Orzeczenia

30 maja 2016 r.

Sędzia sprawozdawca powołał się też na racjonalność ustawodawcy: w pewnych sytuacjach orzecznik może odwołać się do Sądu Najwyższego od decyzji ministra dotyczącej miejsca jego orzekania

NSA: Decyzja ministra o losie sędziego jest niezaskarżalna30 maja 2016 r.

Nie ma takich przepisów ustawy zasadniczej, które pozwoliłyby sędziemu wywodzić, iż ma on prawo choćby współdecydować o tym, gdzie orzeka. Sędzia nie ma prawa odwołać się od decyzji ministra sprawiedliwości odmawiającej mu przeniesienia do innego sądu – taki wniosek płynie ze środowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (syng. akt I OSK 805/16).

25 maja 2016 r.

Prawo do odmowy przejścia do szkoły przejmowanej przez osobę fizyczną dotyczy wszystkich nauczycieli.

Nauczycielowi przejmującemu szkołę też należy się odprawa25 maja 2016 r.

Pedagog przejmujący od gminy szkołę, w której pracuje, może odmówić zatrudnienia się w niej. W takiej sytuacji przysługują mu uprawnienia wynikające z Karty nauczyciela. Przepisy ustawy o systemie oświaty przewidują, że w przypadku małych szkół (do 70 uczniów) gminy mogą je oddać do prowadzenia osobom prawnym lub fizycznym. Powierzenie takiej szkoły osobie fizycznej następuje na mocy umowy, po której podpisaniu gmina ma obowiązek powiadomienia zatrudnionych w niej nauczycieli o zmianie właściciela szkoły oraz o skutkach takiego przejścia – także dla nauczycielskiego stosunku pracy i jego uprawnień socjalnych.

Polecane

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

reklama