Orzeczenia

27 września 2016 r.

Sąd Najwyższy uznał, że w takim postępowaniu należy stosować procedurę cywilną, a nie karną.

Służba więzienna: Odwołanie od kary dyscyplinarnej do sądu okręgowego27 września 2016 r.

Funkcjonariusz Służby Więziennej może kwestionować karę dyscyplinarną przed sądem okręgowym. W takich przypadkach stosuje się procedurę cywilną. Jako stronę pozwaną należy wskazać Skarb Państwa, czyli kierownika jednostki, która wydała orzeczenie w postępowaniu dyscyplinarnym. Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 22 września 2016 r.

24 września 2016 r.

Mimo że sprawę Güzela ostatecznie umorzono, to został on skazany, a co więcej, przez następne 7 lat musiał obawiać się sankcji za podobne przewinienia

Wolność wypowiedzi w języku mniejszości 24 września 2016 r.

Skarżący, Semir Güzel, był wiceprezesem tureckiej Partii Praw i Wolności (Hak ve Özgürlükler Partisi). 4 stycznia 2004 r., podczas pierwszego kongresu ugrupowania, pełnił funkcję przewodniczącego obrad. Niektórzy delegaci wygłosili wtedy swoje przemówienia w języku kurdyjskim, a Güzel nie próbował się temu przeciwstawić.

24 września 2016 r.

Wyrok wywołał wielkie poruszenie wśród wydawców oraz prawników.

Link do zdjęcia bez zezwolenia autora narusza prawa autorskie24 września 2016 r.

PROBLEM: Umieszczenie na stronie internetowej linku odsyłającego do utworów chronionych prawem autorskim i opublikowanych bez zezwolenia autora w innej witrynie internetowej nie stanowi publicznego udostępniania, ale tylko wtedy, gdy osoba umieszczająca link działa bez celu zarobkowego i bez wiedzy o niezgodności publikacji tych utworów z prawem – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku w sprawie GS Media, wydanym 8 września 2016 r. Inaczej mówiąc – osoba umieszczająca link w internecie nie narusza prawa, jeśli nie wie, że prowadzi on do pirackich treści, oraz nie działa w celu zarobkowym. Długo oczekiwane orzeczenie rodzi jednak wiele wątpliwości prawników i przedsiębiorców. Pojawiły się obawy, że wyrok jest wręcz szkodliwy, bo stwarza zbyt szerokie możliwości nadużywania prawa przez linkujących, zasłaniających się brakiem zarobku czy brakiem wiedzy. W efekcie ochrona praw twórców będzie jeszcze bardziej utrudniona.

Polecane

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama