej opłaty za odbiór śmieci z domku letniskowego w miesiącach wakacyjnych. Warunkiem do ściągnięcia należności jest bowiem faktyczny czas zamieszkiwania nieruchomości – wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

26 czerwca 2015 r.

Wielka Izba trybunału w wyroku z 16 czerwca 2015 r. rozstrzygnęła na wstępie, czy Armenia rzeczywiście sprawowała kontrolę nad Lachin oraz czy w związku z tym może ponosić odpowiedzialność za naruszenie konwencji

Kto łamie prawa człowieka w Górskim Karabachu26 czerwca 2015 r.

Po rozpadzie ZSRR powstała Republika Górskiego Karabachu (RGK), obejmująca tereny zamieszkałe w większości przez Ormian, oraz region Shahumyan należący tradycyjnie do Azerbejdżanu. W 1991 r. odbyło się referendum, zbojkotowane przez Azerów, na podstawie którego doszło do secesji RGK od Azerbejdżanu. To wywołało konflikt zbrojny, który doprowadził do masowych przesiedleń zarówno ludności azerskiej, jak i ormiańskiej. W 1994 r. pod auspicjami OBWE podpisano umowę o zawieszeniu broni. Przed przystąpieniem do Rady Europy w 2001 r. obydwa państwa zobowiązały się do pokojowego rozwiązania konfliktu.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

reklama