Niepłacenie mandatów może nieść ze sobą poważne konsekwencje prawne, tak więc tego tematu w żadnym wypadku nie można bagatelizować. Ile dni mamy na uregulowanie należności? Co jeśli zapłacimy po terminie? Czy z powodu niezapłaconych mandatów można trafić do aresztu?

Jakie są rodzaje mandatów?

Obowiązujące rodzaje mandatów karnych w Polsce to:

– Mandat gotówkowy - płacony u funkcjonariusza bezpośrednio w sytuacji wystawienia go
– Mandat kredytowany - mandat wystawiony z terminem płatności.
– Zaoczny mandat kredytowany - mandat wysłany pocztowo np. za wykroczenie drogowe odnotowane na fotoradarze.Jakie mam mandaty?

Sprawdzić można w bardzo prosty sposób. Wystarczy mieć profil zaufany i aplikację mObywatel 2.0. W zakładce "Mandaty" znajdziemy wszelkie niezbędne informacje, mianowicie:

– Gdzie i kiedy został wystawiony mandat

– Jaki rodzaj wykroczenia obejmuje

– Jaka kwota jest do uregulowania

– Jaki jest termin zapłaty mandatu

– Status mandatu: uregulowany lub oczekujący na zapłatę

– liczbę punktów karnychJaki termin na zapłatę? Co jeśli zapłacę po terminie?

W większości przypadków to 7 dni od daty wystawienia. W przypadku mandatu zaocznego to 14 dni od daty doręczenia. Jeśli mandat zostanie zapłacony z niewielkim opóźnieniem, nie powinniśmy spodziewać się poważnych konsekwencji. W przypadku mandatu wystawionego przez policję nie ma naliczanych odsetek, tak jak w przypadku niepłacenia innego rodzaju należności. Odsetki mogą być jednak naliczane za spóźnianie się z zapłatą mandatu wystawionego przez straż miejską.

Co grozi za niepłacenie? Trafię do aresztu?

Organy państwowe mogą rozpocząć postępowanie w sprawie niezapłaconego mandatu. Dopiero po upływie 3 lat dług się przedawnia. W tym czasie można jednak spodziewać się konsekwencji prawnych. W sytuacji gdy zostanie wszczęte postępowanie, będą już naliczane dodatkowe opłaty. Mogą to być przykładowo koszty komornicze lub koszty postępowania sądowego. Odsetki są naliczane także w przypadku mandatu od straży miejskiej.

Warto też zaznaczyć, że "przeterminowany" mandat, tak samo jak każdy inny, wpływa na sytuację finansową. Informacje trafią do Biura Informacji Kredytowej, co może skutkować niższą zdolnością kredytową i odmową przyznania kredytu przez bank.

Oto kolejne możliwe konsekwencje:

– Pobranie nadpłaty podatkuUrząd skarbowy może tego dokonać na rzecz spłaty należności z tytułu nieuregulowanego mandatu

– Zajęcie części wynagrodzenia – Urząd skarbowy może zdecydować się na pobranie odpowiedniej kwoty z naszego dochodu na spłatę należności. Część wynagrodzenia lub emerytury może zostać zajęta

– Grzywna sądowa jeśli sprawa zostanie skierowana na drogę sądową, to sąd może nałożyć karę grzywny nawet do 5 tys. zł. Możemy też zostać obarczeni dodatkowymi kosztami z tytułu wszczętego postępowania sądowego

– Areszt To już ostateczność. Niemniej jednak, jeśli uporczywie unikamy zapłaty należności, a sąd nałoży grzywnę i jej również nie zapłacimy, to konsekwencją może być nawet ograniczenie wolności