Orzeczenia

31 października 2014 r.

Dla realizacji ujęcia wód podziemnych nie potrzeba uzyskiwać również pozwolenia na budowę

Na studnię nie potrzeba pozwolenia na budowę31 października 2014 r.

Dla realizacji ujęcia wód podziemnych, stanowiącego urządzenie niewymagające pozwolenia wodnoprawnego, nie potrzeba uzyskiwać również pozwolenia na budowę. Do takich wniosków doszedł wojewódzki sąd administracyjny w Białymstoku. Jak się jednak okazuje sądy administracyjne – w tym Naczelny Sąd Administracyjny – nie zawsze reprezentują takie stanowisko. Powód? Nieprecyzyjne przepisy.

30 października 2014 r.

Pełnomocnik stolarza wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Nie zawsze trzecia umowa oznacza stałe zatrudnienie30 października 2014 r.

Pracownik, który miał kilka umów terminowych, nie może się domagać ich przekształcenia w stałą, jeśli były zawarte przed 1 maja 2004 r. Dopiero po tym terminie trzeci kontrakt z mocy prawa staje się w zatrudnieniem na czas nieokreślony. Tak orzekł Sąd Najwyższy.