Prokurator krajowy Dariusz Korneluk zapowiedział ponowną analizę spraw zainicjowanych w ostatnich latach zawiadomieniami Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) - poinformowała w poniedziałek Prokuratura Krajowa.

Wizyta dyrektorów OLAF-u w Polsce i rozmowy o współpracy z prokuraturą

W poniedziałek w Polsce - jak poinformowano w komunikacie PK - wizytę złożyli dyrektor generalny OLAF Ville Itala i jego zastępca Andreas Schwarz. Spotkali się z prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem i prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem.

"To była pierwsza wizyta obecnego Dyrektora Generalnego OLAF-u w Polsce. Tematem spotkania było omówienie kontynuacji współpracy polskiej Prokuratury z OLAF-em po przystąpieniu Polski do Prokuratury Europejskiej, z uwagi na podział kompetencji pomiędzy tymi instytucjami" - przekazała rzecznik prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

Podczas rozmów omawiano także dotychczasową współpracę pomiędzy polską prokuraturą a OLAF-em. "Z przekazanych informacji wynika, że w ostatnich lata w jedynie 29 proc. spraw zainicjowanych zawiadomieniami sądowymi tej instytucji skierowano akty oskarżenia, w większości przypadków postępowania zakończono decyzjami o odmowie wszczęcia postępowania bądź umorzeniem postępowania" - poinformowała PK.

Zapowiedź ponownej analizy spraw przez prokuratora krajowego

"Obecny na spotkaniu prokurator krajowy Dariusz Korneluk zapowiedział ponowną analizę tych spraw" - przekazano w komunikacie po spotkaniu. Jednocześnie zadeklarowano "rzetelną wymianę informacji o postępowaniach wywołanych wnioskami OLAF-u, szczególnie w aspekcie informowania o powodach odmowy wszczęcia bądź umorzenia tych postępowań".

Deklaracja ministra sprawiedliwości ws. niezależności prokuratury i współpracy międzynarodowej

Podczas rozmów z kierownictwem OLAF minister sprawiedliwości-prokurator generalny Adam Bodnar zapewniał, że "jego celem jest zbudowanie prokuratury niezależnej od władzy wykonawczej, odzyskującej zaufanie w społeczeństwie". "Efekt ten jest możliwy do osiągniecia poprzez podniesienia efektywności realizacji zadań przez prokuraturę, ale także otwarcie się prokuratury na współpracę z instytucjami międzynarodowymi, co legło u podstaw przystąpienia do Prokuratury Europejskiej" - zaznaczono.

Bodnar - jak zaznaczono - zadeklarował także, że "Polska chce być lojalnym członkiem Unii Europejskiej, rzetelnie współpracującym z instytucjami powołanymi do zwalczania nadużyć finansowych na jej obszarze".

Rola OLAF-u i zmiany w zakresie współpracy Polski po dołączeniu do Prokuratury Europejskiej

OLAF powstał, aby prowadzić dochodzenia w sprawach nadużyć na szkodę budżetu Unii Europejskiej, korupcji oraz poważnych nieprawidłowości wewnątrz instytucji europejskich. Jak przyznaje PK, "udział Polski w pracach Prokuratury Europejskiej zmniejszy zakres współpracy z OLAFE-m, co jednakże w ocenie Prokuratora Generalnego nie stoi na przeszkodzie, aby uczynić tę współpracę jak najefektywniejszą".

Pod koniec lutego br. Komisja Europejska podjęła decyzję potwierdzającą udział Polski w Prokuraturze Europejskiej. Na wniosek skierowany do Komisji przez Polskę Prokuratura Europejska będzie właściwa do prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw naruszających interesy finansowe Unii, popełnionych w Polsce po 1 czerwca 2021 roku. Obecnie trwa procedura wyłaniania Prokuratora Europejskiego z Polski. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ sdd/