Orzeczenia

4 maja 2015 r.

Linia interpretacyjna

IS w Katowicach o zwolnieniu z ewidencjonowania na kasie fiskalnej4 maja 2015 r.

TEZA: Spółka świadcząca usługi architektoniczne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, za które otrzyma zapłatę za pośrednictwem banku na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej czynności dotyczyła, skorzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

24 kwietnia 2015 r.

Skarżącymi są mieszkańcy terenów położonych u stóp Wezuwiusza

ETPC: Odpowiedzialność państwa w razie katastrofy naturalnej24 kwietnia 2015 r.

Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie wypowiadał się w sprawach związanych z ochroną środowiska. W swoim orzecznictwie potwierdzał, iż zanieczyszczenia w związku z emisją z fabryki, wysypiska i lotniska czy też narażenie na styczność z radioaktywnymi materiałami stanowią naruszenie prawa do prywatności, a w szczególnych wypadkach prawa do życia.

22 kwietnia 2015 r.

Podważany przepis nowelizacji dotyczy tzw. kaskadowego przekazywania dróg.

Bez wyroku TK: Samorządy nadal niepewne zasad przekazywania dróg 22 kwietnia 2015 r.

Nie zapadł dzisiaj długo wyczekiwany przez samorządy wyrok dotyczący zasad przekazywania dróg. Sprawą zajął się Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt Kp 2/13). Zbadał przepisy ustawy z 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, które nie weszły w życie, bo zakwestionował je Prezydent RP i wniósł w tej sprawie do TK.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

reklama