Orzeczenia

24 lipca 2016 r.

Kodeks wyborczy nie określa, w jakiej formie należy złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się funkcji.

Radny musi skutecznie zrzec się funkcji ławnika24 lipca 2016 r.

TEZA: Kodeks wyborczy nie określa, w jakiej formie należy złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się funkcji, jednak należy przyjąć, że musi to nastąpić w taki sposób, aby nie budziło wątpliwości, iż oświadczenie o zrzeczeniu dotarło do wiadomości adresata. Wybór sposobu doręczenia (złożenia) oświadczenia o zrzeczeniu należy do radnego, który ponosi konsekwencje tego wyboru.

24 lipca 2016 r.

Gdy kobieta zażądała wyjaśnień, firma przyznała się do pomyłki. W ramach rekompensaty przeproszono za zdarzenie i zaoferowała rekonstrukcję nagrobkaBaloncici / Shutterstock.com

Grób psa nie jest czczony tak jak ludzki 24 lipca 2016 r.

Traktowanie pupila jak członka rodziny i oczywisty smutek po jego śmierci to za mało, by miejsce pochówku zwierzęcia traktować na tych samych zasadach, co grób ludzki.Chowanie zwierząt nie jest oczywiste, dlatego usunięcie nagrobka nie narusza żadnego dobra związanego z pochówkiem psa - wskazał sąd w Trzciance.

22 lipca 2016 r.

NSA podzielił zdanie wojewody, że zadania wskazane w programie nie mieszczą się w katalogu zadań wymienionych w art. 41 ust. 1 u.w.t.p.a.

Budowa boisk to nie profilaktyka przeciwalkoholowa22 lipca 2016 r.

TEZA: Artykuł 41 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zawiera otwarty katalog zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Niemniej jednak nie można w nim pomieścić wszelkich działań gminy pozostających w bardzo luźnym związku z celami tej ustawy.

Polecane

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

reklama