Jednym z problemów, z którymi musi zmierzyć się Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar, jest kwestia wzrostu wynagrodzeń adwokatek i adwokatów oraz pracowników prokuratury. Na jakie podwyżki liczą członkowie tych grup?

Wzrost stawek za tzw. urzędówki

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Przemysław Rosati zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z pytaniem dotyczącym podwyżek wynagrodzeń za świadczenie pomocy prawnej z urzędu przez członków palestry.

Jak wskazał mec. Przemysław Rosati, stawki za tzw. urzędówki od lat pozostają na rażąco niskim poziomie. Zgodnie z pismem do Ministra Sprawiedliwości, stawki za tzw. urzędówki nie uległy zmianie od 22 lat, często więc nie gwarantują nawet zwrotu kosztów ponoszonych przez adwokatki i adwokatów, którzy świadczą tego rodzaju pomoc.

"To wyraźny sygnał dla obywateli, że jeśli nie stać ich na adwokata z wyboru, Państwo nie zapewni im adekwatnie opłaconej z budżetu państwa, profesjonalnej pomocy prawnej z urzędu" — stwierdził Prezes NRA mec. Przemysław Rosati.

Wysokość wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej z urzędu stanowiła niejednokrotnie przedmiot rozważań Trybunału Konstytucyjnego. W ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się na temat kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu przed radcę prawnego, które nie zostały opłacone. W orzeczeniu ponownie wskazał, że przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, które kształtują je na poziomie niższym od minimalnych stawek dla radców wybranych przez klientów są niezgodne z Konstytucją RP. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewniało wówczas, że pracuje nad tym, by stawki za tzw. urzędówki wzrosły do wysokości tych „minimalnych”. Opisane zmiany miały zacząć obowiązywać w 2024 roku.

Zwiększenie wynagrodzeń pracowników prokuratury

Oprócz adwokatek i adwokatów o swoje chcą zawalczyć również inne grupy pracowników. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP przedstawił propozycję systemowego zwiększenia wynagrodzeń pracowników prokuratury.

Jak powiedział Przewodniczący ZZPiPP RP prok. Jacek Skała, „Mamy deklaracje, a oczekujemy konkretów. Dlatego kładziemy na stole fragment projektu, zawierający w tym obszarze rozwiązania systemowe, które umożliwią w przyszłości zbudowanie nowoczesnego, dobrze opłacanego pionu wspomagającego prokuratorów”.

Z danych związkowych wynika, że problem niskich uposażeń pracowników prokuratury dotyczy grupy 8.600 osób, bez których prokuratorzy nie mogliby realizować swoich podstawowych zadań w obszarze zwalczania przestępczości. Jak wskazał Przewodniczący ZZPiPP RP prok. Jacek Skała, zmusza to niektórych z pracowników prokuratury do dorabiania na dodatkowych etatach.

Odpowiedź na to ma stanowić zaprezentowany przez związkowców projekt ustawy – Prawo o prokuraturze, który przewiduje m.in. podniesienie uposażenia dla pracowników prokuratury. Obowiązujące przepisy przewidują minimalne wynagrodzenie zasadnicze przysługujące pracownikom sądów i prokuratury w kwocie 4.240 zł brutto. Autorzy projektu proponują podniesienie wynagrodzenia zasadniczego pracowników prokuratury, które nie mogłoby być niższe niż 40% wynagrodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury rejonowej w stawce pierwszej. Wynosiłoby więc ono 5.744 zł. Jeśli zaś chodzi o wynagrodzenie zasadnicze urzędników prokuratury, to nie mogłoby być ono niższe niż 50% pensji prokuratora rejonowego, co daje kwotę 7.180 zł.

Cały projekt ustawy związkowców ma zostać przedstawiony opinii publicznej w najbliższych tygodniach.