Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń wyraził gotowość do objęcia stanowiska dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Choć w postępowaniu konkursowym zajął drugie miejsce, to właśnie on pokieruje pracami KSSiP - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Nowy dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń w postępowaniu konkursowym uplasował się na drugiej pozycji. Jednak to on obejmie stanowisko szefa KSSiP, gdyż sędzia Wojciech Postulski, który 14 marca 2024 r. w wyniku przeprowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości konkursu otrzymał rekomendację na stanowisko dyrektora Szkoły, zrezygnował z objęcia stanowiska.

Profesor Girdwoyń zadeklarował już gotowość objęcia stanowiska dyrektora KSSiP.

Kim jest Piotr Girdwoyń?

Piotr Girdwoyń urodził się 21 stycznia 1973 r. W 1995 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a cztery lata później na tej samej uczelni uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych.

W latach 2002-2003 był stypendystą Instytutu Maxa Planc’a we Fryburgu. W 2005 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, a w 2012 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał mu tytuł profesora nauk prawnych. Pięć lat później uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

Specjalizacja: prawo karne i kryminalistyka

Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń specjalizuje się w prawie karnym i kryminalistyce. Zawodowo związany z Wydziałem Prawa i Administracji UW, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne na wszystkich rodzajach studiów.

Opracowywał programy studiów i szkoleń, w tym realizowanych w ramach Podyplomowego Studium Prawa Dowodowego i Kryminalistyki dla sędziów i prokuratorów, pracował w interdyscyplinarnych zespołach w ramach projektów naukowych realizowanych przez Uniwersytet Warszawski z innymi podmiotami, brał udział w międzynarodowych gremiach naukowych oraz realizował szkolenia dla sędziów Sądu Najwyższego z zakresu nowych technologii dowodowych.

"Złoty Paragraf" Dziennika Gazeta Prawna

Jest także autorem szeregu publikacji naukowych oraz członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Brał udział w licznych konferencjach, sympozjach, seminariach i szkoleniach w Polsce oraz za granicą.

W 2011 r. uzyskał uprawnienia adwokata i pracował w Kancelarii Adwokackiej Pietrzak Sidor i Wspólnicy. W 2015 r. otrzymał nagrodę "Złoty Paragraf" Dziennika Gazeta Prawna w kategorii najlepszego adwokata.