Orzeczenia

24 października 2014 r.

Problem powstał, kiedy dwoje odbiorców zakwestionowało wysokość i sensowność narzuconych im podwyżek cen gazu i prądu przez komunalnych dostawców.

Zbyt wysokie rachunki za gaz i prąd? Konsument ma prawo kwestionować podwyżki cen energii24 października 2014 r.

Konsumenci powinni mieć prawo do kwestionowania podwyżki cen elektryczności i gazu proponowanych przez dostawcę, a nie tylko prawo do odstąpienia od umowy – orzekł wczoraj luksemburski Trybunał Sprawiedliwości. W ten sposób odpowiedział federalnemu trybunałowi niemieckiemu na pytanie, czy regulacje krajowe dotyczące dostaw energii mogą przewidywać, że odbiorcy taryfowi zostaną wprawdzie poinformowani w odpowiednim czasie o zmianie ceny, ale nie będą zawiadamiani o jej przyczynach, warunkach i zakresie.

23 października 2014 r.

Postępowanie upadłościowe oddziału spółki jest możliwe także w kraju jej siedziby23 października 2014 r.

Wtórne postępowanie upadłościowe odnoszące się do oddziału wolno wszcząć nawet w kraju, w którym firma ma siedzibę i w którym została zarejestrowana jako osoba prawna – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. O ile sąd innego państwa członkowskiego orzekł wcześniej jej likwidację w postępowaniu głównym.

19 października 2014 r.

Kandydatka przystąpiła do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Izby Architektów

Protokół z przebiegu egzaminu zawodowego to materiał dowodowy. Nie może budzić wątpliwości19 października 2014 r.

Podstawą do podważenia negatywnej decyzji w sprawie nadania uprawnień zawodowych jest protokół z przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego. Dokument ten stanowi najważniejsze potwierdzenie zdarzeń, które miały miejsce. Powinien więc być jednoznaczny i rzetelnie przygotowany – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.