Orzeczenia

22 lipca 2016 r.

NSA podzielił zdanie wojewody, że zadania wskazane w programie nie mieszczą się w katalogu zadań wymienionych w art. 41 ust. 1 u.w.t.p.a.

Budowa boisk to nie profilaktyka przeciwalkoholowa22 lipca 2016 r.

TEZA: Artykuł 41 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zawiera otwarty katalog zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Niemniej jednak nie można w nim pomieścić wszelkich działań gminy pozostających w bardzo luźnym związku z celami tej ustawy.

Polecane

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

reklama