Orzeczenia

24 sierpnia 2016 r.

Fiskus stwierdził, że danina jest płatna trzy razy: przy otrzymaniu samych opcji, przy ich zamianie na akcje oraz przy sprzedaży papierów.

Bez trzeciego PIT od opcji menedżerskich24 sierpnia 2016 r.

Pracownik, któremu firma nieodpłatnie przekaże opcje na akcje, nie musi płacić podatku od samego ich otrzymania – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Stwierdził on, że otrzymanie opcji, które dopiero po ustalonym czasie mogą być sprzedane lub wymienione na papiery wartościowe, nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Powód: pracownik nie może nimi dysponować jak właściciel.

22 sierpnia 2016 r.

Spór sprowadzał się do określenia, w którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w odniesieniu do krajowej i wewnątrzwspólnotowej dostawy

Odbiór kompleksu nie ma znaczenia dla rozliczeń22 sierpnia 2016 r.

O dostawie towaru decyduje faktyczne jej dokonanie, czyli przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, a nie protokół zdawczo-odbiorczy – orzekł WSA w Gliwicach. Sprawa dotyczyła spółki planującej podpisanie umowy na wytworzenie i dostarczenie orurowania wykorzystywanego w instalacjach przemysłowych.

Polecane

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama