Orzeczenia

1 września 2014 r.

Ochrona konkurencji może naruszyć swobodę świadczenia usług1 września 2014 r.

Europejscy armatorzy, którzy są właścicielami statków pływających pod którąś z tanich bander, mogą powoływać się – także w sporach przed sądami – na swobodę świadczenia usług. Warunkiem jest jednak, by zajmowali się transportem morskim z lub do państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego – orzekł luksemburski Trybunał Sprawiedliwości.

26 sierpnia 2014 r.

egzekucja z mieszkania

Sąd musi mieć prawo zawiesić egzekucję z mieszkania26 sierpnia 2014 r.

Konsument, którego pożyczka lub kredyt zostały zabezpieczone hipoteką, musi mieć prawo odwołania się do sądu po to, by spowodować zaprzestanie egzekucji odbywającej się na podstawie nieuczciwego warunku umownego. Jednocześnie krajowy sąd powinien móc zawiesić postępowanie egzekucyjne, jeżeli okazałoby się, że jego podstawą jest klauzula stawiająca w nierównym położeniu konsumenta i jego wierzyciela – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.